Avoid Đi Với To V Hay Ving

  -  

Trong quá trình học ngữ pháp tiếng Anh, hai kết cấu Avoid với Prevent hay bị nhầm lần về ngữ nghĩa và phương pháp sử dụng. Lúc này hãy cùng tìm nắm rõ về hai cấu trúc này để hoàn toàn có thể sử dụng thành thục nhé!

1. Cấu tạo Avoid là gì?

Avoid /əˈvɔɪd/l à một hễ từ trong giờ đồng hồ Anh, biểu đạt để phòng điều gì đấy xấu xảy ra hoặc nhằm tránh xa ai đó hoặc một cái gì đó; cố cụ không làm cho điều gì đó.

Bạn đang xem: Avoid đi với to v hay ving

Avoid sẽ đi cùng với Đại từDanh từ và Danh hễ từ (động từ sinh sống dạng V-ing), KHÔNG đi cùng với to V.

Avoid + Noun/ Pronoun/ V-ing: Tránh khỏi điều gì

Ví dụ

The pilots avoided the high speed taxiway because of the ice.

Các phi công vẫn tránh đường lăn tốc độ cao vì bao gồm băng.

The cabin crew avoided each other after the flight because of the argument they had.

Các tiếp viên né nhau sau chuyến bay vì bất đồng quan điểm giữa họ

The strike prevented flights from operating normally.

Cuộc bãi thực đã khiến cho các chuyến cất cánh không thể chuyển động bình thường.

The schedulers prevented the pilots from having five days off in a row.

Những người lên lịch đã rào cản việc những phi công được nghỉ 5 ngày liên tiếp.


Để nâng cấp trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện Tiếng Anh cho những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và hội đàm cùng giao viên tự Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa đào tạo và huấn luyện thử, trải đời sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

2. Bí quyết dùng cấu tạo Avoid


*

Cách dùng cấu tạo Avoid


Cách cần sử dụng 1: Tránh điều gì đó

Để phòng điều nào đó xấu xảy ra

Tai nạn có thể đã được tránh.

The accident could have been avoided.

They narrowly avoided defeat.

Họ đã tránh được thất bại trong gang tấc .

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Thẳng Là Giao Tuyến 2 Mặt Phẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

The name was changed to lớn avoid confusion with another company.

Tên đã được đổi khác để kiêng nhầm lẫn với doanh nghiệp khác.

Cách dùng 2: Để kị xa ai đó hoặc một cái gì đó

He’s been avoiding me all week

Anh ấy vẫn tránh tôi cả tuần.

She kept avoiding my eyes (= avoided looking at me)

Cô ấy cứ kị mắt tôi (= tránh nhìn tôi) .

I left early lớn avoid the rush hour

Tôi về sớm nhằm tránh giờ cao điểm

You should avoid mentioning his divorce.

Bạn nên tránh đề cập đến chuyện ly hôn của anh ấy.

3. Bí quyết phân biệt Avoid, Prevent

Về khía cạnh nghĩa

prevent: ngăn điều gì đấy xảy ra hoặc ai đó có tác dụng điều gì đó:avoid: tránh xa ai kia hoặc cái gì đó:

Về cấu trúc

Avoid + somethingPrevent + someone + FROM something/Ving (cần có FROM)hoặc Prevent something

Về biện pháp sử dụng:

Prevent something: ngăn ngừa 1 sự việc chưa xảy ra (dự đoán tương lai),Avoid something: tránh 1 vấn đề đã cùng đang xẩy ra rồi. (nói về thừa khứ và hiện tại)

Ví dụ về cấu trúc Prevent

Most workplace accidents can be prevented with proper safety training.

Hầu hết các tai nạn tại nơi làm việc có thể ngăn ngừa bằng các khóa huấn luyện an ninh thích hợp.

His disability prevents him (from) driving.

Khuyết tật của anh ý ta ngăn cản anh ta không lái xe.

Vaccination will prevent the spread of the disease.

Tiêm chống sẽ ngăn chặn sự nhiễm của bệnh.


*

Sự khác nhau giữa cấu tạo Avoid và Prevent


4. Bài xích tập

Viết lại câu áp dụng Avoid/Prevent

B could have stop the accident from moving khổng lồ therethen -> The accident could have been……Tom could have stop therethen from moving to lớn the accident. -> The accident could have been…….Fishermen should not go khổng lồ the sea today because of the coming storm -> Fishermen should……..I chose another road khổng lồ go to because there was a traffic jam -> ….,I chose another road to lớn do

Đáp án

The accident could have been prevented by BThe accident could have been avoided by driving carefully.Fishermen should avoid going khổng lồ the sea today because of the coming stormTo avoid the traffic jam, I chose another road lớn do
Để nâng cao trình độ giờ Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho những người đi làm tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ đề thực tiễn.

Xem thêm: Tải Bộ Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm Học 2016, Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 6

khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và dàn xếp cùng giao viên từ Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa huấn luyện thử, đề xuất sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!