ba tuổi làm chưởng môn

Điên Rồi Sao, Ba Tuổi Làm Chưởng Môn

Điên Rồi Sao, Ba Tuổi Làm Chưởng Môn

Kiếm Tôn khương tử kỳ, lấy dò la bệnh đạo, tu vi Thông Thiên, Cửu Trọng Thiên tu vi tăng trực tiếp lên kim tiên tuy nhiên ở vô túng bấn cảnh vô số kim tiên vây công, kiệt sức bị tiêu diệt trận. Trước khi bị tiêu diệt, Khương Tử Yỳ tách đi ra Nguyên Thần, trùng sinh đang đi đến đứa trẻ em 3 tuổi hạc ở Vô Cực Tông phát triển thành chưởng môn.
Đọc chuyện tranh Điên Rồi Sao, Ba Tuổi Làm Chưởng Môn bên trên thutrang.edu.vn

Bạn đang xem: ba tuổi làm chưởng môn

Xem thêm: seller vn.tiktok.com đăng nhập

Danh sách chương