Bài Kiểm Tra Lớp 4

  -  

Bài 3. Tuổi của bà mẹ và tuổi của nhỏ cộng lại là 57 tuổi. Bà bầu hơn bé 33 tuổi. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 4. Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 nhưng mà số kia vừa phân tách hết đến 2 cùng vừa phân tách hết cho 5.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra lớp 4


Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 

Phương pháp:

So sánh những số vẫn cho, từ bỏ đó kiếm được số mập nhất trong số số đó.

Cách giải:

So sánh các số ta có:

Vậy số béo nhất trong số số đã cho rằng 8764.

Chọn D.

Câu 2.

Phương pháp:

Xác định mặt hàng của chữ số 3, tiếp nối nêu quý giá của chữ số đó.

Cách giải:

Chữ số 3 trong số 653 297  thuộc hàng trăm ngàn nên có giá trị là 3000.

Chọn B.

Câu 3.

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi 1dm2 = 100cm2 để đổi 10dm2 thành số đo có đơn vị là cm2, tiếp đến cộng thêm với 2cm2.

Cách giải:

Ta có 1dm2 = 100cm2 nên 10dm2 = 1000cm2.

Do đó: 10dm2 2cm2 = 10dm2 + 2cm2 = 1000cm2 + 2cm2 = 1002cm2.

Vậy: 10dm2 2cm2 = 1002cm2.

Chọn D.

Câu 4. 

Phương pháp:

Thực hiện tại phép cùng như cộng hai số tự nhiên, sau đó ghi thêm "tạ" vào sau kết quả.

Cách giải:

Ta có: 357 tạ + 482 tạ = 839 tạ.

Chọn C.

Câu 5.

Phương pháp:

- Tính cạnh hình vuông = chu vi : 4.

- Tính diện tích = cạnh × cạnh.

Cách giải:

Độ lâu năm cạnh hình vuông là:

16 : 4 = 4 (m)

Diện tích hình vuông vắn đó là:

4 × 4 = 16 (m2)

Đáp số: 16m2.

Chọn B.

Câu 6.

Xem thêm: Đảo Ngữ Câu Điều Kiện + Bài Tập Đảo Ngữ Câu Điều Kiện, Câu Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

Phương pháp:

Quan gần kề kĩ hình vẽ nhằm tìm các cặp cạnh vuông góc cùng với nhau.

Cách giải:

Hình vẽ đã đến có những cặp cạnh vuông góc với nhau là: AB cùng AD; BD cùng BC; DA và DC.

Chọn C.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Phương pháp:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt trực tiếp cột cùng với nhau.

- Tính : Cộng, trừ hoặc nhân lần lượt từ nên sang trái. 

 Phép chia ta đặt theo cột dọc, tiếp nối chia theo thứ tự từ trái thanh lịch phải.

Cách giải:

*

Bài 2.

Phương pháp:

a) So sánh những số đang cho, sau đó sắp xếp những số theo thứ từ bỏ từ bé bỏng đến lớn.

b) Áp dụng tín hiệu chia hết mang lại 3: các số bao gồm tổng những chữ số phân tách hết mang đến 3 thì phân tách hết cho 3.

Cách giải:

a) So sánh các số ta có:

57 396 57 963 75 639 75 936.

Vậy những số được chuẩn bị xếp theo máy tự từ nhỏ bé đến phệ là:

57 396 ; 57 963 ; 75 639 ; 75 936.

b) Để số (overline x258 ) chia hết mang lại 3 thì (x) + 2 + 5 + 8 phân chia hết đến 3, xuất xắc (x) + 15 phân chia hết mang đến 3.

Suy ra (x) = 0 hoặc (x) = 3 hoặc (x) = 6 hoặc (x) = 9.

Mà (x) là chữ số hàng ngàn nên (x) phải khác 0.

Do đó, (x) = 3 hoặc (x) = 6 hoặc (x) = 9.

Vậy với (x) = 3 hoặc (x) = 6 hoặc (x) = 9 thì số (overline x258 ) chia hết mang lại 3.

Bài 3.

Phương pháp:

- kiếm tìm tuổi mẹ theo bí quyết tìm số lớn lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số:

Số khủng = (Tổng + Hiệu) : 2

- tìm tuổi nhỏ ta lấy tuổi bà bầu trừ đi 33 tuổi (hoặc lấy tổng số tuổi của hai người mẹ con trừ đi tuổi mẹ).

Cách giải:


Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:


45 – 33 = 12 (tuổi). 

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi ;

Con: 12 tuổi.

Bài 4.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất: các số gồm chữ số tận thuộc là 0 thì vừa phân chia hết mang lại 2 vừa phân tách hết mang lại 5.

Cách giải:

Gọi số bao gồm 4 chữ số không giống nhau cần kiếm tìm là (overlineabcd) ((a) không giống 0).

Theo đề bài chữ số hàng nghìn là chữ số 5 đề xuất (b=5). Khi đó ta có số (overlinea5cd).

Xem thêm: Cách Dùng Thì Tương Lai Hoàn Thành Trong Tiếng Anh, Thì Tương Lai Hoàn Thành Trong Tiếng Anh

Vì số (overlinea5cd) vừa chia hết đến 2 vừa phân chia hết mang lại 5 buộc phải (d=0). Hôm nay ta được số (overlinea5c0).