Bài Tập Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

     
Trả lời câu hỏi 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong các bất phương trình sau,

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau:

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau (dùng luật lệ nhân):

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Lý giải sự tương đương...

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 5 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 5 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 6 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 6 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem giải thuật


bài bác 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình theo quy tắc đưa vế:

Xem lời giải


Bài trăng tròn trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình (theo phép tắc nhân):

Xem giải thuật


bài bác 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải thích sự tương đương sau:

Xem giải thuật


bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài xích 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải thuật


bài bác 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải thuật
Xem thêm: Bộ 10 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 3 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 3 Tất Cả Các Môn

bài xích 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình

Xem lời giải


bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình mẫu vẽ sau trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Xem giải thuật


bài bác 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Soát sổ xem giá trị x = -2 bao gồm là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem lời giải


bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Mang lại bất phương trình x2 > 0

Xem giải mã


bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tìm x sao cho:

Xem lời giải


bài xích 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người có số tiền không quá 70 000 đồng gồm 15 tờ giấy bội nghĩa với hai một số loại mệnh giá: loại 2000 đồng và các loại 5000 đồng. Hỏi fan đó tất cả bao nhiêu

Xem giải thuật


bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số:

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Công Thức Tính Căn Bậc 2 - Cách Để Tìm Căn Bậc Hai Mà Không Dùng Máy Tính

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thutrang.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.