Bài Tập Câu Bị Đông Thì Tương Lai Đơn

     

Với bài viết hôm nay, Vietop đang cùng các bạn ôn tập lại về câu thụ động của Thì tương lai solo (Future Simple Passive) qua phần tổng quan cũng tương tự các bài bác tập câu bị động thì tương lai đối kháng nhỏ bên dưới đây. Hãy cùng bước đầu nhé!


*

Tổng quan tiền về cấu tạo bị hễ của Thì tương lai đơn

Định nghĩa câu bị động

Câu thụ động (Passive Voice) là câu được dùng để nhấn mạnh đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành động, chứ không hẳn chủ thể thực hiện hành động đó.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông thì tương lai đơn

Thì của câu bị động cần tuân theo thì trong câu công ty động.

Cấu trúc

Cấu trúc thụ động của Thì tương lai đối kháng (Future Simple Passive) như sau:


ThểCâu nhà độngCâu bị động
Khẳng địnhS + will + V + OS + will + be + VpII + (by O)
Phủ địnhS + won’t/ will not + V + OS + won’t/ will not + be + VpII + (by O)
Nghi vấnWill + S + V + O?Will + S + be + VpII + (by O)?

Chú ý: will = ‘ll (trừ câu vấn đáp Yes) với will not = won’t

E.g.: I will send this letter tomorrow. (Tôi sẽ gửi bức thư này vào trong ngày mai.)

⇒ This letter will be sent tomorrow.

Jane won’t buy a new computer. (Jane sẽ cài đặt không một máy tính mới.)

⇒ A new computer won’t be bought by Jane.

Will you keep this cat? (Bạn sẽ giữ lại được con mèo này chứ?)

Will this mèo be kept?

Bài tập câu bị động thì sau này đơn


*

Bài 1: Rewrite the sentences in passive voice

Anna will buy new shoes.Her boyfriend will install it.Millions of people will visit the museum.Our quái thú will sign the contract.You will not vì it.They will not show the new film.He won’t see Sue.They will not ask him.Will the company employ a new worker?Will the plumber repair the shower?

Bài 2: Rewrite the sentences & questions in the Future Simple Passive

Henry will drive Charlie home.We will not send the tickets.The bus driver will take the tourists to the hotel.Will Oliver cancel the meeting?I will answer the questions later.Ella will not print invitation cards.We will play frisbee in the park.Will she open the conference?The mayor will not close the hospital.The doctor will examine the patient.

Bài 3: Rewrite the sentences using Future Simple Passive

We will fix the roof tomorrow.They will xuất hiện a restaurant next year.Kevin will cut the grass on the weekends.The postman will deliver our package on Monday.We will invite two hundred people to lớn our wedding.James will cover all your expenses.I will send these flowers to lớn Emma.The children will clean the room in the evening.Our company will rent a bigger office.I will keep your letter.

Xem thêm: Bản Chất Giai Cấp Của Nhà Nước, Please Wait

Bài 4: Rewrite passive sentences in Future Simple

Somebody will clean the windows.Somebody will meet you at the airport.Somebody will process your application.Somebody will find your glasses.Somebody will bring food.Somebody will help you.Somebody will steal that bicycle.Somebody will take your order.Somebody will write a new book.Somebody will build a stadium.

Bài 5: Write passive sentences in Future Simple

the exhibition / visitthe windows / cleanthe message / readthe thief / arrestthe photo / takethese songs / singthe sign / see / nota dictionary / use / notcredit cards / accept / notthe ring / find / not

Đáp án

Bài 1

New shoes will be bought by Anna.It will be installed by her boyfriend.The museum will be visited by millions of people.The contract will be signed by our boss.It will not be done by you.The new film will not be shown by them.Sue will not be seen by him.He will not be asked by them.Will a new worker be employed by the company?Will the shower be repaired by the plumber?

Bài 2

Charlie will be driven home.The tickets will not be sent.The tourists will be taken lớn the hotel.Will the meeting be cancelled?The questions will be answered later.Invitation cards will not be printed.Frisbee will be played in the park.Will the conference be opened?The hospital will not be closed.The patient will be examined.

Bài 3

The roof will be fixed tomorrow.A restaurant will be opened next year.The grass will be cut on the weekends.Our package will be delivered on Monday.Two hundred people will be invited to our wedding.All your expenses will be covered by James.These flowers will be sent khổng lồ Emma.The room will be cleaned in the evening.A bigger office will be rented by our company.I will keep your letter.

Bài 4

The windows will be cleanedYou will be met at the airport.Your application will be processed.Your glasses will be found.Food will be brought.You will be helped.That bicycle will be stolen.Your order will be taken.A new book will be written.A stadium will be built.

Xem thêm: Tương Tư Là Bệnh Tương Tư Là Gì, Định Nghĩa, Khái Niệm

Bài 5

The exhibition will be visited.The windows will be cleaned.The message will be read.The thief will be arrested.The photo will be taken.These songs will be sung.The sign will not be seen.A dictionary will not be used.Credit cards will not be accepted.The ring will not be found.

Hy vọng sau khi ôn lại kiến thức cũng như chấm dứt các bài xích tập câu bị động thì sau này đơn, Luyện thi IELTS Vietop vẫn giúp các bạn nắm vững vàng hơn về cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh. Chúc chúng ta học thật giỏi và hãy mong chờ những nội dung bài viết tiếp theo từ bọn chúng mình nhé!