Bài tập công suất điện lớp 9

  -  
thutrang.edu.vn xin phép được gửi đến các em học tập sinh bài viết Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng do công ty chúng tôi sưu tầm cùng biên soạn. Lời giải bài tập các bài tập sau đây để giúp ích những em rất nhiều trong quá trình ôn tập và nắm rõ kiến thức về siêng đề này. Qua đó giúp ích các em học tập tập tốt môn Vật Lý 9.

Bạn đang xem: Bài tập công suất điện lớp 9

Bài viết tham khảo thêm:

I. Kỹ năng và kiến thức trọng tâm về công suất điện

1. Công thức tính năng suất điện:

*

Trong đó:

P đo bởi oát (W)U đo bằng vôn (V)I đo bằng ampe (A)R đo bằng ôm (Ω)

1W = 1V.1A

2. Phương pháp tính điện năng:

*

Trong đó: 

U đo bằng Vôn (V)I đo bởi ampe (A)t đo bằng giây (s)Công A đo bởi jun (J)

1J = 1W.1s = 1V.1A.1s.

II. Giải bài xích tập về công suất điện với điện năng áp dụng SGK vật dụng lí 9

Bài 1 | Trang 40 SGK đồ gia dụng Lý 9

Khi mắc một trơn đèn vào một trong những hiệu điện núm là 220V thì cường độ của dòng điện chạy qua nó là 341mA.

a) Tính năng lượng điện trở thuộc với hiệu suất của bóng đèn khi đó.

b) bóng đèn này được sử dụng như đề bài, vừa đủ là 4 giờ trong một ngày. Tính điện năng mà đèn điện này tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị là jun cùng số đếm tương ứng của công tơ điện.

Trả lời:

Đổi: 341mA = 341.10^-3 A

a) 

– Điện trở của bóng đèn này là:

R = U/I = 220/341.10^-3 = 645Ω

– công suất của bóng đèn lúc đó là: 

P = UI = 220. 0,341 = 75W.

b) Điện năng mà bóng đèn này tiêu thụ trong khoảng 30 ngày, từng ngày 4 giờ là:

A = P.t = 75.30.4.3600 = 32400000 (J)

Mỗi số đếm của công tơ điện là 1 kWh, vậy buộc phải muốn tìm được số đếm khớp ứng của công tơ năng lượng điện ta cần được tính điện năng theo đơn vị là kWh.

Khi đó: 

A = Pt = 75.30.4 = 9000Wh = 9kWh

Vậy số đếm khớp ứng của công tơ điện sẽ là 9 số.

Bài 2 | Trang 40 SGK đồ dùng Lý 9

Một đoạn mạch gồm bao gồm một láng đèn gồm ghi là 6V – 4,5W được mắc tiếp liền cùng cùng với một phát triển thành trở và được đặt vào một hiệu điện ráng không đổi là 9V như hình 14.1. Biết năng lượng điện trở của dây nối cùng ampe kế là rất nhỏ.

a) Đóng công tắc nguồn K, đèn điện vẫn sáng bình thường. Hãy tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu suất tiêu thụ điện và điện trở của biến trở lúc đó.

c) Tính công của cái điện phân phối ra ở vươn lên là trở và ở toàn cả đoạn mạch trong 10 phút.

*

Trả lời:

a) khi đóng công tắc K, bóng đèn vẫn sáng sủa bình thường, nghĩa là cường độ mẫu điện chạy qua đèn điện đúng bởi với cường độ mẫu điện định mức, với đó cũng chính là chỉ số của ampe kế.

Ta có: lđm = Pđm/Uđm = 4,5/6 = 0,75A

b) Đèn sáng bình thường nghĩa là hiệu điện nuốm ở nhị đầu đèn điện đúng bởi với hiệu điện gắng định mức, bởi vì đó: 

– Hiệu điện nuốm ở thân hai đầu trở nên trở được tính là: 

Ubt = U – Uđ = 9 – 6 = 3V

– Điện trở của biến chuyển trở lúc đó là:

 Rbt = Ubt/Ibt = 3/0,75 = 4Ω

– năng suất tiêu thụ của biến đổi trở là: 

Pbt = Ubt.Ibt = 3.0,75 = 2,25 W

c) – Công của chiếc điện sản ra đời trên thay đổi trở trong vòng 10 phút là:

Abt = Pbtt = 2,25.10.60 = 1350J

Công của mẫu điện sản xuất hiện trên toàn đoạn mạch trong tầm 10 phút là:

Ađm = Pm.t = Um.Im.t = 9.0,75.10.60 = 4050J

Bài 3 | Trang 41 SGK đồ Lý 9

Một đèn điện dây tóc tất cả ghi là 220V – 100W và 1 bàn là tất cả ghi là 220V – 1000W cùng được mắc tầm thường vào ổ lấy điện 220V nghỉ ngơi một gia đình để cả hai cùng được chuyển động bình thường.

a) Vẽ sơ thiết bị của mạch điện, trong những số đó bàn là sẽ được kí hiệu như một năng lượng điện trở với hãy tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch ấy.

b) Tính điện năng được đoạn mạch này tiêu thụ trong khoảng 1 giờ theo đơn vị chức năng là jun và đơn vị là kilowatt giờ.

Trả lời:

a) Để đèn và bàn là cùng chuyển động được thông thường khi mắc tầm thường vào hiệu điện cụ 220V thì chúng cần được được mắc song song cùng rất nhau. Sơ đồ dùng mạch năng lượng điện vẽ như hình 14.2.

Xem thêm: Vé Tàu Hải Phòng Hà Nội - Chi Nhánh Vận Tải Đường Sắt Hải Phòng

*

– Điện trở của bóng đèn là:

Rđ = U²đ/Pđ = 220²/100 = 484Ω

– Điện trở của bàn là là:

Ubl/P²bl = 220²/1000 = 48,4Ω

– Điện trở tương tự của mạch khi lắp song song là:

Rtm = (Rđ.Rbl) / (Rđ+Rbl) = (484.48,8) / (484+48,8) = 44Ω

b) 

– Điện năng được đoạn mạch này tiêu thụ trong vòng 1 giờ theo đơn vị chức năng jun là:

A = U.I.t = (U²/Rtm).t = (220²/44).1.3600 = 3960000J

– Điện năng được đoạn mạch này tiêu thụ trong tầm 1 giờ đồng hồ theo đơn vị kilooat giờ đồng hồ là:

A = U.I.t = (U²/Rtm).t = (220²/44).1 = 1100 W.h = 1,1 kW.h

III. Bài tập Trắc nghiệm cùng Tự luận về công suất điện cùng điện năng sử dụng

Câu 1: Điện năng sẽ không thể biến hóa thành:

A) Cơ năng

B) nhiệt năng

C) Hóa năng

D) năng lượng nguyên tử

Đáp án:

D là đáp án đúng

Câu 2: hiệu suất điện mang đến ta biết:

A) năng lực thực hiện nay công của loại điện.

B) tích điện của chiếc điện.

C) Lượng điện năng đã sử dụng trong một đơn vị thời gian.

D) nấc độ dạn dĩ | yếu của dòng điện.

Đáp án:

C là giải đáp đúng

Câu 3: đến hai năng lượng điện trở có mức giá trị là R1 = 2R2. Giả dụ mắc hai năng lượng điện trở này tiếp liền nhau cùng đặt hiệu điện thay U vào nhị đầu đoạn mạch thì công của chiếc điện sẽ đổi khác như cầm cố nào so với thời điểm hai năng lượng điện trở được mắc song song?

A) Tăng 4 lần

B) bớt 4,5 lần

C) Tăng 2 lần

D) giảm 3 lần

Đáp án:

Gọi R = R2

*

Ta có: A1/A2 = (3.3)/2 = 4,5

Vậy A1 = 4,5.A2

B là giải đáp đúng

Câu 4: mang đến đoạn mạch gồm có hai năng lượng điện trở được mắc tuy nhiên song. Biết hiệu điện núm ở nhị đầu đoạn mạch là UAB = 24V; giá bán trị của những điện trở R1 = R2 = 8Ω . Trong thời hạn là 12 phút, công của dòng điện sản ra ở trong mạch là:

A) 103680J 

B) 1027,8J 

C) 712,8J 

D) 172,8J

Đáp án:

Khi mắc tuy nhiên song:

Rm1 = R/2 = 8/2 = 4Ω

– Công của mẫu điện:

A = U.I.t = (U²/Rtm).t = (24².12.40)/4 = 103680J

A là câu trả lời đúng

Câu 5: một bàn là thực hiện với hiệu điện ráng là 220V thì vẫn tiêu thụ một lượng điện năng là 990 kJ trong tầm 15 phút, độ mạnh của dòng điện chạy qua dây nung bàn là lúc đó đang là bao nhiêu?

A) 5A 

B) 10A 

C) 15A 

D) 20A

Đáp án:

Ta có

A = 990 kJ = 990000Jt = 15 phút = 900s

– cường độ của dòng điện chạy qua dây nung là:

A = U.I.t => I = A/(U.t) = 990000/(220.900) = 5A

A là lời giải đúng

Câu 6: Trên bếp từ có ghi là 220V – 880W

a) nên dùng bếp điện ở hiệu điện cầm cố là từng nào để nó gồm thể hoạt động bình thường? Tính cường của độ mẫu điện chạy qua bếp từ khi đó.

b) Tính điện năng mà bếp từ hoạt động bình thường trong vòng 3 giờ.

c) Khi bếp từ hoạt động, điện năng đang được đổi khác thành các dạng tích điện gì? Tính năng suất hao phí, biết rằng hiệu suất của phòng bếp là 80%.

Đáp án:

a) Để phòng bếp hoạt động thông thường thì ta rất cần phải sử dụng hiệu điện nỗ lực U = 220V

– Cường độ dòng điện qua bếp:

I = P/U = 880/220 = 4A

b) Điện năng mà bếp từ tiêu thụ trong khoảng 3 giờ khi nó hoạt động thông thường là:

A = P.t = 880.3 = 2640 Wh = 9504000J

c) lúc bếp hoạt động thì điện năng sẽ thay đổi thành nhiệt năng và quang năng. Vì hiệu suất của bếp từ là 80% nên năng suất tiêu thụ ở dưới dạng quang năng với nhiệt năng lúc tỏa ra môi trường xung xung quanh sẽ chiếm phần 20%.

⇒ Php = (20/100).880 = 176W

Câu 7: khi mắc một nhẵn đèn vào trong 1 hiệu điện cố kỉnh là 220V thì cường độ chiếc điện chạy qua nó là 250mA.

a) Tính năng lượng điện trở với hiệu suất của bóng đèn khi đó.

b) trơn này được áp dụng trong một ngày vừa đủ 5 giờ. Tính điện năng với số tiền rất cần phải trả mà bóng đèn tiêu thụ trong vòng 30 ngày theo đơn vị chức năng là Jun với số đếm khớp ứng của công tơ điện. Hiểu được giá chi phí điện cần phải trả là 1000 đồng/1 chữ.

Đáp án:

a) 

– Điện trở của bóng đèn:

Rđ = U/I = 220/0,25 = 880Ω

– hiệu suất của bóng đèn:

P = U.I = 220.0,25 = 55W = 0,055kW

b) 

– Điện năng bóng đèn tiêu thụ:

A = P.t = 0m055.5.30 = 8,25 kW.h

Hay A = 8,25.1000.3600 = 29700000J

– Số tiền cần phải trả trong khoảng 30 ngày là: 

T = 8,25.1000 = 8250 đồng

Câu 8: có hai điện trở là 60Ω cùng 120Ω được mắc song song với nhau vào nhì điểm là A với B. Cường độ của cái điện chạy qua mạch đó là 1,8A. Tính:

a) Hiệu điện nuốm và năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.

b) Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.

c) trường hợp 2 năng lượng điện trở này được mắc thông suốt thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch khi đó như thế nào so với khi chúng được mắc tuy vậy song? Hiệu điện cụ ở thân hai đầu A, B vẫn ko đổi.

Đáp án:

a) 

Hai điện trở được mắc tuy vậy song:

⇒ R12 = (60.120)/(60+120) = 40Ω

– Hiệu điện cầm của đoạn AB:

UAB = I.R12 = 1,8.40 = 72V

– hiệu suất tiêu thụ của đoạn AB:

Pss = UAB.I = 72.1,8 = 129,6W (1)

b) độ mạnh của loại điện chạy qua mỗi điện trở:

I1 = UAB/R1 = 72/60 = 1,2AI2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6A

c) khi được mắc nối tiếp:

– cường độ của mẫu điện chạy qua mạch với chạy qua những điện trở:

I’ = UAB/(R1+R2) = 72/(60+120) = 0,4A

– hiệu suất tiêu thụ:

Pnt = UAB.I’ = 72.0,4 = 28,8W (2)

Từ (1) với (2) ta có: Pss/Pnt = 129,6/28,8 = 4,5 ⇒ Pss = 4,5.Pnt

Vậy lúc hai điện trở được mắc nối tiếp với nhau thì năng suất tiêu thụ của chúng sẽ nhỏ tuổi hơn 4,5 lần so với khi bọn chúng được mắc song song cùng với nhau.

Xem thêm: Các Đề Toán Nâng Cao Lớp 1, 20 Đề Luyện Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 1

Vậy là các em học sinh đã xem hết nội dung bài viết giới thiệu về định hướng và chỉ dẫn giải bài bác tập chăm đề Bài tập về năng suất điện cùng điện năng. thutrang.edu.vn mong mỏi rằng đây vẫn là tài liệu có ích hỗ trợ những em học tập tập tốt môn thiết bị Lý 9.