BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 4 CẢ NĂM

     

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm tất cả 35 phiếu ôn tập, tương xứng với 35 tuần vào cả năm học 2020 - 2021. Mỗi vào cuối tuần thầy cô chỉ cần phát 1 phiếu ôn tập này đến học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 cả năm

Phiếu bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp các dạng toán trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, từng tuần bao gồm 4 bài xích tập, rất thuận lợi cho những em học sinh ôn tập, hệ thống lại loài kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và các em có thể tham khảo thêm bài tập môn giờ Việt.


Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài 1: Điền vệt ( ; = ) thích hợp vào khu vực chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

93021...........9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày tiếp tế được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy sản xuất đó chế tạo được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi hằng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bài 3: Số cha mươi nghìn ko trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn số 1 gồm 5 chữ số khác nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng để làm sửa bài bác làm sai ở trên

......................................................................

......................................................................


......................................................................

......................................................................

Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 2

Bài 1: Viết những số sau:

a. Mười lăm nghìn:...............................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................

c. Tứ triệu:...........................................................

d. Một nghìn bốn trăm linh năm:............................

Bài 2: trong những số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn số 1 là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số ngay tức khắc sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đối chọi vị:.................

Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 3

Bài 1: Viết số tương thích vào khu vực chấm


a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị:.......................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 1-1 vị:............................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:............................

Bài 3: hàng số tự nhiên là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,........................

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,.................

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.................

D. 0, 1, 3, 4, 5,..................

Bài 4: tìm kiếm x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................

Phần dùng làm sửa bài xích làm không nên ở trên

............................................................

............................................................

............................................................

Xem thêm: Câu Điều Kiện Loại 2 Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 2 Có Đáp Án, Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 2 Hay Gặp Nhất

Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

Bài 1: Viết số tương thích vào địa điểm chấm .

a. 50 dag = ...................hg 4 kg 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kilogam = ..................kg 5 tạ 7 kilogam = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số bắt buộc điền là:

A. 15 giờ đồng hồ 2 phút ; B. 1 giờ đồng hồ 52 phút ; C. 2 tiếng 32 phút ; D. 1 tiếng 32 phút

Bài 3: 8 hộp cây bút chì giống hệt có 96 chiếc cây bút chì. Hỏi 5 hộp như vậy có số cây viết chì là:

A. 12 cây viết chì ; B. 60 bút chì ; C . 17 cây bút chì ; D. 40 cây viết chì

Bài 4: bao gồm 5 gói bánh mỗi gói nặng nề 200g với 4 gói kẹo mỗi gói nặng trĩu 250g . Hỏi tất cả có bao nhiêu kilôgam bánh kẹo ?

...................................................................


...................................................................

...................................................................

Phần dùng để sửa bài bác làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5

Bài 1: Viết số tương thích vào chỗ chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 tiếng = ............. Phút

b) 3h 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ Giây

Bài 2: một đội nhóm có 5 HS bao gồm số đo theo thứ tự là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi vừa phải số đo độ cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 3: trong những số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé nhỏ nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can đầu tiên đựng 12 lít nước. Can sản phẩm công nghệ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ ba đựng bao nhiêu lít nước ? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng làm sửa bài xích làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567

.................................................................

.................................................................

.................................................................


c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Bài 2: nếu a = 6 thì cực hiếm của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường tất cả 315 học viên nữ, số học sinh nam thấp hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 4: Tính tổng của số bé bỏng nhất tất cả 8 chữ số cùng số lớn nhất có 7 chữ số .

Số nhỏ xíu nhất tất cả 8 chữ số là:....................... ; Số lớn số 1 có 7 chữ số là:......................

Tổng của nhị số đó là:..................................................................................................

Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 7

Bài 1: nếu như a = 47685 ; b = 5784 thì cực hiếm biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho biết thêm m = 10 ; n = 5 ; phường = 2, tính quý hiếm của biểu thức:

a) m + n + p =.............................................................................

b) m + n - phường =.............................................................................

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Theo Từng Unit Có Đáp Án Năm 2022

c) m + n x phường =.............................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật tất cả số đo chiều lâu năm là 16 cm, chiều rộng lớn là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật chính là bao nhiêu?