BÀI TẬP HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN

     

Thì hiện tại tại xong xuôi (Present Perfect) là trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong văn viết với giao tiếp. Đồng thời, đây cũng là thì rất dễ khiến nhầm lẫn cho những người học nhất. Tuy nhiên, với loạt bài bác tập thì hiện nay tại xong xuôi dưới đây của Patado, học tập viên đang tự tin cố chắc kiến thức về thì này!

I/ nắm tắt kiến thức và kỹ năng cơ bản về thì bây giờ hoàn thành

Thì hiện tại tại xong xuôi (Present Perfect) là 1 trong những trong 12 Thì trong giờ đồng hồ Anh (dấu hiệu nhận thấy các thì), là thì được dùng để mô tả sự việc bước đầu trong quá khứ và còn kéo dài tới hiện tại. Thông thường, vào thì bây giờ hoàn thành, tín đồ ta thường không đề cập tới thời gian ví dụ xảy ra sự việc.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành có đáp án

1. Kết cấu thì hiện tại hoàn thành

a. Câu khẳng định

*

Ví dụ: My brother has worked in the multinational company since 2010. (Anh trai tôi làm cho trong công ty đa đất nước từ năm 2010).

b. Câu lấp định

*

Ví dụ: I haven’t traveled lớn anywhere for 1 year. (Tôi không đi du ngoạn được một năm rồi).

c. Câu nghi vấn

*

Ví dụ: Has she married him? (Cô ấy cưới anh ta chưa?)


*

Công thức thì bây giờ hoàn thành


2. Vết hiệu nhận biết thì lúc này hoàn thành

Một số dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành thường gặp:

For + khoảng chừng thời gian for 5 years, for 3 months,…
Since + mốc thời giansince last Monday, since I was 5 years old,…
This is + số sản phẩm công nghệ tự + S + V + O.This is the second time I have applied for this post.
Dùng trong mệnh đề chứa so sánh nhấtThis is the most patient customer I have ever known.
recently, just, lately I have just done my homework.
before I have not played the guitar before.
so far = until now = up to present I have lived here so far.
already I have already composed a song.
yet Has she gone khổng lồ the airport yet?
never I have never had such a difficult problem before.

Xem thêm: Cách Tính Giá Trị Trung Bình Và Độ Lệch Chuẩn, Cách Tính Độ Lệch Chuẩn, Công Thức Tính

ever My boyfriend is the kindest man I have ever met.
in/during/over the past + khoảng thời gianin the past decade, during the past 5 years,…

II/ bài bác tập thì hiện tại chấm dứt có đáp án

Bài tập 1: phân chia động từ vào ngoặc 

How long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend. I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the test yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.

Đáp án:

have you waitedhave watchedhaven’t heardhave knownhave waitedhasn’t eatenhave metHave you finishedhave knownhas taught

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi 

She arrived in Canada & began studying here 2 years ago.She is the kindest woman I have ever met.When did you start studying in Canada?I have never had such a difficult problem before.He started driving a oto 2 months ago.

Đáp án:

She has lived and studied in Canada for 2 years.I have never met such a kind woman before.How long have you studied in Canada?This is the most difficult I have ever had.He has driven a car for 2 months.

Bài tập 3: Lựa chọn giải pháp đúng 

1. When ____ to domain authority Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want khổng lồ meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen 

C. Saw 

D. See 

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to me. 

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her? 

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) khổng lồ work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – to drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

Xem thêm: Giá Đậu Xanh Bao Nhiêu 1Kg 2021, Giá Đậu Xanh Bao Nhiêu Tiền Một Kg

A. Read 

B. Have read 

C. Reads

D. Did read 

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries 

C. Had married 

D. Will marry

Đáp án: 

ACBCDAABBA

Hy vọng qua loạt bài tập thì hiện tại dứt có đáp án vừa rồi, chúng ta đã thay chắc và không hề nhầm lẫn thì này với những thì khác nữa. Hãy luyện tập thật những để tự tín làm những bài soát sổ trên lớp và áp dụng vào giao tiếp nhé! giả dụ có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ tới Patado và để được giải đáp vướng mắc nhé!