TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN

     

Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nếu còn muốn học tốt tiếng đứa bạn cần biết và riêng biệt rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ phía dẫn đầy đủ cho các bạn cấu trúc, cách sử dụng, lốt hiệu nhận biết và bài tập thực hành rèn luyện. Không những vậy, trong từng cách thực hiện Step Up sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo nhận biết và các lưu ý với từng trường hợp đặc trưng để chúng ta học đầy đủ và gọi kiến thức thì bây giờ hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án


1. Định nghĩa thì lúc này Hoàn Thành

Thì lúc này hoàn thành được dùng để diễn đạt về một hành vi đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện nay mà ko bàn về thời gian ra mắt hành cồn đó.


2. Cấu trúc thì bây giờ Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– vào đó:

* S (subject): công ty ngữ

* Have/has: trợ động từ

* PII: đụng từ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Nếu nhà ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu công ty ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy đã sống tại đây từ lúc tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đã dạy giờ Tây Ban Nha khoảng chừng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã gặp gỡ phải tương đối nhiều khó khăn lúc làm dự án công trình đó.)

2. Câu lấp định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi vẫn không chạm mặt mẹ trong một thời hạn dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không trở lại quê hương của bản thân từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không chuyên nghiệp tiếng Pháp cơ mà anh ấy có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled khổng lồ Finland? (Bạn đã từng du ngoạn tới Phần Lan lúc nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã bước đầu với nhiệm vụ chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã chấm dứt việc đơn vị chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

7. Mô tả một hành động, vấn đề đã xẩy ra nhiều lần trong quá khứ.

They have seen this contract two times. (Họ đã xem phiên bản hợp đồng này nhị lần.)He has researched three market và is working with on another one. (Anh ấy đã nghiên cứu được ba thị trường và đang liên tục với thị trường tiếp theo).

Lưu ý : Ở trong những thì tiếng Anh, thì hiện tại xong xuôi và thì quá khứ đơn là 2 thì trong tổng tất cả các thì giờ đồng hồ Anh có thể bạn dễ bị nhầm lẫn về cách sử dụng. Vậy yêu cầu cần lưu ý thật kỹ nhằm khi áp dụng thì giờ Anh thật hợp lý và phải chăng tương ứng cùng với từng văn cảnh nhé!


4. Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ Anh đều sẽ có những dấu hiệu nhận biết khác nhau để có thể áp dụng phù hợp. Với thì hiện tại hoàn thành, trong câu bạn sẽ có những từ, cấu trúc sau để dìm biết:

4.1. Các từ nhận biết thì hiện tại hoàn thành

– just, recently, lately: ngay gần đây, vừa mới

– already: rồi

– before: trước đây

– ever: đã từng

– never: chưa từng, ko bao giờ

– yet: chưa (dùng mang đến câu phủ định với câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong tầm (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong tầm 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up lớn now = up to lớn the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: vào 5 năm qua)

– so sánh hơn tuyệt nhất + thì bây giờ hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mày in Vietnam. (Đây là lần đầu tiên tôi được ăn Bánh Mì nghỉ ngơi Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon độc nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm kỷ niệm nhất nhưng tôi bao gồm trong cuộc đời.)

– all day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời).

4.2. Vị trí của những trạng từ trong thì hiện tại kết thúc

– already, ever, just, never: sau “have/ has” bên cạnh đó đứng trước động từ phân trường đoản cú II.

– already: cũng có thể đứng ngơi nghỉ cuối câu.

Ví dụ:

I have just go out. (Tôi vừa mới ra ngoài).

– yet: địa chỉ đứng sinh hoạt cuối câu và được sử dụng trong câu ngờ vực hoặc đậy định.

Ví dụ:

He hasn’t told his family about that problem yet. (Anh ta vẫn chưa tính với mái ấm gia đình anh ta về vấn đề này đâu).

– so far, recently, lately, up to lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have checked this report recently. (Tôi kiểm tra bản báo cáo này gần đây rồi).

Xem thêm: Hệ Thống Bài Nghe Tiếng Anh 10 : Listening, 17+ Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 10 Các Cấp Độ


tải về 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng vừa lòng cấu trúc, cách dùng, vệt hiệu nhận thấy 12 THÌ để vận dụng vào các chủ điểm thi cử và tiếp xúc thực tế

5. Bài tập thì bây giờ Hoàn Thành

Bài tập 1: bài tập thì hiện nay tại xong xuôi với dấu hiệu nhận ra có sử dụng since cùng for

I …..(study) Vietnamese for the last 20 years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that bike for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì lúc này hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: dứt câu với nhắc nhở cho sắn

1. A: vì chưng you know where Kirito is?

B: Yes, …..

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming khổng lồ the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc và viết lại câu với từ just, yet và already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished và starts khổng lồ take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going khổng lồ a khách sạn tonight. You phone to lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone khổng lồ reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place to live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: chọn dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài tập đổi khác thì hiện tại tại chấm dứt sang quá khứ đơn

She hasn’t written to me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi & Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote to me was in March.Mrs.Linh started to lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi and Bin were married.It’s years since he wrote khổng lồ me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá phạt âm IPA trên tiện ích Hack óc Pro – cụ chắc 90% toàn bộ phiên âm đặc biệt quan trọng nhất trong giờ đồng hồ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên sẽ tự tin há miệng phát âm dựa vào tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Ép Thẻ Cộng 4 Tỷ Lệ Thành Công Thức Ép Thẻ Cộng 4 Mới Nhất


Với toàn cục kiến thức về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành trên đây, Step Up tin rằng chúng ta đã nắm vững và có thể vận dụng trơn tru khi áp dụng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, kết hợp với vốn tự vựng của chính mình bạn trả toàn hoàn toàn có thể giao tiếp lạc quan với người bạn dạng xứ.