Bài Tập Hình Học Không Gian 12

  -  
bài xích tập hình học Hình học không gian toán học lớp 12 chăm đề toán học Ôn tập Toán hình học tập


Bạn đang xem: Bài tập hình học không gian 12

*
pdf

phương thức vẽ đường phụ vào Hình học


*
pdf

Geometry Mathley
Xem thêm: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Bị Ảnh Hưởng Bởi, Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Cây Trồng

*
pdf

bửa đề Eriq và ứng dụng


Nội dung

Bài 1: mang đến lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác vuông tại A, AC 600 .Đường chéo BC’ của mặt mặt BB’C’C tạo với mp(AA’C’C) một góc= b ,C300 .1/Tính độ dài đoạn AC’2/Tính V khối lăng trụ.Bài 2: mang đến lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là một tam giác đều cạnh a vàđiểm A’ cách đều các điểm A,B,C.Cạnh bên AA’ tạo với mp đáy một góc 600 .1/Tính V khối lăng trụ.2/C/m mặt mặt BCC’B’ là một hình chữ nhật.3/Tính Sxq hình lăng trụ.Bài 3: Tính V khối tứ diện đều cạnh a.Bài 4: cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD.1/Biết AB =a và góc giữa mặt bên và đáy bằng  ,tính V khối chóp.2/Biết trung đoạn bằng d và góc giữa cạnh mặt và đáy bằng  .Tính V khối chóp.Bài 5:Cho hình chóp tam giác đều S.ABC.1/Biết AB=a và SA=l ,tính V khối chóp.2/Biết SA=l và góc giữa mặt bên và đáy bằng  ,tính V khối chóp.Bài 6: Hình chóp cụt tam giác đều có cạnh đáy lớn 2a, đáy nhỏ là a, góc giữa đườngcao với mặt bên là 300 .Tính V khối chóp cụt .Bài 7: Một hình trụ có bán kính đáy R và có thiết diện qua trục là một hình vuông.1/Tính Sxq va Stp của hình trụ .2/Tính V khối trụ tương ứng.3/Tính V khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong khối trụ đã mang lại .Bài 8: Một hình trụ có bán kính đáy R và đường cao R 3.A và B là 2 điểm trên 2đường tròn đáy làm thế nào cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là 300 .1/Tính Sxq va Stp của hình trụ .2/Tính V khối trụ tương ứng.Bài 9: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh gócvuông bằng a .1/Tính Sxq va Stp của hình nón.2/Tính V khối nón tương ứng.Bài 10: mang lại một tứ diện đều có cạnh là a .1/Xác định trung ương và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.2/Tính S mặt cầu.3/Tính V khối cầu tương ứng.Bài 11: mang lại một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là a ,cạnh mặt hợp với mặt đáymột góc 600 .1/Xác định trung ương và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.2/Tính S mặt cầu1 3/Tính V khối cầu tương ứng.Bài 12: mang lại hình nón có đường cao SO=h và bán kính đáy R. Gọi M là điểm trênđoạn OS, đặt OM = x (00). Cạnh bên SA =3a vuông góc với đáy .1/Tính SSBD .2/Tính V tứ diện SBCD theo a.Bài 99: Cắt hình nón đỉnh S mang lại trước bởi mp đi qua trục của nó , ta được 1 tam giácvuông cân có cạnh huyền bằng a 2 .Tính Sxq , Stp và V của hình nón.Bài 100: mang đến hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. Cạnh SAvuông góc với đáy .Từ A kẻ các đoạn thẳng AD  SB và AE  Sc. Biết AB =a ,BC=b, SA =c .1/Tính V của khối chóp S.ADE. 2/Tính d E;(SAB) .9


Xem thêm: Hãy Kể Về Giấc Mơ Của Em - Review Sách Hãy Kể Giấc Mơ Của Em

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền