Bài Tập Phát Âm S Es Ed

     

Gần tới thi vào cuối kỳ nhưng bạn vẫn mãi vẫn loay hoay với các bài tập phân phát âm s, es cùng ed. Nếu như khách hàng vẫn chưa ghi nhớ được các quy tắc thì hãy đọc các nội dung bài viết về cách phát âm ed, cách phạt âm s cùng es của ELSA Speak để giao hàng học giờ Anh online cùng offline thật kết quả nhé. Sau khoản thời gian đã thuộc các mẹo và quy tắc hãy thuộc làm những dạng bài tập dưới đây cùng ELSA nào!


*

Đuôi ed phân phát âm là /t/ khi cồn từ bao gồm phát âm hoàn thành bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).Đuôi ed phân phát âm là /ed/ khi đụng từ gồm phát âm xong xuôi bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).Đuôi ed phạt âm là d với tất cả các trường vừa lòng còn lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn đang xem: Bài tập phát âm s es ed

Bạn mong muốn nghe chính xác cách phát âm? coi ngay hướng dẫn cài đặt gói Elsa Speak Trọn đời.


*

Có thể bạn quan tâm: Đào tạo khả năng bán hàng bài bản 4.0

Bài luyện tập phát âm ed online:

1. A. WorkedB. WantedC. StoppedD. Asked
2. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3. A. TalkedB. WatchedC. LivedD. Stopped
4. A. CoveredB. Installed C. DescribedD. Decorated
5. A. ClaimedB. WarnedC. OccurredD. Existed
6. A. CarriedB. LookedC. ManagedD. Opened
7. A. PleasedB. SmokedC. StoppedD. Missed
8. A. WaitedB. MendedC. ObjectedD. Faced
9. A. PleasedB. ErasedC. IncreasedD. Amused
10. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
11. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
12. A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
13. A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
14. A. TippedB. BeggedC. QuarrelledD. Carried
15. A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
16. A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
17. A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
18. A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
19. A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
20. A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
21. A. PaintedB. ProvidedC. ProtectedD. Equipped
22. A. TestedB. MarkedC. PresentedD. Founded
23. A. UsedB. FinishedC. MarriedD. Rained
24. A. AllowedB. DressedC. FlashedD. Mixed
25. A. SwitchedB. StayedC. BelievedD. Cleared
26. A. DecidedB. WaitedC. HandedD. Designed
27. A. AnnoyedB. PhonedC. WatchedD. Remembered
28. A. HurriedB. DecidedC. PlannedD. Wondered
29. A. PostedB. AddedC. ManagedD. Arrested
30. A. DreamedB. NeglectedC. DeniedD. Admired
Bài tập phân phát âm ed trọng tâm

có thể bạn quan tâm: Quy trình đào tạo nhân viên bán sản phẩm hiệu quả, đúng đắn cho những doanh nghiệp

Đáp án của bài tập phạt âm ed:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, trăng tròn – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

Phát âm s, es

Mẹo/ cách làm bài tập phân phát âm s, es chuẩn xác nhất:

Từ dứt bằng âm vô thanh hiểu là /s/.Từ chấm dứt bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm hiểu là /z/.Trường hợp quan trọng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ gọi là /iz/.

Trong đó:

Âm vô thanh gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.Âm hữu thanh gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

Mẹo nhớ cách phát âm s/ es dễ dàng nhất là nhớ các âm kèm giải pháp đọc tương ứng, như giải pháp hướng dẫn giải bài xích tập phạt âm s/es ở trên.


*
Bài tập vạc âm s, es gồm 3 cách đọc là /s/, /z với /iz/

có thể bạn quan liêu tâm: Các bề ngoài đào tạo thành tại công ty lớn trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế

Bài tập s, es gồm đáp án:

1. A. CoughsB. SingsC. StopsD. Sleeps
2. A. SignsB. ProfitsC. BecomesD. Survives
3. A. WalksB. StepsC. ShutsD. Plays
4. A. WishesB. PracticesC. IntroducesD. Leaves
5. A. GrassesB. StretchesC. ComprisesD. Potatoes
6. A. DesksB. MapsC. PlantsD. Chairs
7. A. PensB. BooksC. PhonesD. Tables
8. A. DipsB. DesertsC. BooksD. Camels
9. A. MilesB. AttendsC. DriftsD. Glows
10. A. MendsB. DevelopsC. ValuesD. Equals
11. A. RepeatsB. ClassmatesC. AmusesD. Attacks
12. A. HumansB. DreamsC. ConcertsD. Songs
13. A. ManagesB. LaughsC. PhotographsD. Makes
14. A. DishesB. OrangesC. ExperiencesD. Chores
15. A. FillsB. AddsC. StirsD. Lets
16. A. WantsB. BooksC. StopsD. Sends
17. A. BooksB. DogsC. CatsD. Maps
18. A. BiscuitsB. MagazinesC. NewspapersD. Vegetables
19. A. KneesB. PeasC. TreesD. Niece
20. A. CupsB. StampsC. BooksD. Pens
21. A. HousesB. FacesC. HatesD. Places
22. A. SchoolsB. YardsC. LabsD. Seats
23. A. NamesB. LivesC. DancesD. Tables
24. A. NightsB. DaysC. YearsD. Weekends
25. A. PensB. MarkersC. BooksD. Rulers
26. A. ShakesB. NodsC. WavesD. Bends
27. A. HorseB. ToolsC. HouseD. Chairs
28. A. FacesB. HousesC. HorsesD. Passes
29. A. PresidentB. BusyC. HandsomeD. Desire
30. A. SweetsB. WatchesC. DishesD. Boxes
Bài tập phạt âm s, es

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – D, 5 – D, 6 – A. 7 – B, 8 – D, 9 – C, 10 – B, 11 – C, 12- C, 13- A, 14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, 20 – D, 21 – C, 22- D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

Có thể bạn quan tâm: Quy trình huấn luyện và giảng dạy nhân sự tác dụng nhất cho đầy đủ doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm: Quy trình huấn luyện và giảng dạy nhân viên bắt đầu chất lượng, hiệu quả cho hầu hết doanh nghiệp

Bài tập dìm trọng âm giờ đồng hồ Anh


*

1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. refereeC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. preferentialC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. ObligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. BlackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. InterviewB. communityC. vocationalD. idea
24.

Xem thêm: Chinh Phục 30 Bộ Đề Luyện Thi Ioe Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1 Đến Vòng 35

A. National
B. openC. collegeD. curriculum
25. A. preservationB. sympatheticC. individualD. television
26. A. RespectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. GenuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. TechniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. CompulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. InformalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D,12 – B,13 – D,14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B , 19 – A , đôi mươi – A, 21 – A , 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 -D , 26 – D , 27 – B, 28 – A , 29 – B, 30 – C


Trên đấy là bài tập vạc âm giờ đồng hồ Anh nghỉ ngơi 3 dạng bao hàm phát âm ed, phát âm s và es và trọng âm. Các bạn hãy thử có tác dụng và so sánh đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn muốn luyện tập nhiều hơn nữa với những bài bác tập phạt âm, hãy tải phần mềm học giờ Anh online ELSA Speak cùng học hàng ngày cùng trợ lý ảo của ứng dụng luyện nói giờ đồng hồ Anh ELSA Speak.

Xem thêm: Nhôm Ko Bị Ăn Mòn Trong Môi Trường Dung Dịch Axit, Nhôm Không Bị Ăn Mòn Trong Môi Trường

có thể bạn quan lại tâm: Chương trình đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp hiệu quả, chất lượng hàng đầu


1. Mẹo làm bài tập phân phát âm s/es luôn luôn đúng?

Từ kết thúc bằng âm vô thanh hiểu là /s/.Từ hoàn thành bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm phát âm là /z/.Trường hợp đặc biệt như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ gọi là /iz/.
2. Mẹo làm bài xích tập tấn công trọng âm

Người học nên mày mò mẹo làm bài tập tiến công trọng âm luôn đúng theo luật lệ 10 ngón tay góp ghi nhớ gấp rút và dễ dàng nhớ quy tắc đánh trọng âm.