GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH 11 THÍ ĐIỂM, TIẾNG ANH LỚP 11 MỚI

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ nắm bắt và bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 thí điểm theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ Anh lớp 11 hơn.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 11 thí điểm, tiếng anh lớp 11 mới

Mục lục bài xích tập giờ Anh 11

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 học kì 1 có đáp án

Unit 1: The Generation Gap

Unit 2: Relationships

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 11 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Becoming Independent

Đề bình chọn 1 ngày tiết Tiếng Anh 11 học kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Caring for those in need

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 11 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Being part of Asean

Đề thi tiếng Anh lớp 11 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 11 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 6: Global Warming

Unit 7: Further Education

Unit 8: Our world heritage sites

Đề khám nghiệm 1 tiết Tiếng Anh 11 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 9: Cities of the future

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Đề thi tiếng Anh lớp 11 học kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 1

I. Phonetics and Speaking

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. AccessB. AffordC. BrochureD. Casual

Question 2. A. BehaviourB. DeterminedC. CounselorD. Decisive

Question 3. A. DonateB. CompareC. CampaignD. Flashy

Question 4. A. ExperienceB. MobilityC. IndependentD. Prioritise

Question 5. A. RomanticB. SolutionC. ProtectiveD. Elegant

Question 6. A. LegalB. ObeyC. ForbidD. Impose

Question 7. A. ConstitutionB. DisrespectfulC. SympatheticD. Elongated

Question 8. A. GenerationalB. InterpersonalC. DiscriminationD. Nationality

Question 9. A. StudiousB. UniteC. MatureD. Involve

Question 10. A. FrustratingB. CharityC. ImpairmentD. Infectious

Question 11. A. OpponentB. HorizonC. SynchronizedD. Canoe

Question 12. A. ApplicantB. AcaciaC. EternalD. Outstanding

Question 13. A. AdventureB. FinancialC. ApartmentD. Operate

Question 14. A. AutomaticB. AppreciationC. InformationD. Independent

Question 15. A. Mechanism B. MinorityC. EradicateD. Alternative

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 4. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 5. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 6. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 7. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 3. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 8. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 4.

Question 9. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 10. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 11. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 13. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1

Question 14. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 4.

Question 15. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


II. Vocabulary và Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Question 1. This plan can"t be carried out because of the widespread public _________.

A. Relaxation B. DisapprovalC. Perception

Question 2. It is not ________ to wear these trousers at the moment.

A. ExperiencedB. FashionableC. Conservative

Question 3. You should weigh up the pros and cons of the ________ living.

A. ObjectionB. ResponsibleC. Multi-generational

Question 4. It is important for parents khổng lồ respect children"s ________.

A. PrivacyB. RelaxationC. Rudeness

Question 5. The advantages of this plan ________ its disadvantages.

A. Disrespect B. OutweighC. Work out

Question 6. All students ____ wear uniforms at school because it is a rule.

A. ShouldB. Have to lớn

C. Ought lớn D. Must

Question 7. You ____ finish your homework before you go khổng lồ bed.

A. Must B. Have to lớn

C. ShouldD. Ought to lớn

Question 8. This drink isn"t beneficial for health. You ____ drink it too much.

A. Should B. Ought to not

C. Ought not khổng lồ D. Mustn"t

Question 9. This warning sign indicates that you ____ step on the grass.

A. Shouldn"t B. Mustn"t

C. Don"t have khổng lồ D. Ought not lớn

Question 10. I think you ____ vị exercise regularly in order to lớn keep your toàn thân in good shape.

A. MustB. Should

C. Ought lớn D. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Dịch: Kế hoạch này sẽ không thể được thực hiện vì sự trường đoản cú chối công khai rộng rãi.

Question 2. Đáp án B

Dịch: hiện tại tại chưa phải là phù hợp thời trang nhằm mặc quần này.

Question 3. Đáp án C

Dịch: chúng ta nên để ý đến những ưu với nhược điểm của cuộc sống nhiều vậy hệ.

Question 4. Đáp án A

Dịch: Điều quan trọng là phụ huynh phải tôn trọng quyền riêng tư của trẻ con em.

Question 5. Đáp án B

Dịch: Những lợi thế của planer này lớn hơn những nhược điểm của nó.

Question 6. Đáp án B

Dịch: vớ cả học sinh phải mang đồng phục ngơi nghỉ trường vị đó là quy định.

Question 7. Đáp án A

Dịch: bạn phải ngừng bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

Question 8. Đáp án C

Dịch: thức uống này không bổ ích cho mức độ khỏe. Bạn không nên uống nó vượt nhiều.

Question 9. Đáp án B

Dịch: lốt hiệu cảnh báo này cho biết thêm rằng bạn không được bước tới cỏ.

Question 10. Đáp án D

Dịch: Tôi nghĩ bạn nên tập thể dục thường xuyên để giữ cho khung hình của các bạn trong triệu chứng tốt.


Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1. Despite being a kid, Tuan always helps his mother bởi vì the chores every day.

A. Homework B. Works

C. Housework D. House duties

Question 2. When I was a child, my mother used to teach me table manners.

A. Etiquette B. Rule

C. ProblemD. Norm

Question 3. Many parents find it hard to understand their children when they are teenagers.

A. Adults B. Elders

C. Adolescents D. Kids

Question 4. There"re many problems which are unavoidable when living in an extended family.

A. Profits B. Issues

C. ViewsD. Merits

Question 5. Mary has a strong desire lớn make independent decisions.A. Dependent

B. Self-confident

C. Self-confessed

D. Self-determining

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Chores = housework (việc nhà)

Question 2. Đáp án A

Table manners = etiquette (cách cư xử)

Question 3. Đáp án C

Teenagers = adolescents (tuổi thiếu thốn niên)

Question 4. Đáp án B

Problems = Issues (vấn đề)

Question 5. Đáp án D

Independent = Self – determining (tự lập)


III. Reading

Bài 1. Choose the best anwers for the following questions.

The generation gap, which refers to lớn a broad difference between one generation and another, especially between young people & their parents, usually leads to numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents và children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids và keep in mind that their offspring are too young to protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend to lớn make a great attempt to lớn help their children khổng lồ discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want lớn be more independent và develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles & values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem khổng lồ be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing lớn conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them lớn seize. However, their parents try to lớn impose their choices of university or career on them regardless of their children"s preference.

Indeed, conflicts between parents and children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way to solve the matter is xuất hiện communication khổng lồ create mutual trust and understanding.

Question 1. Why vì chưng most parents still treat their teenage children lượt thích small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young to lớn live independently.

C. Because they think that children can"t protect themselves well.

Question 2. The word “offspring” in the second paragraph refers to________.

A. ParentsB. ChildrenC. Mind

Question 3. What vì parents usually vày to help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children to explore the outside world.

Question 4. Which kinds of clothes bởi teenagers want lớn wear?

A. Latest fashionable clothes

B. Casual clothes

C. Shiny trousers & tight tops

Question 5. According khổng lồ the passage, what are parents" viewpoints about the teenagers" clothes?

A. Teenagers" clothes get the latest teen fashion trends.

B. Teenagers" clothes are too short and ripped.

C. Teenagers" clothes are contrary to lớn the accepted standards and values of the society.

Question 6. Why bởi teenagers want to lớn choose their university or career?

A. They want lớn explore the world on their own.

B. They want to lớn decide their future by themselves.

C. Both A & B are correct.

Question 7. The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________.

A. CatchB. ChooseC. Find

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Thông tin: ……. Parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young to lớn protect themselves cautiously or have wise choices.

Dịch: ….cha mẹ vẫn coi chúng như những đứa trẻ bé dại và hãy lưu giữ rằng con cháu của chúng còn quá bé dại để tự bảo đảm an toàn mình một cách bình yên hoặc bao gồm lựa chọn sáng suốt.

Question 2. Đáp án B

Offspring = children (con cái)

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Therefore, they tend to make a great attempt to help their children lớn discover the outside world.

Xem thêm: 1 Calo Bằng Bao Nhiêu Kg - 500 Calo Bằng Bao Nhiêu Kg

Dịch: vì chưng đó, họ gồm xu hướng triển khai một cố gắng lớn sẽ giúp đỡ con cái họ tìm hiểu thế giới mặt ngoài.

Question 4. Đáp án A

Thông tin: While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to lớn catch up with the youth trends …..

Dịch: trong những lúc thanh thiếu hụt niên đam mê mặc áo quần thời trang, nỗ lực bắt kịp xu thế của thanh niên ……

Question 5. Đáp án C

Thông tin: …. Parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules và the norms of the society.

Dịch: …. Phụ vương mẹ, bạn coi trọng trang phục truyền thống cuội nguồn tin rằng các loại phục trang đó vi phạm các quy tắc và chuẩn mực của xã hội.

Question 6. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí 2.

Question 7. Đáp án A

Aeize = catch (nắm bắt)


Bài 2. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer to each of the questions.

In American, although most men still bởi vì less housework than their wives, that gap has been halved since the 1960s. Today, 41 per cent of couples say they nói qua childcare equally, compared with 25 percent in 1985. Men"s greater involvement at home is good for their relationships with their spouses, và also good for their children. Hands-on fathers make better parents than men who let their wives vày all the nurturing & childcare. They raise sons who are more expressive & daughters who are more likely to bởi well in school - especially in math & science.

In 1900, life expectancy in the United States was 47 years, and only four per cent of the population was 65 or older. Today, life expectancy is 76 years, và by 2025, it is estimated about trăng tròn per cent of the U.S. Population will be 65 or older. For the first time, a generation of adults must plan for the needs of both their parents and their children. Most Americans are responding with remarkable grace. One in four households gives the equivalent of a full day a week or more in unpaid care to lớn an aging relative, & more than half say they expect to vì so in the next 10 years. Older people are less likely khổng lồ be impoverished or incapacitated by illness than in the past, & have more opportunity to lớn develop a relationship with their grandchildren.

Even some of the choices that worry people the most are turning out to lớn be manageable. Divorce rates are likely to remain high, và in many cases marital breakdown causes serious problems for both adults và kids. Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. Và many families are doing this. More non-custodial parents are staying in cảm biến with their children. Child-support receipts are rising. A lower proportion of children from divorced families are exhibiting problems than in earlier decades. And stepfamilies are learning lớn maximize children"s access khổng lồ supportive adults rather than cutting them off from one side of the family.

Question 1. Which of the following can be the most suitable heading for paragraph 1?

A. Men"s involvement at home

B. Benefits of men"s involvement at home

C. Drawbacks of men"s involvement at home

D. Children studying math and science

Question 2. Nowadays, ____ of men help take care of children.

A. 50% B. 41%

C. 25%D. 20%

Question 3. According lớn the writer, old people in the USA ____.

A. Are experiencing a shorter life expectancy

B. Receive less care from their children than they used to

C. Have better relationships with their children & grandchildren

D. May live in worst living conditions

Question 4. Which of the following is NOT true about divorce rates in the USA?

A. They will still be high.

B. They can cause problems for both parents and children.

C. More problems are caused by children from divorced families.

D. Children are encouraged lớn meet their separate parents.

Question 5. The word "equivalent” in paragraph 2 is closest in meaning to ____.

A. Comparable B. Opposed

C. DissimilarD . Constrasting

Question 6. The word "manageable” in paragraph 3 is closest in meaning khổng lồ ____.

A. Difficult B. Challenging

C. Demanding D. Easy

Question 7. The word “this” in the paragraph 3 refers to lớn ____.

A. Getting divorced

B. Minimizing conflict

C. Causing problems lớn kids

D. Maintaining bonds

Question 8. According to the writer, the future of American family life can be ____.

A. Positive B. Negative

C. Unchanged D. Unpredictable

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Đoạn 1 nói về những lợi ích của sự tham gia của phái mạnh tại nhà.

Question 2. Đáp án B

Thông tin: Today, 41 per cent of couples say they chia sẻ childcare equally, compared with 25 percent in 1985.

Dịch: Ngày nay, 41% các cặp vợ ông chồng nói rằng họ chia sẻ việc âu yếm con như nhau, đối với 25% vào năm 1985.

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Men"s greater involvement at home is good for their relationships with their spouses, & also good for their children.

Dịch: Sự tham gia của nam giới nhiều hơn ở nhà là giỏi cho mọt quan hệ của mình với bà xã hoặc ông xã và cũng tốt cho con cái của mình

Question 4. Đáp án C

Thông tin không kể trong bài.

Question 5. Đáp án A

Equivalent = comparable (tương đương)

Question 6. Đáp án D

Manageable (có thể quản lý) = easy (dễ dàng)

Question 7. Đáp án B

Thông tin: Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this.

Dịch: tuy nhiên, khi phụ huynh giảm thiểu xung đột, trái phiếu gia đình hoàn toàn có thể được duy trì. Với nhiều mái ấm gia đình đang làm cho điều này.

Như vậy, “this’ sửa chữa thay thế cho “minimizing conflict”

Question 8. Đáp án A

Tác giả có thái độ khả quan, tích cực và lành mạnh về tương lai cuộc sống thường ngày ở Mỹ.


IV. Writing

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Question 1. Nobody in the class is as tall as Mike.

A. Everybody in the class is taller than Mike.

B. Somebody in the class may be shorter than Mike.

C. Mike is the tallest student in the class.

D. Mike may be taller than most students in the class.

Question 2. I haven"t got enough money khổng lồ buy a new car.

A. I need more money khổng lồ buy a new car.

B. I don"t want to lớn spend more money on a new car.

C. A new oto is not something I really need.

D. Money is not the most essential issue khổng lồ buy a new car.

Question 3. I am really keen on playing sports.

A. I am a big fan hâm mộ of sports.

B. Playing sports makes me sick.

C. I am not really into sports.

D. I can"t stand sports.

Question 4. “I will come back trang chủ soon,” he said.

A. He advised to come back trang chủ soon.

B. He offered lớn come back trang chủ soon.

C. He promised to lớn come back home soon.

D. He suggested that he should come back home soon.

Question 5. He prevented his close friend from telling the truth.

A. He forbade his close friend lớn tell the truth.

B. He allowed his close friend to tell the truth.

C. He ordered his close friend lớn tell the truth.

D. He paid his close friend lớn tell the truth.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Dịch: không có bất kì ai trong lớp cao bởi Mike.

Question 2. Đáp án A

Dịch: Tôi chưa tồn tại đủ tiền để sở hữ một mẫu xe mới.

Question 3. Đáp án A

Dịch: Tôi thực sự quan tâm đến việc chơi thể thao.

Question 4. Đáp án C

Dịch: “Tôi sẽ về lại nhà sớm thôi” anh nói.

Question 5. Đáp án A

Dịch: Anh phòng người bạn thân của bản thân nói sự thật.


Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes to lớn speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can"t speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Question 7. There is always conflict between parents và children. However, they still should talk and share things with each other.

A. Although there is always conflict between parents and children, they still should talk and share things with each other.

B. There is always conflict between parents & children, so they still should talk & share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents và children, they still should talk và share things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents and children, but they still should talk & share things with each other.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move back khổng lồ their parents" house.

A. Many children move back to lớn their parents" house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children to lớn move back khổng lồ their parents" house.

C. Moving back lớn their parents" house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary khổng lồ move back to your parents" house if unemployment rate is high.

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to become friendly.

Question 11. "I have never been to lớn Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

A. Bill said that he had never been lớn Russia & he thought he would go there the next year.

B. Bill said that he would have never been lớn Russia and he thinks he would go there the next year.

C. Bill said that he had never been khổng lồ Russia và he thinks he will go there the next year.

D. Bill said that he has never been to lớn Russia và he thinks he would go there the next year.

Question 12. People believed that Jane retired because of her poor health.

A. Jane is believed lớn have retired because of her poor health.

B. Jane was believed to have retired because of her poor health.

C. It is believed that Jane retired because of her poor health.

D. Jane retired because of her poor health was believed.

Question 13. The government knows the extent of the problem. The government needs to take kích hoạt soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs lớn take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs to lớn take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs lớn take action soon.

Question 14. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic lớn wear protective clothing at all times.

Question 15. John is studying hard. He doesn’t want to fail the exam.

A. John is studying hard in Oder not khổng lồ fail the next exam

B. John is studying hard in Oder that he not fail the next exam

C. John is studying hard so as lớn fail the next exam

D. John is studying hard in Oder to not to fail the next exam

Hiển thị đáp án

Question 6. Đáp án D

Cấu trúc: S + tobe + always + Ving (phàn nàn ai đó luôn luôn luôn như vậy nào)

Dịch: Anh tôi nói thừa to. Nó thực sự gây phiền nhiễu.

Question 7. Đáp án A

Dịch: khoác dù luôn luôn có xung thốt nhiên giữa bố mẹ và nhỏ cái, họ vẫn nên nói chuyện và chia sẻ mọi đồ vật với nhau.

Question 8. Đáp án A

Dịch: vày vì phụ huynh của bạn sẽ giúp bạn giải quyết và xử lý vấn đề, chúng ta nên kể cho họ nghe câu chuyện.

Question 9. Đáp án B

Dịch: phần trăm thất nghiệp cao. Điều này khiến nhiều trẻ em về lại quê hương của phụ huynh chúng.

Question 10. Đáp án B

Not only …. But also …. (không hầu như ….. Hơn nữa …)

Dịch: Cô ấy là 1 người trung thực. Cô ấy cũng là 1 trong người hết sức thân thiện.

Question 11. Đáp án A

Câu ban đầu. Bill nói “Tôi không tới nước Nga bao giờ. Tôi nghĩ về tôi sẽ tới đó vào năm tới.”

Đáp án B, C, D phần đông sai về khía cạnh ngữ pháp bởi vì khong lùi thì động từ “think” khi gửi từ câu thẳng sang gián tiếp.

Question 12. Đáp án B

Câu ban đầu: Mọi tín đồ đã có niềm tin rằng Jane nghỉ hưu bởi vì sức khỏe khoắn yếu của mình.

Câu này đã ở thì thừa khứ 1-1 nên ta loại luôn đáp án A với C (sai thì).

Đáp án D sai ngữ pháp.

Ta chọn giải đáp B theo đúng cấu tạo dạng bị động.

Question 13. Đáp án C

Câu ban đầu: chính phủ nước nhà biết cường độ của vấn đề. Chính phủ nước nhà cần hành động sớm.

Đáp án A và B không nên ngữ pháp. Cấu trúc bị động với need phía sau phải là Ving.

Đáp án D không đúng nghĩa đối với câu ban đầu.

Question 14. Đáp án B

Câu ban đầu: chất này cực kỳ độc. Quần áo bảo hộ phải mặc bất cứ lúc nào.

Xem thêm: Những Trang Sách Hay Về Tình Yêu, Top 10 Cuốn Sách Hay Về Tình Yêu Bạn Nên Đọc

Đáp án A vì chưng đầu câu có “since” rồi đề xuất ta không đề xuất dùng “so” nữa và ngược lại. Nhìn toàn diện câu này mắc lỗi ngữ pháp.

Đáp án C sử dụng sai cấu tạo “ ..... So ....... That ......” thành “such .... That.”