BÀI TẬP VẬT LÝ 12 CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

  -  

Các dạng bài bác tập mẫu điện chuyển phiên chiều bao gồm lời giải

Với các dạng bài tập loại điện chuyển phiên chiều có giải thuật Vật Lí lớp 12 tổng hợp các dạng bài tập, 1000 bài tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể với đầy đủ cách thức giải, lấy ví dụ như minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập dòng điện luân chuyển chiều từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn vật Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 12 chương dòng điện xoay chiều

*

Tổng hợp triết lý Chương mẫu điện luân phiên chiều

Chủ đề: Đại cương cứng về loại điện xoay chiều

Chủ đề: Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ có một phần tử

Chủ đề: Mạch luân chuyển chiều RLC mắc nối tiếp

Chủ đề: hiệu suất của mạch điện xoay chiều

Chủ đề: Mạch điện xoay chiều tất cả R, L, C, f, ω gắng đổi

Chủ đề: cách thức giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều

Chủ đề: trang bị phát năng lượng điện - Máy biến đổi áp - Truyền tải điện năng

Bài tập trắc nghiệm loại điện xoay chiều

Cách khẳng định các đại lượng đặc trưng của cái điện xoay chiều

A. Cách thức & Ví dụ

1. Phương pháp

Phương trình bao quát của mẫu điện chuyển phiên chiều: i = Iocos(ωt + φ)

i: quý hiếm của cường độ chiếc điện tại thời khắc t, được điện thoại tư vấn là cực hiếm tức thời của i (cường độ tức thời).

Io > 0: giá chỉ trị cực đại của i (cường độ rất đại).

ω > 0: tần số góc.

f: tần số của i. T: chu kì của i.

(ωt + φ): pha của i.

φ: pha thuở đầu (tại thời khắc t = 0).

Tại thời gian t, dòng điện đã tăng nghĩa là i" > 0 và ngược lại.

Giá trị hiệu dụng : ngoài ra, so với dòng năng lượng điện xoay chiều, các đại lượng như điện áp, suất điện động, cường độ điện trường, … cũng chính là hàm số sin tốt cosin của thời gian, với các đại lượng này

Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời hạn t nếu có dòng điện xoay chiều i(t) = Iocos(ωt + φi) chạy qua là Q = RI2t

Công suất toả nhiệt độ trên R khi tất cả dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua phường = RI2

2. Ví dụ

Ví dụ 1. Một loại điện luân phiên chiều tất cả cường độ i = 2√2cos(100πt + π/6). Chọn phát biểu sai.

A. độ mạnh hiệu dụng bằng 2 (A) .B. Chu kỳ dòng năng lượng điện là 0,02 (s).

C. Tần số là 100π.D. Pha thuở đầu của mẫu điện là π/6.

Hướng dẫn:

Dòng chuyển phiên chiều có i = 2√2cos(100πt + π/6), quy về dạng i = Iocos(ωt + φ) ta có:

Io = 2√2 → I = 2(A)

ω = 100π (rad/s) → f = ω/2n = 50(Hz), T = 1/f = 0,02(s)

φ = π/6

Căn cứ vào kia ta thấy câu trả lời C là đáp án yêu cầu chọn.

Ví dụ 2. Hãy khẳng định đáp án đúng. Chiếc điện chuyển phiên chiều i = 10 cos100πt (A),qua năng lượng điện trở R = 5 .Nhiệt lượng lan ra sau 7 phút là :

A .500J. B. 50J . C.105KJ. D.250 J

Hướng dẫn:

Nhiệt lượng tỏa ra áp dụng công thức: Q = RI2t.

Đáp án C.

Ví dụ 3: biểu thức cường độ chiếc điện là i = 4.cos(100πt - π /4) (A). Tại thời gian t = 0,04 s cường độ cái điện có giá trị là

A. I = 4 AB. I = 2 AC. I = AD. I = 2 A

Hướng dẫn:

Phương trình cường độ loại điện: i = 4cos(100πt - π/4) . Gắng t = 0,04s vào ta có:

i = 4cos(100π.0,04 - π/4) = 4cos(15π/4) = 2√2(A)

Vậy giải đáp là B.

Cách giải bài tập Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ bao gồm điện trở thuần R

A. Phương thức & Ví dụ

1. Phương pháp

Giả sử để vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp u = Uocos(ωt + φu ) năng lượng điện trở R thì cường độ mẫu điện chạy trong đoạn mạch là i = Iocos(ωt + φi ).

•Định chính sách Ôm: Io = Uo / R

•Độ lệch pha φ = φu - φi : ta nói dòng điện thuộc pha cùng với hiệu điện thế

Các câu hỏi thường gặp:

Kiểu 1: quý giá hiệu dụng

•Định giải pháp ôm: I = U / R

•Độ lệch pha: φ = φu - φi

Kiểu 2: bài toán tương quan tới sức nóng lượng

Khi cho chiếc điện xoay chiều chạy qua điện trở R thì có sự tỏa sức nóng trên năng lượng điện trở R theo cảm giác Junlenxo: Q = I2Rt .

Lượng nhiệt độ tỏa ra bị nước hấp thụ hết thì: Q = I2Rt = mc(t2 - t2)

•m là khối lượng nước (kg).

•c là sức nóng dung riêng rẽ của nước (kJ.kg-1 ).

Xem thêm: Furniture Có Đếm Được Không, Tìm Hiểu Về Danh Từ Không Đếm Được

•Δt = t2 - t2 là độ vươn lên là thiên nhiệt độ ( độ tăng hay hạ nhiệt độ của nước).

Nếu công suất của nước dung nạp nhiệt ko đạt 100% thì

*

Kiểu 3: bài toán liên quan tới láng đèn

Khi cho cái điện chuyển phiên chiều chạy qua bóng đèn thì ta hoàn toàn có thể áp dụng một cách tương tự cho loại điện chạy qua điện trở trong.

Từ số ghi trên bóng đèn cho ta biết năng suất định nấc Pdm với hiệu điện cụ định nút Udm . Từ kia ta hoàn toàn có thể tính được:

•Điện trở của bóng đèn R = U2/P

•Cường độ loại điện định mức: I = P/U

Lưu ý:

•Bóng sáng bình thường khi mẫu điện chạy qua bóng bằng dòng năng lượng điện định mức của bóng.

•Nếu các bóng mắc song song thì

*

•Nếu các bóng mắc nối liền thì

*

2. Ví dụ

Ví dụ 1. Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u = U√2cos(ωt) vào nhị đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ chiếc điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bởi 2A. Quý giá của U bằng:

A. 220 V.

B. 220√2 V.

C. 110 V.

D. 110√2 V.

Hướng dẫn:

Hiệu điện gắng hiệu dụng cần tìm:

U = IR = 2.110 = 220 V

Chọn A

Ví dụ 2: Một loại điện luân chuyển chiều gồm cường độ ngay tức khắc i = 4√2cos(100πt) A đi sang một điện trở R = 7 Ω. Nhúng R vào trong 1 bình đựng m = 1,2 kilogam nước. Hỏi sau thời hạn 10 phút ánh nắng mặt trời nước vào bình tăng bao nhiệt độ. Biết công suất của quy trình đun nước là H = 90% cùng nhiệt dung riêng biệt của nước là c = 4,2 (kJ/kg.Cο ).

A. 20οC

B. 25οC

C. 10οC

D. 12οC

Hướng dẫn:

Sử dụng công thức tính nhiệt độ lượng, ta có:

*

Cách tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Biểu thức tổng trở của đoạn mạch:

*

Giải thích

•Z là tổng trở; đơn vị là Ω.

•R là điện trở; đơn vị chức năng là Ω.

•ZL = ωL là cảm kháng; đơn vị chức năng là Ω.

•ZC = 1 / ωC là dung kháng; đơn vị chức năng là Ω.

Lưu ý:

•Nếu khuyết thành phần nào thì “ngầm hiểu” quý giá đại lượng đó bởi 0.

•Khi nhiều điện trở ghép thông suốt hoặc song song với nhau thì ta vận dụng công thức

*

•Khi các cuộn cảm ghép tiếp nối hoặc tuy nhiên song với nhau thì ta vận dụng công thức:

*

•Khi các tụ năng lượng điện ghép nối liền hoặc tuy vậy song cùng nhau thì ta áp dụng công thức:

*

2. Ví dụ

Ví dụ 1: mang đến đoạn mạch xoay chiều gồm R = 40Ω cuộn cảm thuẩn tất cả độ từ cảm L = 0,4/π H và tụ điện tất cả điện dung 10-4π (F) mắc nối tiếp. Hai đầu đoạn mạch mắc vào nguồn chuyển phiên chiều có tần số 50Hz. Tổng trở của mạch là

A. 80Ω

B. 72Ω

C. 120Ω

D. 150Ω

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Áp dụng phương pháp về tổng trở ta có:

*

Vậy tổng trở là 72 Ω

Chọn B.

Ví dụ 2: Trong một buổi trao quả bóng đá quý FiFa năm 2012, ban tổ chức không biết lựa chọn ai trong bốn cái brand name Cristiano Ronaldo, Messi, Andes Iniesta cùng Casillas để được trao quả bóng vàng nên sau một hồi trao đổi. Bạn dạng tổ chức đưa ra thắc mắc phụ: Đặt một mạch tiếp liền RLC vào trong 1 mạng điện xoay chiều, biết ZL C . Nếu hiện thời tăng tần số một lượng nhỏ dại thì sao

A. Cristiano Ronaldo nghĩ rằng tổng trở mạch không đổi.

B. Với kiến thức uyên thâm của chính bản thân mình về vật lí, Andes Iniesta nghĩ là tổng trở mạch giảm.

Xem thêm: Phương Pháp Nuôi Cấy Mô Tế Bào Học Của Nuôi Cấy Mô, Nuôi Cấy Mô Tế Bào Là Phương Pháp Gì

C. Messi xin chọn cách thực hiện là tổng trở mạch tăng

D. Ôi trời ơi, dễ vậy cơ mà cũng đoán sai. Casillas cho rằng tổng trở thời điểm tăng lúc giảm.

Bạn thấy cách thực hiện trên hẳn vẫn biết ai là cầu thủ nhận ra quả trơn vòng thời điểm năm 2012 rồi chứ?