BÀI TẬP VỀ AXIT SUNFURIC

  -  

Axit sunfuric H2SO4 thuộc với một vài axit khác ví như axit nitrric HNO3 axit Clohidric HCl là số đông axit có không ít dạng bài xích tập kha khá ‘khó nhằn’ trong cả với phần đông bạn yêu mến môn hóa sinh sống bậc THPT.

Bạn đang xem: Bài tập về axit sunfuric


Đặc biệt đối với axit sunfuric khi phản ứng với các kim loại sẽ tạo nên ra các sản phẩm khử khác nhau, ví dụ, thuộc 1 sắt kẽm kim loại khi chức năng với axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng) cho sản phẩm là chất khử không giống với axit sunfuric quánh nóng (H2SO4 đặc nóng).

Vì vậy, trong bài viết này bọn chúng ta cùng khối hệ thống lại một số dạng bài xích tập về dung dịch axit sunfuric H2SO4 (loãng, quánh nóng) và giải pháp giải.

Bạn sẽ xem: bài tập về Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, quánh nóng) có lời giải và đáp án – hóa lớp 10


Sơ lược về axit sunfuric với các đặc thù hóa học sệt trưng, bí quyết điều chế vào áp dụng nếu chưa nắm rõ kiến thức những em hoàn toàn có thể tham khảo ở bài viết sau:

– Nội dung bài bác tập axit sunfuric ngoài việc nhớ đặc điểm hoá học của axit sunfuric ở các trạng thái loãng, đặc nóng hoặc nguội các em cũng cần được nhớ nội dung các định pháp luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố với bảo toàn electron,…

I. Dung dịch Axit Sunfuric loãng (H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại

1. Phương pháp

– PTPƯ tổng quát: xM + yH2SO4 → Mx(SO4)y + yH2↑

– Theo PTPƯ ta có:

*
 (1)

– ngôi trường hợp mang lại m gam tất cả hổn hợp nhiều kim loại công dụng với hỗn hợp Axit Sunfuric loãng chiếm được V lít khí H2 (duy nhất ở ĐKTC) nhận được a gam khối lượng muối thì áp dụng định lao lý bảo toàn nguyên tố ta có: 

*
(2)

2. Bài xích tập áp dụng kim loại chức năng với dung dịch Axit Sunfuric loãng

Bài tập 1: Hoà tan hết 11,1 gam tất cả hổn hợp 3 sắt kẽm kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A cùng 8,96 lít khí ngơi nghỉ đktc. Cô cạn dung dịch A chiếm được m gam muối bột khan. Tính m?

* Lời giải:

– Theo bài ra, nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol).

– Áp dụng công thức (2) ta có: mmuối =

*

⇒ mmuối = 11,1 + 96.0,4 = 11,1 + 38,4 = 49,5(g).

Bài tập 2: Cho 2,81 gam láo hợp tất cả 3 oxit Fe2O3 , MgO , ZnO tan toàn vẹn trong 300ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì nhận được m gam muối sunfat khan sinh sản thành, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra, nH2SO4 = CM.V = 0,1.0,3 = 0,03(mol)

– Áp dụng công thức (2): mmuối = mKL + mSO42- – mO

⇒ mmuối = 2,81 + (96-16).0,03 = 2,81 + 2,4 = 5,21(g).

II. Axit Sunfuric quánh nóng (H2SO4 quánh nóng) tác dụng với kim loại hoặc tất cả hổn hợp oxit kim loại

1. Phương pháp:

– PTPƯ tổng quát: M + H2SO4 → Mx(SO4)y + SO2 , H2S , S + yH2O

– Các sản phẩm khử hoàn toàn có thể có của làm phản ứng: SO2 , H2S , S

– lưu giữ ý: Al, Fe, Cr thụ động (không phản nghịch ứng) cùng với H2SO4 đặc nguội

* Như vậy, ta có:

+ Số mol H2SO4 (môi trường ≡ tham gia tạo thành muối) = số mol cội SO42- trong muối Mx(SO4)y = ½(số electron thương lượng x số mol sản phẩm khử)

+ Số mol H2SO4 (đóng vai trò hóa học oxi hoá ≡ thâm nhập tạo sản phẩm khử ) = số mol nguyên tử S trong thành phầm khử

+ tổng cộng mol H2SO4 (tham gia pư) = số mol H2SO4 (môi trường) + số mol H2SO4 (đóng vai trò chất oxi hoá)

* thế thể:

*

*

*

a) Tính cân nặng của muối:

 mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối 

 mSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

 mmuối = mKL pư + ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

– lưu giữ ý: sản phầm khử nào không tồn tại trong phản bội ứng thì số mol=0

b) Tính số mol axit bội phản ứng

 nH2SO4 = 4nS + 2nSO2 + 5nH2S

– lưu lại ý: sản phầm khử nào không tồn tại trong phản bội ứng thì số mol=0

c) Tìm sản phẩm khử

 A + H2SOa đặc → A2(SO4)a + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 B + H2SOa đặc → B2(SO)b + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 C + H2SOa đặc → C2(SO4)c + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

– Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn electron ta gồm (với a,b,c là số electron sắt kẽm kim loại nhường):

 a.nA + b.nB + c.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

– Với iKL = số oxi hóa cao nhất của kim loại, thì

 iA.nA + iB.nB + iC.nC = (6-x).nspk

 (ispk = (6-x) ⇐ iSO2 = 2; iS = 6; iH2S = 8)

2. Bài bác tập áp dụng kim một số loại (oxit kim loại) tính năng axit sunfuric sệt nóng

Bài tập 1: Cho 15,82 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu công dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được hỗn hợp A với 9,632 lít khí SO2 sống đktc. Cô cạn hỗn hợp A đang thu được số m gam muối khan, kiếm tìm m?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra, nSO2 = 9,632/22,4 = 0,43(mol).

– Áp dụng công thức trên ta có: mmuối = mKL pư + ½(2nSO2).96

⇒ mmuối = 15,82 + (½)2.0,43.96 = 15,82 + 41,28 = 57,1(g).

Bài tập 2: Cho 13,428 gam một kim loại M tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh dư chiếm được V lít khí H2S ngơi nghỉ đktc cùng dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A nhận được 66,24 gam muối hạt khan. Tìm V?

* Lời giải:

– Áp dụng công thức: nH2S = ¼.nSO42- trong muối

*

⇒ VH2S = 0,1375.22,4 = 3,0807 (lít).

Bài tập 3: mang đến 18 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc rét dư thu được 3,36 lít khí SO2 (ở đktc) 6,4 gam S với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X thu được số m gam muối hạt khan, tính m?

* Lời giải:

– Theo bài xích ra: nSO2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol); nS = 6,4/32 = 0,2(mol).

Xem thêm: Cách Viết Mẫu Bản Tường Trình Sự Việc Năm 2021 Không Thể Bỏ Qua

– Ta có: nSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2) = nSO2 + 3nS = 0,15 + 3.0,2 = 0,75(mol).

– Áp dụng công thức: mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối = 18 + 0,75.96 =90(g).

Bài tập 4: Hoà tan trọn vẹn 12,9 gam hỗn hợp A có Zn và một kim loại M hoá trị II vào dung dịch H2SO4 đặc thu được 4,144 lít (đktc) láo hợp có SO2 và H2S có tỉ khối đối với hiđro bằng 31,595. Kiếm tìm số mol axit H2SO4 đặc sẽ phản ứng.

* Lời giải:

– gọi x, y lần lượt là số mol SO2 cùng H2S

– Theo bài xích ra, ta có: x + y = 4,144/22,4 = 0,185(mol). (*)

– Tỉ khối so với H2 = 31,595, ta có: 64x + 34y = 2(x+y).31,595 = 63,19(x+y)

⇒ 64x – 63,19x + 34y – 63,19y = 0

⇒ 0,81x – 29,19y = 0 (**)

– Giải hệ (*) và (**) ta được: x = 0,18(mol); y = 0,005(mol)

– Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 + 5nH2S = 2.0,18 + 5.0,005 = 0,385(mol).

Bài tập 5: Cho 45 gam các thành phần hỗn hợp Zn cùng Cu chức năng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 đặc lạnh 98% chiếm được 15,68 lít khí SO2 (đktc). Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

* Lời giải:

– Theo bài ra, ta có: nSO2 = 15,68/22,4 = 0,7(mol).

– Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 = 2.0,7 = 1,4(mol).

– Từ cách làm tính C% H2SO4 ta có: 

*

Bài tập 6: Cho 2,52 gam lếu hợp gồm Al cùng Mg trộng theo tỉ trọng mol là 2:3 công dụng với dung dịch H2SO4 đặc thì thu được muối hạt sunfat và 0,03 mol một chất khử duy nhất đựng lưu huỳnh. Khẳng định sản phẩm khử?

* Lời giải:

– hotline x cùng y là số mol của Al cùng Mg vào 2,52g lếu hợp, ta có: 27x + 24y = 2,52 (1)

– tỉ lệ mol là 2:3 đề xuất ta có: x/y = 2/3 ⇒ 3x = 2y (2)

– Giải hệ pt (1) với (2) ta được: x = 0,04(mol); y = 0,06(mol).

⇒ nAl = 0,04 với nMg = 0,06(mol)

– điện thoại tư vấn a là số oxi hoá của lưu hoàng S trong chất khử thu được, áp dụng công thức:

iA.nA + iB.nB + iC.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

⇔ 3.0,04 + 2.0,06 = 0,03(6-a)

⇔ a = -2 ⇒ Vậy hóa học khử là H2S

Bài tập 7: Cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thấy bao gồm 49 gam axit làm phản ứng thu được muối, sản phẩm khử X cùng nước. Xác định X?

* Lời giải:

– Theo bài ra, ta có: nMg = 9,6/24 = 0,4(mol), nH2SO4 = 49/98 = 0,5(mol).

Xem thêm: Thế Nào Là Dao Động Cưỡng Bức, Dao Động Duy Trì, Đặc Điểm Của Dao Động

⇒ nSO42- muối = nMg = 0,4(mol) ⇒ nS (sp khử) = 0,5 – 0,4 = 0,1(mol).

– điện thoại tư vấn a là số oxi hoá của lưu huỳnh S trong hóa học khử thu được, vận dụng công thức:

 2.nMg = nS(6-a) ⇔ 2.0,4 = 0,1(6-a) ⇔ a = -2

⇒ Vậy sản phẩm khử là: H2S

III. Một vài bài tập luyện tập về Axit sunfuric

Câu 1: (Đề tuyển sinh ĐH- khối A-2007) Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam lếu láo hợp bao gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thì thu được số gam muối bột khan là:

A.6,81 gam B. 4,81 gam C. 3,81 gam D. 5,81 gam

Câu 2: Hoà tan hết 1,72 gam hỗn kim loại tổng hợp loại có Mg, Al, Zn, Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí sống đktc cùng 7,84 gam muối sunfat khan. Cực hiếm của V là:

A. 1,344 lít B. 1,008 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lít

Câu 3: Hoà rã hết các thành phần hỗn hợp X gồm Fe và 0,24 mol kim loại M trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp A và 10,752 lít khí H sinh hoạt đktc. Cô cạn hỗn hợp A thu được 59,28 gam muối hạt khan. M là :

A. Mg B. Ca C. Al D. Na

Câu 4: Cho 21 gam các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại Fe, Zn, Al tan trọn vẹn trong hỗn hợp H2SO4 0,5M chiếm được 6,72 lít khí H2 (đo sinh hoạt 00C cùng 2atm). Khối lượng muối khan thu được sau thời điểm cô cạn dung dịch với thể tích dung dịch axit tối thiểu nên dùng là:

A. 78,6gam và 1,2 lít B. 46,4gam cùng 2,24lít

C. 46,4gam và 1,2 lít D. 78,6gam cùng 1,12 lít 

Câu 5: Hoà tan hỗn hợp A gồm 16,8 gam Fe, 2,7 gam Al, 5,4 gam Ag tính năng với dung dịch H2SO4 đặc nóng chỉ bay ra khí SO2. Số mol H2SO4 chức năng là :

A. 0,95 mol B. 0,9 mol C. 1,25 mol D. 0,85 mol

Câu 6: tất cả hổn hợp X gồm 2 sắt kẽm kim loại Cu cùng Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X trong dung dịch chứa 2 axit HNO3, H2SO4 thu được dung dịch Y cất 7,06 gam muối bột và các thành phần hỗn hợp khí Z cất 0,05 mol NO2 và 0,01 mol SO2. Quý hiếm của m là :

A. 2,85 gam B. 3,32 gam C. 3,00 gam D. 0,85 gam

Câu 7: Cho M là kim loại hoá trị II. Cho m gam M tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư chiếm được 0,672 lít khí có tỷ khối đối với amoniac là 2 và dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A nhận được 14,4 gam muối hạt khan . M là :

A. Ca B. Mg C. Zn D. Ba

Câu 8: Cho m gam láo lếu hợp bao gồm 2 kim loại chức năng với H2SO4 đặc nóng dư chiếm được 3,36 lít khí SO2 (đktc); 2,88 gam S cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X nhận được 52,8 gam muối khan. Mặt khác nếu hoà tan không còn m gam hỗn hợp kim loại lúc đầu với dung dịch HCl dư chiếm được 8,064 lít khí H làm việc đktc. Các thành phần hỗn hợp 2 kim loại đầu là:

A. Be với Mg B. Mg với Fe C. Zn và Fe D. Zn cùng Ba

Câu 9: Hoà chảy 6,4 gam Cu bởi axit H2SO4 đặc, lạnh (dư), ra đời V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính V?

A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 4,48 lít D. 2,56 lít

 

Câu 10: cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, rét (dư) chiếm được 72 lít khí SO2 (ở đktc). Tính m?

A. 11,2 gam B. 2,24 gam C. 5,6 gam D.1,12 gam

* Đáp án:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 A

 A

 C

 A

 C

 C

 B

 B

 A

 A

Hy vọng cùng với phần hệ thống một số bài xích tập Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) có lời giải và đáp án sinh sống trên hữu ích cho các em. Những góp ý với thắc mắc các em vui lòng để lại phản hồi dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt!