Bài tập về đại từ bất định

  -  

Làm rứa nào để chúng ta cũng có thể thành thạo sử dụng đúng những đại tự bất định? rèn luyện làm những dạng bài xích tập với chúng đó là chìa khóa dẫn đến thành công. Dưới đấy là tổng hợp 80 thắc mắc bài tập về đại trường đoản cú bất định trong giờ Anh giúp đỡ bạn luyện tập triết lý phần Indefinite pronouns một cách tiện lợi nhất. Sau khi bạn làm xong nhớ kiểm tra đáp án dưới để rút kinh nghiệm tay nghề cho mình nhé !


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã tốt tiếng Anh như người phiên bản xứ và cách tân và phát triển ngôn ngữ nổi bật qua những app của thutrang.edu.vn

Đăng ký kết ngay để được thutrang.edu.vn tư vấn sản phẩm tương xứng cho con.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ bất định


Ôn tập triết lý đại từ bất định (Indefinite pronouns)

Indefinite pronouns là đa số đại từ bất định. Hầu như đại từ bất định nói đến danh từ chung chung nào kia không xác định, ví dụ: someone (một ai đó), something (điều gì đó), nothing (không gì cả)...

Đại từ bỏ bất định bao gồm thể thống trị ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Dưới trên đây thutrang.edu.vn vẫn giới thiệu cho mình những đại từ bất định hay gặp nhất trong giờ Anh cùng ví dụ minh họa.


Phân loại

Các đại tự bất định

Ví dụ

Đại từ bất định số ít

Another

We’re changing from one system lớn another. (Chúng tôi đang đổi khác từ hệ thống này sang hệ thống khác).

Anybody/ Anyone

He hardly recognizes anybody. (Anh ấy hầu hết không nhận thấy ai).

Anything

She didn’t think anything. (Cô ấy đang không nghĩ gì cả).

Each

I want each of you lớn fill out an application. (Tôi muốn mỗi người trong số các bạn điền vào một đơn đăng ký).

Either

Can either of you speak Vietnamese? (Một trong nhì người nói theo một cách khác tiếng Việt không?).

Neither

Neither of them understood what was on her mind. (Không ai trong hai tín đồ họ đọc điều gì đang trong tâm địa trí cô ấy).

Enough

Enough is enough. (Đủ tức là đủ).

Everybody/ everyone

Everybody could see it. (Mọi bạn đều có thể nhìn thấy nó).

Everything

Everything is fine. (Mọi thứ đều ổn).

Nobody

Nobody believes him. (Không ai tin cẩn anh ấy).

No one

No one will say because no one really knows. (Sẽ không ai nói bởi không một ai thực sự hiểu).

Nothing

Nothing is impossible. (Không gì là ko thể).

Other

He closed the door & walked around khổng lồ the other side. (Anh đóng cửa và đi vòng quý phái phía mặt kia).

Somebody

Somebody called me last night. (Ai này đã gọi điện cho tôi tối qua).

Someone

Someone is being at the door. (Ai đó đang đứng ở cửa ra vào).

Something

He is always doing something for us. (Anh ấy luôn luôn làm một đôi nét gì đó cho chúng tôi).

Đại từ bất định số nhiều

Both

Both passed the examination successfully. (Cả hai các vượt qua kỳ thi kiểm tra thành công).

Few

A few of the visitors left early. (Một số ít du khách đã rời đi sớm).

Many

Many of his best friends live in Ho đưa ra Minh city. (Nhiều người trong số bạn bè của anh ta sống ở thành phố Hồ Chí Minh).

Others

Have you told the others? (Bạn sẽ nói với những người khác chưa)

Đại từ biến động cả nóng ít với nhiều

All

Let him explain all of it to his mother. (Hãy để anh ấy phân tích và lý giải tất cả cho chị em anh ấy).

Any

Are any leaving? (Có nhiều người đang rời đi không).

Most

Most have agreed. (Hầu không còn mọi bạn đã đồng ý).

None

None of my friends will help me. (Không ai trong các đám các bạn sẽ giúp tôi).

Some

The pictures were painted by hand, và some of them were very beautiful. (Những bức tranh đó được vẽ bởi tay, một vài bức khôn cùng đẹp).


Những lấy ví dụ như trên chỉ cho bạn thấy qua biện pháp sử dụng của các đại từ chỉ định này, để nghiên cứu sâu rộng về nghĩa và nhiều trường hợp sử dụng hơn hãy tìm hiểu thêm 30+ Đại từ biến động (indefinite pronouns) trong giờ đồng hồ Anh và cách thực hiện chi tiết

80 Câu về đại trường đoản cú bất định có chọn lọc

Bài 1: Khoanh tròn câu trả lời đúng trong những câu bên dưới đây.

1. I went shopping yesterday but I couldn’t find ………. That I liked.

nothing

anything

everywhere

2. Thomas ate ………. In his lunch bag except for the carrot.

everything

anything

somebody

3. Excuse me, waiter. There’s ………. In my soup. I think it’s a fly.

something

anywhere

everywhere

4. I didn’t go ………. On my holiday. I was so bored!

nowhere

somewhere

anywhere

5. My friend thinks intelligent aliens may exist ………. In the universe.

anyone

something

nowhere

6. ………. Answered the phone when I called an hour ago.

No one

Anyone

Nowhere

7. I put my glasses ………. In my office but I can’t remember exactly where.

somewhere

everywhere

anywhere

8. ………. Ate my cookie! Who? Who ate my cookie?

Anything

Somebody

Anybody

9. I can’t meet you tomorrow because I have ………. Important to lớn do.

somewhere

something

nothing

10. ………. Is more important than having friends và family who love you.

Everyone

Somewhere

Nothing

11. ………. In our class passed the grammar test!

Everything

Everyone

Something

12. Did you guys vì chưng ………. Interesting on the weekend?

anything

anywhere

somewhere

13. ………. Can lift this box! It’s too heavy to lift.

No one

Something

Anybody

14. Almost ………. In the world knows about the Olympic games.

somewhere

everywhere

everyone

15. Some scientists believe there is alien life ………. In our solar system.

something

somewhere

anything

16. There are still plenty of empty seats. We can sit ………. We like.

anything

anyone

anywhere

Bài 2: gạch chân đại từ bất định phù hợp để xong mỗi câu dưới đây.

1. I would lượt thích (anything/something) lớn eat.

2. He knows (something/nothing) about it.

3. She hasn’t got (something/anything) khổng lồ do.

4. They sold (everything/anything) in the sales.

Xem thêm: Đảo Đoạn Nhiễm Sắc Thể Sinh Học Lớp 12, Củng Cố Kiến Thức

5. The boy didn’t say (nothing/anything).

6. Is there (something/anything) amusing on TV?

7. Our mèo must be (somewhere/anywhere).

8. There was a flood (anywhere/somewhere) in China.

9. I would like to buy (anything/something) for my dad.

10. My doctor did (everything/somebody) to save her.

11. You know (anybody/somebody) who can paint it.

12. Vị you know (anyone/someone) who lives there?

13. She heard (something/anything) that scared her.

14. I don’t remember (something/anything) boring.

Bài 3: lựa chọn một trong đều đại từ cô động sau để điền vào ô trống trong câu


1. Would you like___________ more tea? – Yes, please. – But I haven’t got ___________left.

2. _____________ closed the door & locked us out.

3. If you have _____________ questions, please ask me.

4. The maps must be _____________ around here. I need it.

5. I don’t drink _____________ alcohol at all.

6. I have got _____________ in my eye. Could you take it out?

7. I would like ______________ sandwiches with egg, but we don’t have _____________ bread left.

8. I put my purse here but _____________ must have taken it. I can’t find it ____________.

9. I think _____________ rang the doorbell. I checked it but there wasn’t _____________ there.

10. If you can’t tell me _____________ new then don’t hotline me.

11. We usually go to lớn the bar around the corner but today we went _____________ else.

12. There are more & more thunderstorms in our area. I’m sure it has _____________ to bởi vì with global warming.

13. Can I have _____________ sweets please? – Of course you can.

14. My teacher asked me _____________ but I didn’t give him _____________ answer. I was looking _____________ else.

15. I need _____________ milk. - Have you got _____________ ?

16. We have been looking for _____________ to live in but Vienna is simply too expensive.

17. The children played _____________ nice games at the birthday party.

18. Have you seen my keys _____________ ? – I have put them down _____________ .

19. Please tell me if you find _____________ on the Internet. I have done a lot of research, but I haven’t found _____________ yet.

20. Can I have _____________ to drink?

21. We always stay at home. We never go _____________ .

22. _____________ must have scared him. I have never seen him lượt thích this before.

23. _____________ of my CDs are broken because I left them _____________ on the floor.

24. Has _______________ seen my bag?

25. Hannah shouldn’t smoke _____________ cigarettes. She’s got _____________ problems with her health.

26. Luis isn’t _____________ smarter than Jane.

27. Have you got _____________ brothers and sisters?

28. Don’t you know _____________ good restaurants around here?

29. There wasn’t _____________ at home, so we went.

30. I don’t know our exact location, but it must be _____________ near Berlin.

Bài 4: lựa chọn 1 trong phần đa đại tự bất định dưới đây để điền vào ô trống vào câu


somebody / something / somewhere / anybody / anything / anywhere / nobody / nothing / nowhere / everybody / everything / everywhere


1) She wants khổng lồ live __________ by the sea (in a certain place).

2) She put __________ in the box, all the things that she had.

3) Does __________ have a phone charger? (I don"t know if a person has a charger.)

4) We went __________ this weekend. We stayed at home.

5) She didn"t bring __________ to the party.

6) Is there __________ in the room?

7) A: What"s wrong? B: __________ , I"m fine.

8) __________ lives in that house. It"s empty.

9) Would you like to go __________ this weekend? (I don"t expect a particular answer.)

10) __________ was really friendly, all the managers & even the CEO.

11) __________ is going really well & so I"m really happy.

12) I know __________ in this company. It"s my first day.

13) Did you go __________ during the summer? (I don"t know if you did or not.)

14) She doesn"t want __________ lớn help her.

15) She loves __________.She"s a really kind person.

16) I must have left my keys __________!

17) They looked __________ for the money. They looked in all the places in the house.

18) Would you lượt thích __________ to drink? (This is an offer, not a real question.)

19) __________ in the UK has hot weather today. It"s cold all over the country.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Có Đáp Án Hay Nhất 2021

20) __________ unusual happened. It was a very ordinary day.

Đáp án bài xích tập về đại tự bất định


Bài 1:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. C

6. A

7. A

8. B

9. B

10. C

11. B

12. A

13. A

14. C

15. B

16. C

Bài 2:

1. Something

2. Nothing

3. Anything

4. Everything

5. Anything

6. Anything

7. Somewhere

8. Somewhere

9. Something

10. Everything

11. Somebody

12. Anyone

13. Something

14. Anything

Bài 3:

1 - some - any

2 - Someone

3 - any

4 - somewhere

5 - any

6 - something

7 - some - any

8 - someone - anywhere

9 - someone - anyone

10 - anything

11- somewhere

12 - something

13 - some

14 - something - any - somewhere

15 - some - any

16 - somewhere

17 - some

18 - anywhere - somewhere

19 - something - anything

20 - something

21 - anywhere

22 - something

23 - some - somewhere

24 - anyone

25 - any - some

26 - any

27 - any

28 - any

29 - anyone

30 - somewhere

Bài 4:

1 - somewhere

2 - everything

3 - anybody

4 - nowhere

5 - anything

6 - anything

7 - Nothing

8 - Nobody

9 - anywhere

10 - Everybody

11 - Everything

12 - nobody

13 - anywhere

14 - anybody

15 - everybody

16 - somewhere

17 - everywhere

18 - something

19 - Nowhere

20 - Nothing


Trên trên đây là toàn cục bài tập về đại từ bỏ bất định hữu ích, đảm bảo củng cố kỹ năng ngữ pháp giờ Anh bền vững và kiên cố cho bạn. Hy vọng bạn đã sở hữu trong tay tài năng sử dụng linh hoạt hầu hết đại từ bất định kể trên. thutrang.edu.vn cảm ơn chúng ta đã đón đọc bài xích viết, share ngay bài viết nếu thấy quan trọng cho các bạn bè, fan thân của bản thân !