bài thơ 10 quả trứng tròn

(Bài thơ Mười trái khoáy trứng tròn)

Mười trái khoáy trứng tròn
Mẹ gà ấp giữ
Mười chú gà con
Hôm ni đi ra đủ

Bạn đang xem: bài thơ 10 quả trứng tròn

Lòng White, lòng đỏ ửng,
Thành mỏ, trở thành chân
Cái mỏ tí hon
Cái chân nhỏ bé xíu

Lông vàng đuối dịu
Mắt sáng sủa đen sạm ngời
Ơi chú gà ơi
Ta yêu thương chú lắm!

Trong bàn tay ấm
Chú đứng chú kêu
Mẹ gà tục tục
Chú ngoái nhìn theo

Ta thả chú ra
Chạy ăn lẫn mẹ
Chạy trở thành cả chân!
Chạy sao thời gian nhanh thế!

Phải cẩn trọng nhé
Các chú gà con:
Có diều, sở hữu chồn
Phần gà u đánh
Các chú cần lánh
Kêu cứu vớt bên dưới, trên!

Xem thêm: vba

Gà là của bé
Các chú chớ quên
Ăn khoẻ, rộng lớn khoẻ
Đẻ rõ ràng nhiều lên!

Tác giả: Phạm Hổ.

Nội dung bài xích thơ ở phía trên chép theo gót phiên bản in nhập Chú trườn thăm dò các bạn (1970). Bài thơ về sau được thay tên trở thành Mười trái khoáy trứng tròn, và sửa đổi một số trong những vị trí nhập nội dung.

Nguồn:
1. Phạm Hổ, Chú trườn thăm dò các bạn, NXB Kim Đồng, 1970
2. Phạm Hổ, Những bài xích thơ nho nhỏ, NXB Kim Đồng, 2016

Xem thêm: note 11t pro

Bài thơ Đàn gà con cái (Bài thơ Mười trái khoáy trứng tròn) | Phạm Hổ
Bài thơ Đàn gà con cái (Bài thơ Mười trái khoáy trứng tròn) | Phạm Hổ
Đàn gà mới mẻ nở (Phạm Hổ)
Đàn gà mới mẻ nở (Phạm Hổ): Lông vàng đuối rượi, Mắt đẹp mắt sáng sủa ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu thương chú lắm! Mẹ dang song cánh, Con trở thành nhập nhập, Mẹ ngước đầu nhìn, phường diều, bọn quạ
Bài thơ Đàn gà mới mẻ nở (Phạm Hổ)
Bài thơ Đàn gà mới mẻ nở (Phạm Hổ): Lông vàng đuối rượi, Mắt đẹp mắt sáng sủa ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu thương chú lắm! Mẹ dang song cánh, Con trở thành nhập nhập, Mẹ ngước đầu nhìn, phường diều, bọn quạ