Bài thuyết trình bằng powerpoint

     

Nói đến áp dụng PowerPoint thì các bạn thường nghĩ tức thì đến các bài diễn giả đúng không? chuẩn cơm chị em mấy rồi