Bài thuyết trình tiếng anh mẫu

  -  

Cho dù bạn đến lớp hay đi làm thì vấn đề thuyết trình là vấn đề mà bạn chắc chắn là phải làm tối thiểu vài lần. Vậy có tác dụng sao để có một bài xích thuyết trình giờ anh thật ấn tượng? ngay sau đây, cùng thutrang.edu.vn English tham khảo một trong những mẫu câu phổ cập và quan trọng cho bài xích thuyết trình của bạn.

Bạn đang xem: Bài thuyết trình tiếng anh mẫu

*

Thông thường, một bài thuyết trình nói chung hay một bài diễn đạt tiếng anh thường có 3 phần chính:

Phần mở đầu: đấy là phần mà bạn phải kính chào hỏi khán giả / fan nghe, giới thiệu bạn dạng thân và reviews chủ đề và bố cục tổng quan bài thuyết trìnhPhần miêu tả chính: là phần nội dung của chủ thể mà bạn muốn trình bàyPhần xong xuôi thuyết trình: bạn sẽ cảm ơn tín đồ nghe và đề xuất câu hỏi trao đổi hoặc feedback

1. Phần bắt đầu của bài thuyết trình giờ Anh

Giới thiệu bạn dạng thân

Good morning/afternoon everyone/ladies & gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều đa số người/quý vị và các bạn)Hi, everyone. I’m Lisa Gomez. Good to lớn see you all. (Chào đông đảo người. Tôi là Lisa Gomez. Vô cùng vui được chạm chán tất cả những bạn)It’s a pleasure khổng lồ welcome the President there. (Thật vinh hạnh được tiếp nhận vị chủ tịch ở đây)On behalf of SCG Company. I’d lượt thích to welcome you. My name’s John. (Thay mặt doanh nghiệp SCG. Xin chào mừng đông đảo người. Thương hiệu tôi là John)I’m … , from / . (Tôi là…, đến từ lớp/nhóm…)Let me introduce myself; my name is …, member of group … (Để tôi từ giới thiệu, thương hiệu tôi là …, là thành viên của nhóm ….)

Giới thiệu công ty đề bài thuyết trình giờ đồng hồ Anh

I plan khổng lồ say a few words about… (Tôi dự tính nói vài ba lời về…)I’m going to talk about… (Tôi đã nói về…)The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc thủ thỉ của tôi là…)The purpose of my presentation is… (Mục đích bài bác thuyết trình của tôi là…)I’m going lớn take a look at… (Tôi sẽ xem xét về…)I’m going to lớn give you some facts and figures… (Tôi sẽ giới thiệu cho quý khách một vài ba sự kiện và con số…)I’m going lớn concentrate on… (Tôi sẽ tập trung vào…)I’m going lớn fill you in on the history of… (Tôi sẽ tin báo về lịch sử dân tộc của…)I’m going lớn limit myself to lớn the question of… (Tôi đang tự số lượng giới hạn cho thắc mắc về…)


*

Giới thiệu bố cục bài thuyết trình

My presentation is divided into x parts. (Bài miêu tả của tôi được chia ra thành x phần)My presentation is in three parts. (Bài thuyết trình của tôi có tía phần.)My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi tất cả 3 phần)I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài xích thuyết trình của chính mình thành 3 phần)I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ ban đầu với/ Đầu tiên tôi vẫn nói về/ Tôi sẽ mở màn với), then I will look at …(Sau đó tôi đang chuyển đến phần). Next,… (tiếp theo) & finally…(cuối cùng)Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, trang bị hai, vật dụng ba, cuối cùng…)To start with….Then….Next…. Finally…. (Để bắt đầu…. Sau đó…. Tiếp đến….Cuối cùng….)In the first part… (Phần đầu là…) Then in the second part… (Sau đó ở phần giữa…) Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi vẫn nói về…)

Cách ngắt lời hoặc đặt câu hỏi trong suốt bài bác thuyết trình giờ đồng hồ Anh

Do feel không tính phí to interrupt me if you have any questions. (Đừng ngại cắt ngang lời tôi trường hợp quý vị bao gồm bất kì thắc mắc nào.)I’ll try to lớn answer all of your questions after the presentation. (Tôi sẽ thay giải đáp mọi thắc mắc của quý vị sau bài thuyết trình.)I plan lớn keep some time for questions after the presentation. (Tôi đã dành một khoảng thời gian cho các thắc mắc sau bài bác thuyết trình.)There will be time for questions at the end of the presentation. (Sẽ có thời gian cho các thắc mắc vào cuối bài bác thuyết trình.)I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation. (Tôi rất hàm ân nếu quý vị rất có thể đặt các thắc mắc của bản thân sau bài thuyết trình.)

2. Phần nội dung mô tả chính

Cách liên kết các phần, chuyển tiếp đoạn

Now let’s move khổng lồ / turn lớn the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài bác trình bày, về vấn đề…)So, first… (Vì vậy, thứ nhất là…)To begin with… (Hãy bước đầu với…)Now I’d lượt thích to look at…(Bây tiếng tôi ước ao xem xét…)This leads me khổng lồ my next point…(Điều này dẫn tôi đến sự việc kế tiếp…)That completes/concludes… (Đó là kết thúc/kết luận về…)That’s all I want khổng lồ say (Đó là những gì tôi mong nói)Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…)So now we come lớn the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…)Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn diễn tả về…)Let’s turn khổng lồ the next issue… (Hãy mang lại với sự việc tiếp theo)I’d now like to change direction and talk about… (Bây giờ đồng hồ tôi muốn biến hóa định hướng cùng nói về…)

Giải ưng ý đồ thị, hình ảnh

This graph shows you…(Đồ thị này mang đến quý vị thấy…)Take a look at this…(Hãy xem dòng này…)If you look at this, you will see…(Nếu quý vị xem xét điều này, quý vị sẽ thấy…)I’d like you to look at this…(Tôi mong muốn quý vị xem xét…)This chart illustrates the figures…(Biểu vật này minh họa các số liệu…)This graph gives you a break down of…(Biểu thiết bị này cho quý vị thấy sự sụp đổ của…)As you can see…(Như bạn thấy…)This clearly shows …(Điều này cho thấy thêm rõ ràng…)From this, we can understand how / why…(Từ đây, bạn cũng có thể hiểu làm cố gắng nào / tại sao…)This area of the chart is interesting…(Phần này của biểu đồ vật khá thú vị…)

Một số mẫu mã câu say mê sự chú ý

I’m going to lớn let you in on a secret… (Tôi đã nói cho chính mình về một túng bấn mật…)You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, dẫu vậy trong trường hợp các bạn chưa, thì…)Because time is tight, you may want to consider. (Vì thời gian eo hẹp, bạn cũng có thể muốn coi xét…)Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần đặc trưng nhất giành cho bạn)Why you need lớn know bout… (Tại sao bạn nên biết về…)Let me bottom-line this for you. (Hãy nhằm tôi gạch ốp dưới vấn đề này cho bạn)You may want to write this next part down. (Bạn hoàn toàn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo)If you’re only going khổng lồ remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ ước ao ghi lưu giữ một điều, điều này nên là…)If you’re only going to vì chưng one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ ước ao làm một thứ, điều này hãy là…)

3. Phần kết thúc

Kết luận bài bác thuyết trình tiếng Anh

To conclude,… (Để kết luận,…)In conclusion,… (Kết luận,…)Now, to sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)So let me summarise/recap what I’ve said. (Vậy, để tôi nắm tắt lại các gì tôi vẫn trình bày.)Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered. (Cuối cùng, tôi xin nhắc lại cùng với quý vị một số vấn đề chính mà họ đã xem xét.)That brings me lớn the end of my presentation. I’ve talked about… (Điều đó đã xong bài mô tả của tôi. Tôi vẫn nói về…)Well, that’s about it for now. We’ve covered… (Vâng, giờ đồng hồ là phần kết luận. Họ đã nói được…)So, that was our sale strategy. In brief, we… (Vậy nên, đó là kế hoạch tiếp thị của bọn chúng tôi. Nắm lại, bọn chúng tôi…)To summarise, I… (Tóm lại, tôi…)

Cảm ơn

I’d like to thank you for taking time out lớn listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì vẫn dành thời hạn lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì chưng sự lắng nghe/sự chăm chú của bạn)Many thanks for coming.

Xem thêm: Chris Painter On Twitter: "I Went To A Restaurant Last Night

(Cảm ơn không ít vì sẽ đến)Thank you for attention. (Cảm ơn quý vị đang chú ý.)Many thanks for your attention. (Rất cám ơn sự tham gia của quý vị.)May I thank you all for being such an attentive audience. (Tôi xin cảm ơn toàn bộ quý vị đã đến tham dự)

Câu hỏi thảo luận

Do you have any questions? (Quý vị có thắc mắc nào không?)Are there any questions? (Có câu hỏi nào ko ạ?)Can I answer any questions? (Có câu hỏi nào tôi rất có thể giải đáp ko ạ?)I’d be glad to answer any questions you might have. (Tôi rất sẵn lòng các thắc mắc mà quý vị chuyển ra).Now we have half an hour for questions and discussion.

Xem thêm: Học Trường Chuyên Có Lợi Gì, Lợi Ích Của Việc Học Trường Chuyên

(Bây giờ chúng ta có nửa giờ nhằm đặt câu hỏi và thảo luận)So, now I’d be very interested lớn hear your comments. (Bây tiếng tôi vô cùng háo hức để nghe phản hồi của những bạn)And now if there are any questions, I would be pleased to lớn answer them. (Và nếu bây giờ có thắc mắc nào, tôi hết sức sẵn lòng để đáp án chúng)