BÀI TOÁN PHA LOÃNG DUNG DỊCH

  -  

Pha loãng dung dịch hay cô đặc dung dịch là 2 vấn đề ngược nhau, khi giải dạng bài bác tập này cần chú ý khi trộn loãng, nồng độ dung dịch giảm. Còn cô đặc, nồng độ dung dịch tăng. Tuy vậy dù trộn loãng tuyệt cô đặc, cân nặng chất tan luôn luôn không thay đổi.

Bạn đang xem: Bài toán pha loãng dung dịch

I.Phương pháp

a)Đặc điểm:– lúc pha loãng, nồng độ dung dịch giảm. Còn cô đặc, nồng độ dung dịch tăng.

– dù pha loãng giỏi cô đặc, cân nặng chất tan luôn luôn không cầm đổi.

b)Cách làm:

– có thể áp dụng cách làm pha loãng hay cô đặc

TH1: Vì khối lượng chất chảy không thay đổi dù trộn loãng tốt cô sệt nên.

mdd(1).C%(1)= mdd(2).C%(2)

TH2: bởi số mol chất tan không đổi dù pha loãng xuất xắc cô dặc nên.

Vdd(1). Cm (1) = Vdd(2). Cm (2)

Nếu chạm chán bài toán: bỏ thêm H2O hay hóa học tan nguyên hóa học (A) vào 1 dung dịch (A) có nồng độ % mang đến trước, rất có thể áp dụng phép tắc đường chéo cánh để giải.

1) Đối với nồng độ % về khối lượng:

2) Đối với nồng độ mol/lít:

3) Đối với khối lượng riêng:

Khi đó có thể xem:

– H2O là dung dịch tất cả nồng độ O%

– hóa học tan (A) nguyên chất nêm thêm là dung dịch gồm nồng độ 100%

Lưu ý: tỷ lệ hiệu số nồng độ nhận ra đúng ngay số phần khối lượngdung dịch đầu (hay nước hoặc chất tan A nguyên chất) bắt buộc lấy đặt cùng hàng

II. Bài tập mẫu

Bài 1: Tính số lượng nước cần dùng để làm pha chế 150g dung dịch HCl 4% từ hỗn hợp HCl 20%?

Giải:

Cách 1:

Khối lượng HCl bao gồm trong 150g hỗn hợp HCl 4%:

Khối lượng dung dịch HCl 20% có chứa 6g HCl:

Khối lượng nước bắt buộc dùng là: 150-30 = 120g

Cách 2:Dùng sơ đồ đường chéo:

mHClbđ: trăng tròn 4

4

mnước: 0% 16

Ta có: = mHClbđ +mnước

=> 150 = mHClbđ +mnước (2)

Từ (1) cùng (2) => mnước=120g

Bài 2: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 2M cần dùng làm pha chế 100ml hỗn hợp NaOH 0,5M.

Giải:


Cách 1:Số mol NaOH gồm trong 100ml hỗn hợp NaOH 0,5M:

n= CM.V = 0,5.0,1 = 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 2M trong đó có đựng 0,05 mol NaOH:

VddNaOH= = = 0,025 l =25ml

Cách 2:

Bài 3: tất cả 30g hỗn hợp NaCl 20%. Tính độ đậm đặc % dung dịch thu được khi:

– trộn thêm 20g H2O

– Cô sệt dung dịch để chỉ từ 25g

Giải:

Cách 1:

-Pha thêm 20g H2O

mddsau= mddbđ+ mnước= 30+20 = 50g

mddbđ.C%bđ= mddsau.C%sau

=>30.20%=50.C%sau

=> C%sau= 12%

– Cô quánh dung dịch để chỉ với 25g

mddbđ.C%bđ= mddsau.C%sau

ð 30.20% = 25. C%sau

ð C%sau= 24%

Cách 2:

-Pha thêm 20g H2O

12%

– Cô đặc dung dịch để chỉ còn 25g

24%

III. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: nên thêm từng nào gam nước vào 200 ml dd KOH 20% để được dd KOH 16%?

Bài 2: Tính trọng lượng nước để pha chế 250g hỗn hợp H2SO45% từ hỗn hợp H2SO425%?

Bài 3: hòa hợp 5,6 lít khí HCl đktc vào 0,1 lít H2O để tạo ra dung dịch HCl.

Tính độ đậm đặc mol/l với nồng độ C% của dung dịch thu được

Bài4: Tính số ml nước bắt buộc thêm vào 2l hỗn hợp NaOH 1M để thu được hỗn hợp mới gồm nồng độ 0,1M?

Bài 5: Tính số ml nước đề nghị thêm vào 250ml dung dịch NaOH 1,25M để tạo ra thành dung dịch 0,5M?

Bài 6: Tính số ml hỗn hợp NaOH 2,5% (D= 1,03g/ml) pha trộn được từ bỏ 80ml NaOH 35% (D=1,38g/ml)

Bài 7: Làm bay hơi 500ml dung dịch HNO320% (D=1,2g/ml) để chỉ với 300g dung dịch. Tính nồng độ % của dung dịch này?

Bài 8: Tính khối lượng CuSO4cần nhằm pha chế 60ml hỗn hợp CuSO4nồng độ 2M?

Bài 9:Tính trọng lượng muối NaCl và nước nên để pha 60g dung dịch NaCl 20%?


*

Seri bài tập trắc nghiệm về trộn loãng cô sệt dung dịch axit

Bài tập trắc nghiệm: việc về pha loãng, xáo trộn dung dịch những chất điện li để đã đạt được pH định trước

Câu 1:Khi pha loãng dung dịch axit HCl tất cả pH = a ta chiếm được dung dịch new có

A.pH > a B. PH = a C. PH

Chuyên đề chất hóa học lớp 11: Bài toán về pha loãng, pha trộn dung dịch các chất năng lượng điện li để đạt được pH định trước được VnDoc tham khảo và giới thiệu tới các bạn học sinh thuộc quý thầy cô tham khảo. Ngôn từ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn hóa học lớp 11 kết quả hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Xem thêm: Your Coffee Is Not As Good As Mine

Bài toán về trộn loãng, xáo trộn dung dịch những chất năng lượng điện li để giành được pH định trước

I. Cách thức giải

Tính số mol axit, bazơ

Viết phương trình điện li

Tính tổng số mol H+, OH-

Viết phương trình bội phản ứng trung hòa

Xác định môi trường xung quanh của dung dịch phụ thuộc pH => coi xét mol axit hay bazơ dư => tìm những giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau thời điểm trộn = Vaxit + Vbazơ

II. Bài tập lấy ví dụ như minh họa

Bài 1: Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích cân nhau thu được dung dịch A . Lấy 300 ml hỗn hợp A công dụng với hỗn hợp B bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M . Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng làm sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có pH = 1. Coi Ba(OH)2 cùng H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Đáp án khuyên bảo giải đưa ra tiết

Sau lúc trộn 3 dung dịch axit hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau ta thu được nồng độ new của 3 axit là:


CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3

Trong 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện li:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

HNO3 → H+ + NO3-

HCl → H+ + Cl-

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B phải dùng.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện li:

NaOH → Na+ + OH-

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau làm phản ứng pH = 1 => dư axit)

Ban đầu: 0,07 0,4x

Pư: 0,4x 0,4x

Sau pư: 0.07-0,4x 0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 => x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH = 1 tất cả HCl với HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH mật độ a(mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp A gồm pH = 12.

a.Tính a

b.Pha loãng dung dịch A từng nào lần để thu được pH = 11

Trả lời

a.nH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản nghịch ứng pH = 12 => dư bazơ)

Ban đầu 0,01 0,1a

Pư: 0,01 0,01

Sau pư: 0 0,01 – 0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 => a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng có pH = 10 => 0,002/(0,2+x) = 0,001 => x = 1,8

Vậy cần được pha loãng 10 lần.

..........................................

Trên trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Bài toán về pha loãng, trộn lẫn dung dịch các chất điện li để đã đạt được pH định trước, ước ao rằng qua nội dung bài viết này các chúng ta có thể học tập xuất sắc hơn môn hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng bài viết liên quan kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, giờ Anh 11, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Xem thêm: Tìm Những Hình Ảnh Về Trẻ Em, Tìm Những Hình Ảnh So Sánh Đẹp Về Trẻ Em

Để nhân thể trao đổi, share kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy và học hành môn học tập THPT, VnDoc mời các bạn truy cập team riêng dành riêng cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.