Bài toán tổng tỉ lớp 5

     

Toán tổng tỉ lớp 4 là việc gây rất nhiều khó khăn cho các em, đòi hỏi các em cần có tư duy tốt. Các em thuộc thutrang.edu.vn tò mò bài toán này nhé!

Sau đấy là 5 dạng toántổng tỉ lớp 4được thutrang.edu.vn tổng hợp. Bố mẹ cùng các em tham gia học tập, rèn luyện với củng núm thêm kỹ năng về việc này.Bạn vẫn xem: Toán tổng tỉ lớp 5

1. 5 dạng toán tổng tỉ lớp 4 thường xuyên gặp

Cách làm phổ biến của dạng toán này:


*

1.1. Dạng toán tổng tỉ lớp 4 cơ bản

1.1.1. Bài xích toán

Cho dữ khiếu nại biết tổng, tỉ số của nhì số. Tìm giá trị của từng số.

Bạn đang xem: Bài toán tổng tỉ lớp 5

1.1.2 bài tập

Bài 1: mẹ và An trong năm này 45 tuổi, biết tuổi An bởi (Largedfrac14)tuổi của mẹ. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi ? con từng nào tuổi ?

Bài 2: Huy với Hưng có 235 viên bi, biết số bi của Huy bởi (Largedfrac23) số bi của Hưng. Search số bi của Hưng cùng Huy.

Bài 3: Khối 4 với 5 bao gồm 396 học tập sinh, biết số học sinh lớp 5 bằng (Largedfrac45) số học viên lớp 4. Hỏi từng khối gồm bao nhiêu học tập sinh?

1.1.3. Giải pháp giải

Bài 1:

Sơ đồ vật số phần bởi nhau:


*

Tổng số phần cân nhau :

1 + 4 = 5 (phần)

Giá trị 1 phần :

45 : 5 = 9 (tuổi)

Số tuổi của An là :

1 x 9 = 9 (tuổi)

Số tuổi của bà bầu là :

4 x 9 = 36 (tuổi)

Vậy tuổi của mẹ là 36 (tuổi), tuổi của bé là 9 (tuổi)

Bài 2:

Sơ đồ số phần bởi nhau:


*

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Gía trị của một phần là:

235 : 5 = 47 (viên)

Số viên bi của Huy là:

47 x 2 = 94 (viên)

Số viên bi của Hưng là:

47 x 3 = 141 (viên)

Vậy số bi của Hưng là 141 viên bi, số bi của Huy là 94 viên.

Bài 3:

Sơ đồ dùng số phần bởi nhau:


*

Tổng số phần đều nhau là:

5 + 4 = 9 (phần)

Giátrị của một trong những phần là:

396 : 9 = 44 (học sinh)

Số học sinh của khối 5 là:

44 x 4 = 176 (học sinh)

Số học sinh của khối 4 là:

44 x 5 = 220 (học sinh)

Vậy số học viên khối 4 là 220 học tập sinh, số học viên của khối 5 là 176 học tập sinh.

1.2. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ

1.2.1. Bài xích toán

Bài toán cho biết các dữ kiện phụ, tỉ số. Yêu mong tìm tổng.

1.2.2. Bài xích tập

Bài 1: cho hình chữ nhật tất cả chu vi 150m. Biết chiều dài bằng (Largedfrac23) chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật

Bài 2: gồm 2 kho đựng thóc, biết kho trước tiên chỉ chứa được 76 tấn thóc. Số thóc ngơi nghỉ kho lắp thêm hai bằng (Largedfrac32) số thóc nghỉ ngơi kho đồ vật nhất. Hỏi cả 2 kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

1.2.3. Phương pháp giải

Bài 1:

Sơ vật dụng số phần bằng nhau:


*

Tổng số phần cân nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng lớn hình nhật là: 150 : 2 = 75 (m)

Gía trị của một trong những phần là: 75 : 5 = 15 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 15 x 2 = 30 m

Chiều rộng hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45 m

Diện tích hình chữ nhật là: 30 x 45 = 1350 ((m^2))

Vậy diện tích hình chữ nhật là 1350 (m^2)

Bài 2:

Sơ thứ số phần bằng nhau:


Số thóc sinh hoạt kho thứ hai là (76 x 3) : 2 = 114 tấn

Số thóc ở 2 kho là 76 + 114 = 190 tấn

Vậy cả hai kho bao gồm 190 tấn

1.3. Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)

1.3.1. Bài xích toán

Cho biết tổng, tỉ số sinh sống dạng ẩn. Yêu mong tìm quý giá của từng thành phần

1.3.2. Bài bác tập

Bài 1: hai xe chở 35 tấn gạo. 3lần xe thứ nhất bằng 4lần xe thứ hai. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn gạo?

Bài 2: bác bỏ An và bác Bình có tác dụng được tất cả 108 sản phẩm. Trong các số đó bác An làm việc trong 5 giờ, bác Bình làm việc trong 7 giờ và mức thao tác làm việc của mọi cá nhân như nhau. Hỏi mỗi chưng làm được từng nào sản phẩm?

Bài 3: Chu vi hình chữ nhật là 630 cm, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Search chiều dài, chiều rộng lớn của hình đó.

1.3.3. Bài giải

Bài 1:

Sơ đồ vật số phần bởi nhau:


Ta bao gồm 3lần xe trước tiên bằng 4lần xe thiết bị hai. Tuyệt xe đầu tiên bằng (Largedfrac43) xe máy hai

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 3 = 7 (phần)

Gía trị của 1 phần là 35 : 7 = 5 (tấn)

Xe thứ nhất chở được số tấn gạo là 5 x 4= 20tấn

Xe lắp thêm hai chở được số tấn gạo là 5x 3= 15tấn

Vậy xe trước tiên chở được 15tấn gạo, xe trang bị hai chở được 15tấn gạo.

Bài 2:

Sơ vật dụng số phần bằng nhau:


Vì năng suất làm cho việc như nhau nên thời gian bác An làm cho gấp (Largedfrac57) thời gian bác Bình làm. Nên tổng các phần đều bằng nhau là: 5 + 7 = 12 (phần)

Gía trị của một trong những phần là: 108 : 12 = 9 (sản phẩm)

Trong 5 giờ bác An làm được số sản phẩm là: 5 x 9 = 45 (sản phẩm)

Trong 7 giờ bác Bình làm được số thành phầm là: 7 x 9 = 63 (sản phẩm)

Vậy bác An là được 45 sản phẩm, bác Bình có tác dụng được 63 sản phẩm.

Bài 3:

Sơ vật số phần bởi nhau:


Chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng xuất xắc chiều nhiều năm bằng(Largedfrac32) chiều rộng

Tổng số phần đều nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)

Tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 630 : 2 = 315 (m)

Gía trị của một phần là: 315 : 5 = 63 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 63 x 3 = 189 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 63 x 2 = 126 (m)

Vậy chiều dài là 189 m, chiều rộng lớn là 126 m.

1.4. Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)

1.4.1. Bài xích toán

Cho việc ẩn cả tổng và tỉ, biết tài liệu phụ đi kèm. Yêu ước tìm từng thành phần tiếp nối tìm tổng

1.4.2. Bài tập

Bài 1: Tìm hai số từ nhiên. Biết trung bình cùng của nhị số bởi 143 và (Largedfrac16) số trước tiên bằng (Largedfrac17) số máy hai.

Bài 2: bố hơn bé 30 tuổi, biết (Largedfrac12) tuổi con bằng (Largedfrac18) tuổi ba và bởi (Largedfrac114) tuổi ông. Tính tuổi mọi cá nhân hiện nay.

Bài 3: nhị số gồm tổng là (Largedfrac14) cùng thương cũng chính là (Largedfrac14). Kiếm tìm 2 số đó.

1.4.3. Phương pháp giải

Bài 1:

Sơ đồ số phần bởi nhau:


Tổng của 2 số là: 143 x 2 = 286

Tổng các phần đều bằng nhau là: 6 + 7 = 13 (phần)

Gía trị của một trong những phần là: 286 : 13 = 22

Số đầu tiên là: 22 x 6 = 132

Số đồ vật hai là: 22 x 7 = 154

Bài 2:

(Largedfrac12) tuổi con bởi (Largedfrac18) tuổi ba nghĩa là tuổi cha gấp 4 lần tuổi con hay tuổi con bằng (Largedfrac14) tuổi của bố

Hiệu những phần bằng nhau của tía và bé là: 4 - 1 = 3 (phần)

Gía trị của một trong những phần là: 30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là 10 tuổi

Tuổi của ba là 10 x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi của ông là 10 : 2x 14 = 70 (tuổi)

Vậy tuổi của nhỏ là 10 tuổi, tuổi của cha là 40 tuổi , tuổi của ông là 70 tuổi.

Xem thêm: 10 Lý Do Nên Yêu Trưởng Thành Là Như Thế Nào, Yêu Một Cách Trưởng Thành Là Thế Nào

Bài 3:

Thương là (Largedfrac14) hay số thứ nhất bằng (Largedfrac14) số đồ vật hai

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Gía trị của 1 phần là: (Largedfrac14) : 5 = (Largedfrac120)

Số thứ nhất là: (Largedfrac120)

Số thiết bị hai là: (Largedfrac120) x 4 = (Largedfrac15)

Vậy số trước tiên là (Largedfrac120), số lắp thêm hai là (Largedfrac15)

1.5. Dạng ẩn mọt liên hệ

1.5.1. Bài tập

Bài 1: Một hộp bi bao gồm 48 viên bi bao gồm 3 color xanh, đỏ, vàng. Biết số bi xanh bằng tổng số bi đỏ cùng vàng, số bi xanh cộng số bi đỏ vội vàng 5 lần số bi vàng. Hỏi mỗi loại gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Hình chữ nhật tất cả chu vi 64cm. Nếu giảm chiều rộng 2cm, thêm chiều dài 2cm thì được hình chữ nhật mới bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.

Bài 3: Một trường tiểu học có toàn bộ 567 học sinh. Hiểu được với 5 học sinh nam thì tất cả 2 học viên nữ. Hỏi trường tiểu học đó tất cả bao nhiêu học viên nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

1.5.2. Bài xích giải

Bài 1:

Gọi số bi xanh là a

số bi đỏ là b

số bi vàng là c

Theo bài cho:

Số bi xanh bởi tổng số bi đỏ cộng vàng: a = b +c (1)

Số bi xanh cộng bi đỏ gấp 5 lần số bi vàng: a + b = 5 x c (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

b + c + b = 5 x c

2b = 4c

b = 2c (3)

Thay (3) vào 1 ta có: a = 2c + c = 3 x c (4)

Ta có tổng số bi là a + b + c = 48

Thay (3), (4) vào biểu thức bên trên ta có:

3 x c + 2 x c + c = 48

6 x c = 48

c = 8 (bi vàng)

Số bi xanh là 8 x 3 = 24 viên

Số bi đỏ là 8 x 2 = 16 viên

Vậy số bi xanh là 24 viên, số bi đỏ là 16 viên, số bi tiến thưởng là 8 viên

Bài 2:

Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là a

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật là b

Tổng chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật là: a + b = 32 (cm) (1)

Nếu giảm chiều rộng lớn đi 2cm ta được chiều rộng mới là: b - 2 (cm)

Nếu tăng chiều nhiều năm thêm 2cm ta được chiều dài bắt đầu là: a + 2 (cm)

Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên: a + 2 = 3x (b - 2) (2)

Thay (2) vào (1) ta có

3b - 8 + b = 32

4b = 40

b = 10

Chiều lâu năm hình chữ nhật là 32 - 10 = 22 cm

Vậy chiều dài, chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu lần lượt là 22cm, 10cm

Bài 3:

Theo đề đến 5 học viên nam thì có 2 học sinh nữ tức thị số học viên nam bằng (Largedfrac52) số học viên nữ

Tổng số phần cân nhau là: 5 + 2 = 7 (phần)

Gía trị của một phần là: 567 : 7 = 81 (học sinh)

Số học viên nam là: 81 x 5 = 405 học sinh

Số học sinh nữ là: 81 x 2 = 162 học sinh

Vậy số học viên nam là 405, số học sinh nữ là 162.

2. Bài xích tập trường đoản cú luyện toán tổng tỉ lớp 4 (có đáp án)

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên đề xuất số nhỏ bé thì ta được số lớn. Tra cứu 2 số đó.

Bài 2: Tìm số từ bỏ nhiên. Biết rằng nếu ta cấp dưỡng bên cần của số đó một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.

Bài 3: Tìm nhị số tất cả tổng là 128. Hiểu được nếu xoá đi chữ số 6ở hàng đơn vị của số khủng ta được số bé.

Bài 4:Tổng số tuổi hiện thời của nhì ông cháulà 62tuổi. Năm năm sau tuổi ôngsẽ vội vàng 7lần tuổi cháu. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài 5: Trung bình cùng của 3 số là 195. Nếu thêm một chữ số 0 vào bên bắt buộc số vật dụng hai thì được số sản phẩm công nghệ nhất, nếu vội 4 lần số lắp thêm hai thì được số đồ vật ba. Tìm kiếm 3 số đó.

2.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

Số béo là 800, số nhỏ bé là 80.

Bài 2

Đáp án: 173.

Bài 3

Số phệ là 67, số bé xíu là 61.

Bài 4

Tuổi ông là 59 tuổi, tuổi cháu là 4 tuổi.

Bài 5

Số trước tiên là 130, số sản phẩm hai là 13, số thứ bố là 52.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hàm Số Bậc Hai Lớp 10, Các Dạng Toán Về Hàm Số Bậc 2 Lớp 10 Hay Nhất

Như vậy bài học toán tổng tỉ lớp 4 hôm nay thutrang.edu.vn đã cũng cấp đông đảo kiến thức, cách giải và bài tập để học sinh luyện tập củng cầm cố chắc loài kiến thức. Bên cạnh đó phụ huynh và những em bài viết liên quan các khóa đào tạo toán trực tuyến đường tại thutrang.edu.vn để học tập xuất sắc hơn.