Bản tường trình tiếng anh là gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Bản tường trình sự việc
English translation:Report
Entered by:This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> VIET NGUYEN NGO

Bạn đã xem: bản tường trình giờ anh là gì

08:39 Aug 25, 2017
Vietnamese khổng lồ English translations

Law (general)

Vietnamese term or phrase: bạn dạng tường trình sự việc
Nhờ các huynh giúp!Context:Hôm nay, ngày…, tôi xin tường trình….
This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo

Bạn đã xem: bản tường trình giờ anh là gì

Bạn đang xem: bạn dạng tường trình tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Bản tường trình tiếng anh là gì

*

Local time: 17:49
Report

Explanation:
Trong ngữ cảnh này, chúng phải sử dụng động từ tường trình chứ không phải danh từ.To day, ………., I would lượt thích to report …..

*

This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Works in field”, this, event, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGOLocal time: 17:49
Xem thêm: Hợp Âm Cô Bé Ngày Xưa - Lời Bài Hát Cô Bé Ngày Xưa

*

5Statement of Facts

This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang


*

4Report of Events/ event ReportThis person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to lớn Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Thao Tran
Xem thêm: Những Bài Hát Dân Ca Nam Bộ Hay Nhất, Tuyển Tập Những Ca Khúc Dân Ca Nam Bộ Hay Nhất

*

This person is a thienmaonline.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a thienmaonline.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nam Vo