BẢNG TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC

  -  

+ trường hợp hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Bạn đang xem: Bảng tỉ số lượng giác

Tức là: cho hai góc (alpha ,eta ) bao gồm (alpha + eta = 90^0)

Khi đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) ( an alpha = cot eta ;cot alpha = an eta ).


Tính hóa học 2:

+ ví như hai góc nhọn (alpha ) và (eta ) tất cả (sin alpha = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (alpha = eta )


Tính chất 3:

+ trường hợp (alpha ) là 1 trong những góc nhọn bất kỳ thì

(0 0;cot alpha > 0)

(sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1;) ( an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $


*

2. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: Tính tỉ con số giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng vào tam giác vuông để giám sát và đo lường các yếu đuối tố bắt buộc thiết.

Xem thêm: Tình Yêu Học Trò Và Những Truyện Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò Hay Và Mới Nhất

Dạng 2: So sánh những tỉ số lượng giác giữa những góc

Phương pháp:

Bước 1 : Đưa những tỉ số lượng giác về cùng nhiều loại (sử dụng đặc thù "Nếu nhì góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$


$ an alpha eta $.

Xem thêm: Tại Sao Không Vào Được Cốc Cốc Cốc Không Vào Được Mạng, Hướng Dẫn Khắc Phục Cốc Cốc Bị Lỗi Không Mở Được

Dạng 3: Rút gọn, tính quý giá biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta thường sử dụng các kiến thức

+ giả dụ (alpha ) là một trong góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1; an alpha .cot alpha = 1)

$ an alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot alpha = dfraccos alpha sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2alpha ;1 + cot ^2alpha = dfrac1sin ^2alpha $

+ nếu như hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc kia.