build tft

Sorcerer Silco

Bạn đang xem: build tft

Sorcerer Silco

Bilgewater Nilah

Bilgewater Nilah

Ionia Vanquisher Xayah

Ionia Vanquisher Xayah

Bastion Vanquisher Bel'Veth

Bastion Vanquisher Bel'Veth

Strategist Silco

Strategist Silco

Bilgewater Nilah

Bilgewater Nilah

Demacia Fiora

Demacia Fiora

Noxus Mordekaiser

Noxus Mordekaiser

Void Kai'Sa

Void Kai'Sa

Bruiser Reroll

Bruiser Reroll

Xem thêm: vẽ dáng người mẫu

Bastion Aphelios

Bastion Aphelios

Invoker Karma

Invoker Karma

Shurima Azir

Shurima Azir

Gunner Zaun Reroll

Gunner Zaun Reroll

Slayer Mordekaiser

Slayer Mordekaiser

Challenger Kai'Sa

Challenger Kai'Sa

Rogue Zaun Reroll

Rogue Zaun Reroll

Strategist Shurima Azir

Strategist Shurima Azir

Gunner Piltover Aphelios

Gunner Piltover Aphelios

Xem thêm: tra cứu đơn hàng giao hàng nhanh

Multicaster Demacia Reroll

Multicaster Demacia Reroll

Juggernaut Vanquisher Xayah

Juggernaut Vanquisher Xayah