Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 4

     

Gia sư Tiến Bộ phân tách sẻ cách cộng phân số, trừ phân số, nhân phân số, phân chia phân số kèm ví dụ minh họa chi tiết cùng dễ hiểu.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 4

Các em đã được có tác dụng quen với khái niệm về phân số trong chương trình học Toán lớp 2 với Toán lớp 3. Tuy nhiên, lên lớp 4 thì những em mới được học các phép tính về phân số.

1. Phép cộng phân số

Muốn cộng nhì phân số thuộc mẫu số, ta cộng tử số của phân số thứ nhất với tử số phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ::

*

Muốn cộng nhì phân số không giống mẫu số, ta quy đồng mẫu số nhì phân số, rồi cộng nhị phân số cùng mẫu số.

Ví dụ:

*

Tổng của hai phân số không cố kỉnh đổi nếu ta cấp dưỡng phân số thứ nhất và bớt đi ở phân số thứ hai thuộc một số.

Xem thêm: Tình Yêu Đến Từ Sự Hiểu Biết

Ví dụ:

*

2. Phép trừ phân số

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất mang đến tử số phân số thứ hai với giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ:

*

Muốn trừ nhì phân số không giống mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ nhì phân số thuộc mẫu số.

Ví dụ:

*

Hiệu của hai phân số không thay đối nếu ta cùng chế tạo phân số bị trừ và phân số trừ thuộc một số.

Ví dụ:

*

3. Phép nhân phân số

Muốn nhân nhì phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Xem thêm: Quỳnh Nga Sinh Năm Bao Nhiêu, Sự Nghiệp, Quê Quán, Cuộc Sống Và Đời T

Ví dụ:

*

4. Phép chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ:

*