Các Bài Toán Hình Học Lớp 5

     

Bộ tài liệu 29 đề toán hình lớp 5 được biên soạn gồm những bài tập trọng tâm của Toán hình lớp 5 từ bỏ dạng cơ bản đến cải thiện dành cho học viên khá giỏi. Tải toàn cục 29 đề toán hình lớp 5 làm việc cuối bài viết.

Bạn đang xem: Các bài toán hình học lớp 5

29 ĐỀ TOÁN HÌNH LỚP 5

ĐỀ 1

Bài 1: Một tờ bìa hình thang có đáy phệ 2,8dm, đáy bé bỏng 1,6dm, chiều cao 0,8dm.


a) Tính diện tích s của tấm bìa đó?

b) tín đồ ta cắt ra 1/4 diện tích. Tính diện tích s tấm bìa còn lại?

Bài 2: Hình chữ nhật ABCD có chiều nhiều năm 27cm, chiều rộng 20,4cm. Tính diện tích tam giác ECD?

Bài tập 3: (HSKG): Một thửa ruộng hình thang có đáy bé xíu 26m, đáy to hơn đáy bé bỏng 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

ĐỀ 2

Bài tập 1: Khoanh vào giải pháp đúng:

a) hình trụ có 2 lần bán kính 7/8 m thì chu vi của hình đó là:

A. 2,7475cm B. 27,475cm C. 2,7475m D. 0,27475m

b) hình tròn trụ có 2 lần bán kính 8cm thì nửa chu vi của nó là:

A. 25,12cm B. 12,56cm C. 33,12cm D. 20,56cm

Bài tập 2: Đường kính của một bánh xe đạp là 0,52m.

a) Tính chu vi của bánh xe đó?

b) cái xe này sẽ đi được bao nhiêu m nếu bánh xe pháo lăn cùng bề mặt đất 50 vòng, 80 vòng, 300 vòng?

Bài tập 3: (HSKG) Tính diện tích hình PQBD (như hình vẽ)

ĐỀ 3

Bài tập 1: Hình bên được vẽ tạo vì một nửa hình trụ và một hình tam giác. Tính diện tích s hình bên.

Bài tập 2: Bánh xe lăn cùng bề mặt đất 10 vòng thì được quãng đường dài 22,608 m. Tính đường kính của bánh xe cộ đó?

Bài tập 3: (HSKG): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 30m, chiều rộng lớn 20m. Người ta đào một chiếc ao hình tròn trụ có bán kính 15m. Tính diện tích s đất còn sót lại là bao nhiêu?

ĐỀ 4

Bài tập 1: Hình mặt được vẽ tạo bởi vì một nửa hình tròn trụ và một hình tam giác. Tính diện tích hình bên.

Bài tập 2: Bánh xe lăn cùng bề mặt đất 10 vòng thì được quãng con đường dài 22,608 m. Tính 2 lần bán kính của bánh xe cộ đó?

Bài tập 3: (HSKG): Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 30m, chiều rộng lớn 20m, bạn ta đào một cái ao hình tròn có bán kính 15m. Tính diện tích s đất sót lại là bao nhiêu?

ĐỀ 5

Bài tập 1: Hãy khoanh vào giải pháp giải đúng bài xích sau: kiếm tìm diện tích hình tròn có nửa đường kính là 5m:

A: 5 x 2 x 3,14 B: 5 x 5 x 3,14 C: 5 x 3,14

Bài tập 2: mang lại tam giác có diện tích s là 250cm2 và độ cao là 20cm. Tìm lòng tam giác?

H: Hãy khoanh vào giải pháp giải đúng

A. 250 : đôi mươi B. 250 : 20 : 2 C. 250 x 2 : 20

Bài tập 3: Một hình tròn trụ có chu vi là 31,4dm. Hãy tìm diện tích hình đó?

Bài tập 4: Cho hình thang có diện tích là S, độ cao h, đáy bé a, đáy to b. Hãy viết phương pháp tìm độ cao h.

Bài tập 5: (HSKG): Tìm diện tích hình sau:

ĐỀ 6

Bài tập 1: tín đồ ta làm một cái hộp ko nắp hình chữ nhật tất cả chiều dài 25cm, chiều rộng lớn 12cm, chiều cao 8 cm. Tính diện tích bìa cần để gia công hộp (không tính mép dán).

Bài tập 2: Chu vi của một hình hộp chữ nhật là bao nhiêu biết DTxq của chính nó là 385cm2, chiều cao là 11cm.

Bài tập 3: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 96 dm2 .Tìm cạnh của nó.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 10 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Bài Tập Sinh Học 10

Bài tập 4: (HSKG): người ta sơn toàn cục mặt ngoại trừ và vào của một cái thùng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 75cm, chiều rộng lớn 43cm, độ cao 28cm (thùng bao gồm nắp).

a) Tính diện tích cần sơn?

b) Cứ mỗi m2 thì sơn không còn 32000 đồng. Tính số tiền sơn loại hộp đó?

ĐỀ 7

Bài tập 1: một chiếc thùng tôn có ngoại hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 32 cm, chiều rộng lớn 28 cm, chiều cao 54 cm. Tính diện tích tôn cần để triển khai thùng (không tính mép dán).

Bài tập 2: Chu vi đáy của một hình vỏ hộp chữ nhật là 28 cm, DTxq của nó là 336cm2. Tính chiều cao của dòng hộp đó?

Bài tập 3: (HSKG): bạn ta quét vôi cục bộ tường ngoài, trong với trần nhà đất của một lớp học bao gồm chiều dài 6,8m, chiều rộng 4,9m, độ cao 3,8 m.

a) Tính diện tích cần quét vôi, biết diện tích những cửa đi và hành lang cửa số là 9,2m2?

b) Cứ quét vôi mỗi m2 thì không còn 6000 đồng. Tính số tiền quét vôi lớp học đó?

ĐỀ 8

Bài tập 1: Hình lập phương trước tiên có cạnh 8 cm, Hình lập phương sản phẩm công nghệ hai tất cả cạnh 6 cm. Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình lập phương đó?

Bài tập 2: một chiếc thùng không nắp có những thiết kế lập phương bao gồm cạnh 7,5 dm. Tín đồ ta quét sơn toàn bộ mặt vào và quanh đó của thùng đó. Tính diện tích s quét sơn?

Bài tập 3: (HSKG): người ta đóng một thùng mộc hình lập phương bao gồm cạnh 4,5dm.

a)Tính diện tích s gỗ để đóng cái thùng đó?

b) Tính tiền tải gỗ, biết cứ 10 dm2 có giá 45000 đồng.

ĐỀ 9

Bài tập 1: chồng gạch này còn có bao nhiêu viên gạch?

A. 6 viên B. 8 viên C. 10 viên D. 12 viên

Bài tập 2: Hình chữ nhật ABCD có diện tích s 2400cm2. Tính diện tích tam giác MCD?

Bài tập 3: (HSKG): người ta đóng góp một thùng mộc hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,6m, chiều rộng lớn 1,2m, chiều cao 0,9m.

a) Tính diện tích s gỗ để đóng mẫu thùng đó?

b) Tính tiền tải gỗ, biết cứ 2 mét vuông có giá 1005000 đồng.

ĐỀ 10

Bài tập1: 1. Điền vết > , 3 142 dm3 …. 3,142 m3 b) 8 m3 2789cm3 …. 802789cm3

Bài tập 2: Điền số tương thích vào chỗ …….

Xem thêm: Khi Nào Dùng Tính Từ Ed Và Ing ', Tính Từ Đuôi Ing Và Ed

a) 21 m3 5dm3 = …… m3 c) 17,3m3 = …… dm3 ….. Cm3

b) 2,87 m3 = …… m3 ….. Dm3 d) 82345 cm3 = ……dm3 ……cm3

Bài tập 3:  Tính thể tích 1 hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm là 13dm, chiều rộng lớn là 8,5dm ; chiều cao 1,8m.

Bài tập 4: (HSKG): Một bể nước tất cả chiều nhiều năm 2m, chiều rộng lớn 1,6m; chiều cao 1,2m. Hỏi bể có thể chứa được bao nhiêu lít nước? (1dm3 = 1 lít)