CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH LỚP 6

     

thutrang.edu.vn xin gửi tới quý thầy giáo viên và các em học viên bộ tài liệu tổng đúng theo ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 cả năm. Hy vọng đây đã là tài liệu hữu dụng giúp các em học viên ôn tập với củng cố kỹ năng ngữ pháp môn giờ Anh lớp 6 đồng thời cũng chính là tài liệu hay dành riêng cho các thầy cô tham khảo để giảng dạy tốt môn giờ Anh lớp 6. Sau đây, mời quý thầy cô và các em học viên cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: Các cấu trúc tiếng anh lớp 6

Tổng phù hợp ngữ pháp giờ Anh lớp 6 cả năm

1. Để chỉ dẫn lời nhắc nhở ai đó thao tác gì với mình họ sử dụng những mẫu câu sau đây:

1.1 Let"s + bare infinitive

Ex:

- Let"s go to the cinema tonight.


- Let"s help her with her housework.

1.2 What about/How about + V_ing....?

Ex:

- What about going khổng lồ the cinema tonight?

- How about going to lớn the cinema tonight?

1.3 Why don"t we + bare infinitive...?

Ex:

Why don"t we go to lớn the cinema tonight?

2. Hỏi giá

2.1 Hỏi giá với "How much...?"

How much + be + noun?

Ex: How much is this pen? (chiếc cây viết này giá chỉ bao nhiêu?)

It is one thousand dong.

How much are books? (Những cuốn sách này giá bao nhiêu?)

They are fifty thousand dong.

2.2 Hỏi giá bán với đụng từ "COST" (trị giá)

How much + auxiliary verb + noun/pron + cost?

Note: auxiliary verb: trợ hễ từ

Ex: How much does this pen cost? (chiếc bút này giá bán bao nhiêu?)

It is/It costs one thousand dong.

How much vì these bananas cost? (những quả chuối này giá chỉ bao nhiêu?)

They are/ They cost twenty thousand dong.

2.3 Hỏi giá bán với "What"

What + be + the price(s) of + noun?

Ex: What is the price of this pen?

What is the price of these bananas?


3. Từ định lượng (Partitives)

Đối với các danh từ không đếm được, khi ra đời số những ta đề nghị dùng những từ hướng dẫn và chỉ định lượng sau đây. Khi đó số lượng đếm là định lượng từ bỏ chứ chưa phải là danh từ.

Ví dụ: một lít nước (a little of water) thì sẽ là "một lít" chứ không hẳn là "một nước"

3.1 a bottle of : một chai

Ex: a bottle of cooking oil. (một chai dầu ăn)

a bottle of wine. (một chai rượu)

3.2 a packet of: một gói

Ex: a packet of tea. (một gói trà)

a packet of cigarettes. (một gói thuốc)

3.3 a box of: một vỏ hộp (hộp giấy, bìa)

Ex: a box of chocolates. (một vỏ hộp sô cô la)

a box of chalk. (một vỏ hộp phấn)

3.4 a kilo/gram/little of: một cân/gam/lít...

Ex: a kilo of beef. (một kilogam giết bò)

a little of water. (một lít nước)

3.5 a dozen: một tá

Ex: a dozen eggs. (một tá trứng)

3.6 a can of: một lon, một hộp (hộp kim loại)

Ex: a can of peas. (một hộp đậu)

3.7 a bar of: một bánh, một thanh

Ex: a bar of soap. (một bánh xà phòng)

a bar of chocolates. (một thanh sô cô la)

3.8 a tube of: một túyp

Ex: a tube of toothpaste. (một túyp kem tấn công răng).

4. Động trường đoản cú khiếm khuyết: Can và Can"t

4.1 giải pháp dùng (Uses)

"Can" có rất nhiều cách sử dụng, trong bài xích "Can" được dùng làm chỉ ai đó có công dụng làm gì.


Ex: I can speak English.

He can swim.

4.2 hiệ tượng (forms)

a/- Ở dạng khẳng định:

S + can + bare inf...

Ex: He can drive a car.

They can do this work.

b/- Dạng đậy định, bọn họ thêm "Not" sau "Can". Viết đầy đủ là "Cannot", viết tắt là "Can"t"

S + cannot/can"t + bare inf..

Ex: He cannot/can"t drive a car.

They cannot/can"t vì this work.

c/- họ đưa "Can" lên trước nhà ngữ để ra đời câu hỏi

Can + S + bare inf...?

Ex: Can he drive a car? - Yes, he can/No, he can"t.Can they vị this work? - Yes, they can/ No, they can"t.

5. Giới tự chỉ địa chỉ (Prepositions of place)

5.1 HERE: Ở đây, tại địa điểm này.

Ex: We live here.

5.2 THERE: đằng kia, địa điểm đó.

Ex: It"s there, right in front of you.

5.3 INSIDE: ở trong, mặt trong

Ex: The guest had to move inside when it started lớn rain.

5.4 OUTSIDE: sống ngoài, bên ngoài

Ex: Please wait outside.

5.5 UPSTAIRS: ở tầng trên, ở trên lầu, trên gác

Ex: I heard someone talking upstairs last night.

5.6 DOWNSTAIRS: ở tầng dưới, bên dưới lầu

Ex: They"re waiting for us downstairs.

5.7 AT : tại, ở

Ex: We learn English at school.

5.8 AROUND: xung quanh

Ex: There is a garden around my house.

5.9 BEFORE: trước, sinh sống phía trước

Ex: My school is before the park.

5.10 BEHIND: sinh hoạt phía sau

Ex: The dog is behind the table

5.11 BESIDE: mặt cạnh

Ex: The bookstore is beside the drugstore

5.12 BETWEEN...AND: sinh hoạt giữa...và...

Ex: The police station is between the bookstore and the toystore


5.13 UNDER: sinh sống dưới

Ex: The cat is under the table

5.14 IN FRONT OF: phía trước

Ex: The post office is in front of the lake.

5.15 NEAR: gần

Ex: I live near a river.

5.16 NEXT TO: mặt cạnh

Ex: The ngân hàng is next to lớn the post office

5.17 OPPOSITE: đối diện

Ex: The bakery is opposite the bookstore

5.18 lớn THE LEFT/RIGHT: mặt trái/ phải

Ex: There is a well to the left of my house.

Xem thêm: Bộ 3 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Toán Lớp 5 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 5 Năm 2021

There is a flower garden to lớn the right of my house.

6. Giới trường đoản cú chỉ thời gian (Preposition of time)

6.1 In + tháng/năm/tháng, năm

Ex: In September in 1979 in September 1979

6.2 In + the morning/afternoon/evening (vào buổi sáng/chiều/tối)

Ex: I usually get up at 6 in the morning.

We often watch TV in the evening.

6.3 On + thứ/ ngày tháng/ tháng ngày năm

Ex: on Monday On September 14th on September 14, 1979

6.4 At + một điểm thời gian cụ thể

Ex: at 6 o"clock. She often goes khổng lồ bed at 11 p.m

6.5 After/before + thời gian

Ex: After 5 o"clock Before 8 a.m

6.6 Between + thời gian + và + thời gian

Ex: I"ll wait for you there between 7 p.m và 11 p.m

7. Đại từ thiết lập (Possessive pronouns)

7.1 các đại tự sở hữu

Personal pronouns(Đại từ nhân xưng)Possessive pronouns(Đại từ bỏ sở hữu)Meaning(Nghĩa)
IMinecủa tôi, của mình...
YouYourscủa bạn, của anh, của chị...
HeHiscủa anh ấy, của ông ấy...
SheHerscủa cô ấy, của chị ý ấy...
ItItscủa nó
WeOutscủa bọn chúng tôi, của chúng ta...
YouYourscủa những bạn, của các anh, những chị...
TheyTheirscủa họ, của chúng nó...

7.2 phương pháp dùng

Các đại từ thu được dùng để sửa chữa thay thế cho tính từ thutrang.edu.vn và danh từ khi chúng ta không mong nhắc lại danh từ đó.

Ex: This is my house và that"s hers. (hers = her house)

Your pen is blue. Mine is red. (Mine = my pen)

8. Thiết lập với danh từ (possessive case)

Ngoài giải pháp nói thiết lập dùng tính từ cài ra bọn họ còn gặp mặt dạng tải với danh từ. Ví dụ ý muốn nói: chiếc cặp của Hoa, chiếc thước của Lan, chúng ta sẽ áp dụng cách thutrang.edu.vn với danh từ.

8.1 Thêm ("s) vào sau danh từ đầu tiên không tận thuộc là "S"


Ex: the teacher"s book. (quyển sách của một giáo viên)

Mr. Tuan"s house. (ngôi nhà đất của ông Tuấn)

The children"s school. (trường học tập của bầy trẻ)

8.2 nếu danh từ trước tiên tận thuộc là "S" thì chỉ việc thêm vệt (").

Ex: the teachers" book. (quyển sách của rất nhiều giáo viên)

My boss" car. (chiếc xe hơi của ông công ty tôi)

The girls" schoolbags. (những mẫu cặp sách của rất nhiều cô gái)

8.3 Đối cùng với danh tự chỉ vật họ thường dùng bí quyết sở hữu cùng với "OF"

Ex: the leg of the table. (chân bàn

The kết thúc of the story. (phần cuối của câu chuyện)

9. Tính từ sở hữu (Possessive adjectives)

9.1 biện pháp dùng (uses): Tính từ sở hữu được dùng để chỉ sự cài đặt của một người hay như là một vật về một vật nào đó. Tính từ bỏ sở hữu luôn luôn luôn gồm danh tự theo sau.

Ex: my pen (bút của tôi), her house (nhà của cô ý ấy)

9.2 Bảng các tính từ sở hữu tương tự với các đại tự nhân xưng.

9.3 một số trong những ví dụ:

- This is my pen. (Đây là cây viết của tôi)

- His house is very nice. (Nhà của anh ấy ấy siêu đẹp)

- My name is Hoa. What is her name? (Tên tôi là Hoa. Tên của cô ý ấy là gì?)

- What is your father"s job? (Nghề nghiệp của ba bạn là gì?/ ba bạn có tác dụng nghề gì?)

10. There + be... (có)

Chúng ta cần sử dụng "there + be" nhằm chỉ sự hiện lên của một người hay 1 vật làm sao đó. Ví như danh từ bỏ theo sau hễ từ "tobe" ngơi nghỉ số ít hoặc danh từ ko đếm được thì đụng từ "tobe" làm việc số ít. Giả dụ danh trường đoản cú theo sau là danh tự đếm được số nhiều thì hễ từ "tobe" ngơi nghỉ số nhiều.

10.1 There + is/was/has been + singular noun/uncountable noun

Ex:

- There is a book on the table.

- There is some water in the glass.tables in the livingroom.

- There was a car here yesterday.

10.2 There + are/were/have been + plural noun

Ex:

- There are some books on the table

- There are two tables, a television and a radio in the livingroom.

10.3 Ở dạng đậy định ta thêm "not" sau động từ "to be": There + be + not + noun

Ex:

- There isn"t a book on the table.

- There aren"t some books on the table

10.4 Ở dạng câu nghi ngờ (câu hỏi) họ đưa hễ từ "tobe" lên trước "there". Câu trả lời là Yes, there + be / No, there + be not.

Ex:

- Is there a book on the table? – Yes, there is./ No, there isn"t

- Is there some water in the glass? – Yes, there is/ No, there isn"t

Are there some books on the table? – Yes, there are/ No, there aren"t.

11. "Be going to"

11.1 phương pháp dùng (Use): "Be going to" được dùng để biểu đạt một hành vi xảy ra nghỉ ngơi tương lai có sự sắp xếp hoặc lên chiến lược từ trước.

11.2 hình thức (Forms):

a. Câu khẳng định (Affirmative):

S + be + going lớn + V....

Ex: I am going to Hue tomorrow.

She is going to Ha Noi this evening.

We are going lớn the theater tonight.


b. Câu tủ định (Negative): S + be not + going to lớn + V...

Ex: I am not going lớn Hue tomorrow.

She isn"t going to lớn Ha Noi this evening.

We aren"t going to lớn the theater tonight.

Xem thêm: Năm Nhuận Là Năm Nào - Những Năm Nhuận Gần Đây

c. Câu nghi ngại (Interrogative):

Be + S + going to lớn + V...?

Yes, S + be/ No, S + be not

Ex: Are you going lớn watch TV tonight?

Yes, I am/ No, I am not

Is he going to lớn play soccer tomorrow afternoon?

Yes, he is/ No, he isn"t

12. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)

12.1 biện pháp dùng (Uses):

Thì hiện tại tại tiếp nối được dùng để biểu đạt hành đụng đang xảy ra tại thời gian nói.