Các Công Thức Toán Lớp 3

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (162.45 KB, 5 trang )


HỆ THỐNG KIẾN THỨC TOÁNLỚP 3

I. Những số đến 10000; 100000.

Bạn đang xem: Các công thức toán lớp 3

1. Phương pháp đọc, viết các số bao gồm 4,5 chữ số:

a, VD: lưu ý cho học sinh cáh đọc số có chữ số 0; 1 ; 4; 5.- bao giờ đọc là “không’’, “mươi” (2032, 2320).

- khi nào đọc là “một”, “mốt” (1326; 3261).- lúc nào đọc là “bốn”, “tư” (4526; 5264).- bao giờ đọc là “năm”, “lăm” (5378, 7835).b, xem xét viết số:

VD: Năm mươi nhì nghìn tư trăm bố mươi sáu. Viết là: 52436.

VD: Viết số gồm: 5 chục nghìn, 2 nghìn, 4 trăm, 3 chục và 6 solo vị. Viết là: 52436.

2. So s¸nh c¸c sè vào ph¹m vi 10000; 100000.

*) Giúp học sinh nắm được quá trình so sánh:+) cách 1: so sánh số các chữ số.

+) cách 2: đối chiếu từng sản phẩm của 2 số tính từ lúc hàng bự nhất.VD: So sánh: 45367 ... 45673.

- Ta thấy 2 số đều sở hữu 5 chữ s.

- so sánh từng hàng: hàng trăm ngàn bằng nhau, hàng trăm bằng nhau,hàng trăm 3


- Vậy: 45367

*) L­u ý: So s¸nh 2 sè: 5639 ...5039 + 6.- Thùc hiƯn tÝnh vÕ ph¶i: 5639 > 5045.


(2)

- chú ý học sinh để tính theo cột dọc, để thẳng các hàng từ đề xuất sang trái. Nhớ chínhxác khi triển khai phép tính.

- chú ý học sinh đặt tính đúng, tiến hành phép hiền lành phải thanh lịch trái, tiến hành phépchia tự trái sang phải.

5. ThiÕt lËp sè cã 4; 5 ch÷ sè:

VD: Viết tất cả các số tất cả 4 chữ số khác nhau từ những chữ số: 1; 2; 3; 4 trong những số ấy có chữ sốhàng đơn vị là 4.

6. Nªu quy lt cđa d·y sè, viÕt số thích hợp vào nơi chấm...

VD: 13005; 13006; ...;...;...;...;

7. Kiếm tìm thành phần chưa chắc chắn trong phép tính.

VD: kiếm tìm X: 35974 + X = 83046 (Tìm số hạng không biết).96399 : X = 3 ( T×m sè chia ch­a biÕt).

8. TÝnh cực hiếm của biểu thức:

+) Dạng 1: Biểu thức ko cã dÊu ngc:

VD: 49368 + 9050 : 5 ( triển khai phép phân chia trước).+) Dạng 2: Biểu thức gồm chứa lốt ngoặc:

VD: (89367 – 14399) x 3 (Thực hiện nay trong ngoc trc).

II. Giải toán tất cả lời văn:

1. Dng toỏn v hơn yếu số solo vị.

VD: Cuộn dây xanh nhiều năm 1456m. Cuộn dây đỏ dài ra hơn nữa cuộn dây xanh 598m. Hỏi c 2cun dõy di bao nhiờu một?

Tóm tắt:

Cuộn dây xanh:

Cun dõy : 598m

1456m


(3)

2. Dạng toán về gấp, yếu số lần.

VD: miếng vải trắng dài 1569m, miếng vải đen dài vội vàng 3 lần miếng vải trắng. Hỏi cả 2mảnh vải vóc dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt:

Mảnh vải vóc trắng:Mảnh vải đen:

3. Dạng 3: tra cứu 1 trong số phần bằng nhau của 1 số.

VD: Cuộn dây xanh nhiều năm 9366m. Cuộn dây vàng dài bởi 1/3 cuộn dây xanh. Hỏi cả 2cuộn dây tương đối dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt:

Cuộn dây xanh:Cuộn dây vàng:

4. Dạng toán kiên quan đến rút về đơn vị:

VD1: 3 hàng gồm 396 cây. Hỏi 5 hàng gồm bao nhiêu cây?Tóm tắt:

3 hàng: 396 cây.5 hàng: ... Cây?

VD2: 1530 cái bát xếp vào 5 chồng. Hỏi gồm 9005 cái bát xếp vào được từng nào chồngbát như thế?

Tóm tắt:

1530 cái bát: 5 chồng.9005 loại bát: ... Chồng?

III. Hình học:

1. Điểm ngơi nghỉ giữa trung điểm của đoạn thẳng:

*) Điểm sinh sống giữa:

A O C

*) Trung điểm của đoạn thẳng:

A M B

2. Hình tròn, tâm, phân phối kính, mặt đường kính.

Xem thêm: Nguồn Gốc Của Nón Lá Nét Đặc Trưng Và Độc Đáo Của Người Việt

*) hình tròn trụ tâm O:

- Đường kính AB trải qua O, có giới hạn bởivành tròn A; B.

- bán kính OA = OB.

DBAO1456m? m9366m? m

Giải bằng 2 phép tính : và x

Giải bởi 2 phép tính : và :

O, A, B là 3 điểm thẳng hàng.O là điểm ở giữa A và B


(4)

OA = OB = 1/2 AB;

- B¸n kÝnh b»ng nửa đường kính:Từ điểm O ra vành tròn A; B; D.

3. DiƯn tÝch cđa 1 h×nh:

- mặt phẳng bên trong của 1 hình nào đó đó là diện tích của hỡnh ú.

4. Đơn vị đo diện tích s: cm

- Xăng ti mét vuông là diện tích s của 1 hình vuông vắn có cạnh là 1cm.

5. Diện tích hình chữ nhật:

- Giúp học sinh hiểu và thế được nguyên tắc tính diện tích s hình chữ nhật: hy vọng tính diệntích hình chữ nhật ta mang chiềudài nhân với chiều rộng ( cùng đơn vị đo).

- Gióp häc sinh vËn dơng quy t¾c làm bài tập phức hợp hơn:

VD: mãng cầu chu vi hỡnh chữ nhật là 36m, biếtchiều dài gấp gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích?+ cách 1: tìm kiếm chiều dài với chiều rộng.

+ bước 2: tra cứu diện tích.Chiều rộng:


ChiỊu dµi:DiƯn tÝch: ...m ?

6. Diện tích s hình vuông:

- Giúp học viên hiểu và thế được luật lệ tính diện tích hình vuông = cạnh x cạnh.- vận dụng quy tắc làm bài bác tập phức tạp.

IV. Các dạng toán khác:

1. Thời gian: ngày tháng Năm.

- Ngày 1/ 6/ 2004 là lắp thêm tư. VËy ngµy 1/ 6/ 2005 lµ thø t­.

2. Lµm thân quen víi ch÷ sè La M·:

- Giúp học viên hiểu được những số La Mã từ 1 đến 21.- Biết đọc, viết, ghép số La Mã.

- 5 số chính: I, II, III, V, X nhằm ghép thành các số khác.- Biết sắp xếp những số La Mã từ que diêm mang lại sẵn.

3. Thực hành xem đồng hồ:

- Gióp häc sinh biÕt chØ giê h¬n: kim phót qua sè 12.- Gióp häc sinh biÕt chØ giê kÐm: Kim phót qua sè 6.- Gióp häc sinh biÕt sè giê vào 1ngµy = 24 giê.


(5)

- Đọc giờ chiều, tối, đêm,- Chỉ đồng hồ có số La Mã.
- kiểm tra ngày giờ đồng hố điện tử.

- phương pháp tính khoảng thời gian nhất định.

VD: An đi học lúc 6h30phút. Từ nhà đến trường An đi hết 10phút. Hỏi An cho trườnglúc mấy giờ?

4. Lµm quen với thống kê lại số liệu:

- Giúp học viên biết quan sát vào dÃy số liệu trả lời câu hỏi.- Biết lập bảng những thống kê số liệu.

VD1: cho dÃy số liệu: 5, 10, 15, 20, 25, 30.? D·y sè trªn cã tÊt cả từng nào số?

? S th 3 trong dóy l số nào? số này hơn số trước tiên trong dãy bao nhiêu đối kháng vị?? Số thiết bị 2 to hơn số th my trong dóy?

VD2: Lập bảng thống kê lại số liệu sau:

- Khèi 3 cã 4 líp: 3A, 3B, 3C, 3D.

Xem thêm: 5+ Tác Hại Của Việc Nghiện Game, Tác Hại Khôn Lường Khi Con Trẻ Nghiện Game

- Số cây xanh của mỗi lớp đồ vật tự là: 40, 25, 45, 28.

Líp 3A 3B 3C 3D


https://vndoc.com/toan-lop-3

Tài liệu liên quan


*
Tài liệu những công thức toán lớp 11_ Phương trình lựơng giác docx 26 12 83
*
những công thức toán học pptx 10 851 7
*
TẤT cả những CÔNG THƯC TOÁN học cấp 3 không thiếu NHẤT 23 3 4
*
Ôn tập sinh học nâng cấp lớp 9 cùng 12: những công thức toán docx 11 1 8
*
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài xích dạy : CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ ba CHỮ SỐ (Không nhớ) ppt 6 1 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài bác dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ ba CHỮ SỐ (Có nhớ một lượt ) ppt 7 6 24
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : những số tất cả năm chữ số. Pptx 4 979 2
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài bác dạy : Cộng những số có ba chữ số ( bao gồm nhớ một lần ) pptx 4 944 3
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Cộng, trừ các số có tía chữ số ( ko nhớ ) pptx 5 858 1
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : Đọc, viết, so sánh những số có bố chữ số ppsx 4 770 1
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(162.45 KB - 5 trang) - các công thức toán lớp 3 – Ngắn gọn, khá đầy đủ
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×