Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 1

     

Tuyển tập 272 bài bác ôn tập môn Toán lớp 1 gồm các bài tập Toán bao hàm các chủ đề như phép cộng. Phép trừ, những bài toán về đồng hồ, kiếm tìm số lớn, tra cứu số nhỏ, luyện tập các công thức toán rồi tính … học tập trò lớp 1 hệ thống hóa con kiến ​​thức sẽ học vào hè năm 2021 Giúp xác định các dạng toán trong công tác học lớp 1.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 1

Chỉ buộc phải cho trẻ rèn luyện một vài bài bác trong kỳ nghỉ mát hè để giúp bạn ghi nhớ lại phần lớn kiến ​​thức sẽ học. Đối với các nhỏ dại sẵn sàng lao vào lớp 1, những bậc phụ huynh đề xuất trang bị những kĩ năng cơ bạn dạng về đọc, viết chủ yếu tả, vẽ tranh để nhỏ tuổi có thể từ bỏ tin bước vào lớp một.

272 việc lớp 1 theo chủ đề

Bài 1: nhỏ số?

…… + 26 = 46

78 -…. = 70

90 -…. = 70

98 -….. = 38

…. – 71 = 12

76 -… = 0

6 + …. = 17

….. + 37 = 67

54 -…. = 54

Bài 2: tính toán

86-36 = …

86-56 = …

50 + 34 = …

97-47 = …..

97 – 50 = …

50 + 47 = ……

68 – 38 =….

34 + 30 = …

60-40 = …..

60 + 40 = …

100-40 = …

100 – 60 = …

Bài 3: tính toán

40 + 30 + 8 = …..

50 + 40 + 7 = …

70 – 30 + 2 = …

90 – 50 + 4 = …

97 – 40 – 7 = …

Bài 4: =

40 + 5 …… 49 – 7…

79-28 …… 65-14…

34 + 25 ….. 43 + 15…

79 – 24 ….. 97 – 42… ….

Bài 5: Có trăng tròn nam cùng 16 nữ trong lớp. Cả lớp tất cả tổng số bao nhiêu học trò?

Gicửa ải pháp

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

Bài 6: Viết số:

73: ………….

37: ………….

95: ………

Năm mươi chín: ………

64: ………….

51: ………

Bài 7: đo lường và thống kê rồi tính toán

17-6

………

………

………

10 + 6

………

………

………

12 + 5

………

………

………

14 + 4

………

………

………

18-8

………

………

………

17-3

………

………

………

2 + 13

………

………

………

15-4

………

………

………

Bài 8: tính toán

18cm-8cm + 7cm = ……..

15 centimet + 4 cm-9 centimet = ………..

12 centimet + 6 cm-6 cm = ………..

16 cm-2cm-4 centimet = ………..

19 cm-5 cm + 3 cm = ……..

10 centimet + 7 cm-5 cm = ………..

14cm-4cm + 4cm = ………..

11 centimet + 8 cm-4 cm = ………..

Bài 9: An tất cả 12 viên bi cùng Lan có 7 viên bi. Tổng số có từng nào viên bi?

Gicửa ải pháp

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

Bài 10: Tuân theo phiên bản tóm tắt bên dưới để hạn chế vấn đề.

Gicửa ải pháp

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

…………………………………………… …………..

Bài 11: Đặt và kế tiếp tính toán.

50 + 30

…………

…………

…………

60 + 10

…………

…………

…………

20 + 70

…………

…………

…………

40 + 40

…………

…………

…………

Bài 12: Phép tính:

30 centimet + 40 cm = ……..

50 cm + 10 centimet = ………..

20 centimet + 50 centimet = ……….

60 centimet + 30 cm = ………..

Bài 13:

a) Khoanh vào số béo nhất: 20; 80; 90; 60; 40.

b) Khoanh vào số nhỏ tuổi nhất: 30; 60; 50; 80; 20.

Bài 14:

a) Hãy điền ký kết hiệu>;

30 + 50

……….

……….

……….

……….

……….

……….

13 + 4

……….

……….

……….

19-6-6

……….

……….

……….

Bài 17: a) Tính toán:

19-4 + 5 = …..

Xem thêm: Cuộc Khởi Nghĩa Hương Khê Diễn Ra Trong Thời Gian Nào ? Khởi Nghĩa Hương Khê (1885

30-20 + 8 = …….

b) Số?

…….. + 6 = 18

80 -……. = 30

Bài 18: Lớp 1A gồm 40 học tập trò và lớp 1B có 3 chục học tập trò. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học trò?

Lớp 1A: ……. Học trò

Lớp 1B: ……. Học trò

Cả nhì lớp: … học tập trò?

Đổi: 3 chục học trò = ………… học tập trò

Bài 19: tính toán

86 – 34 =….

86 – 52 =….

52 + 34 =….

97-47 = …..

97 – 50 =….

50 + 47 = …….

68 – 34 =… ..

34 + 34 =….

60-40 = …..

60 + 40 =….

100 – 40 =….

100 – 60 =….

Bài 20: tính toán

40 + 30 + 8 = …..

50 + 40 + 7 =….

70 – 30 + 2 =….

90 – 50 + 4 =…

97 – 40 – 7 =…

Bài 21: Cô đấy có năm cỗ gà với cho người mẹ cô đấy cha con. Cô đấy đã đến tôi một vài. Hỏi bà con gồm bao nhiêu nhỏ gà.

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

Bài 22: Đặt sự việc toán học cơ hội giải bởi phép cộng.

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

Bài 23: Viết một số trong những từ 0 tới 50

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

Bài 24: Chỉ định những số 1, 2, 3, 4 và 5. Viết số gồm hai chữ số. Bất kỳ số nào chúng ta cũng có thể viết, số như thế nào là số buổi tối đa và số làm sao là số buổi tối thiểu.

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

Bài 25: Cho các số 5, 3, 4, 1, 2, hãy viết các số gồm hai chữ số rất khác nhau.

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

Bài 26: kiếm tìm số tất cả hai chữ số. Chúng ta có thể thấy rằng số hàng chục là số đứng trước số 5. Số đơn vị hơn số mười là một.

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

Bài 27: Viết một số từ 50 tới 99

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

Bài 28: Hãy viết số tất cả hai chữ số giống nhau.

… … …

… …………………………………………… .

… … …

Bài 29: Viết số tất cả 2 chữ số tất cả 9 vào chữ số 10

… …………………………………………… .

… … …

… …………………………………………… .

Bài 30: Viết số tất cả hai chữ số nhưng mà mà chữ số hàng đơn vị là 8.

… …………………………………………… .

… …………………………………………… .

Xem thêm: Núi Bà Đen Tây Ninh Hôm Nay 2022, Cao Bao Nhiêu Mét, Tượng Phật Tên Gì, Giá Vé Cáp Treo

… …………………………………………… .