Các dạng toán lớp 2

  -  

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo có đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài bác thi Toán 2 học kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án đề số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 2

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào vào vần âm đặt trước phương án trả lời đúng nhất đến mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1. công dụng của phép tính 45 + 55 là:

A. 99

B. 100

C. 91

D. 95

Câu 2. tác dụng của phép tính 99 - 43 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 3. Tuần này, đồ vật hai là ngày 3 mon 12. Tuần sau, thứ cha là ngày nào?

A. Ngày 7 mon 12

B. Ngày 8 mon 12

C. Ngày 9 tháng 12

D. Ngày 10 tháng 12

Câu 4. Hình sau có:

*
*
*

A. 2 tam giác

B. 3 tam giác

C. 4 tam giác

D. 5 tam giác

Câu 5. vào phép cộng tất cả tổng bằng 19, số hạng đầu tiên bằng 9. Hỏi số hạng sản phẩm hai bởi bao nhiêu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Số ngay tắp lự trước của 76 là số nào?

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

B. Phần tự luận : Làm những bài tập sau:

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 9 b, 100 – 16

Câu 8. (1 điểm) tìm x

a, x + 5 = 22 b, x – 15 = 25

Câu 9. (1 điểm) Bao gạo nặng 54 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. (1 điểm) Em hãy tính hiệu của số nhỏ dại nhất có hai chữ số với số lớn số 1 có một chữ số.

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án đề số 2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng tạo

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số lớn số 1 có nhì chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số ngay lập tức trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – trăng tròn = … công dụng của phép tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học cơ hội 7 giờ. Chúng ta An đến trường cơ hội 8 giờ. Vậy An đi học muộn bao nhiêu phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: một ngày có.... Giờ. Số bắt buộc điền vào chỗ chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:Trong vườn bao gồm 45 cây ổi, số kilomet ổi ít hơn số cây mãng cầu là 18 cây. Hỏi trong sân vườn có toàn bộ bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 29 + 27 59 + 31 b. 70 - 35 81 - 37

Câu 2: (1 điểm) search x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

Câu 3: (2 điểm)Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4: (1 điểm)Tìm một số trong những biết rằng rước số đó cộng với 35 thì được số gồm hai chữ số như thể nhau cơ mà tổng hai chữ số đó bởi 18.

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án đề số 3

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm. (4 điểm)Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:Số tức thì trước của 99 là:

A.100

B.99

C.98

D.97

Câu 2:Khoảng thời gian nào lâu năm nhất ?

A.1 tuần lễ

B.1 ngày

C.1 giờ

D.1 tháng

Câu 3:Số đề xuất điền vào ô trống là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" />

A.84

B.48

C.

Xem thêm: Xây Dựng Nền Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa, Dân Chủ Là Bản Chất Của Chế Độ Xã Hội Chủ Nghĩa

21

D.98

Câu 4:Biết 75 - ☐ = 70 + 5. Số điền vào ô trống là:

A.5

B.0

C.7

D.10

Câu 5:Tính hiệu quả 72 – 36 + 24 = ?

A.16

B.26

C.50

D.60

Câu 6:Mảnh vải xanh dài 75 dm. Mảnh vải đỏ dài hơn mảnh vải vóc xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài từng nào đề - xi – mét?

A.82 dm

B.92 dm

C.93 dm

D.58 dm

Câu 7:Hình vẽ bên có

A.3 hình tam giác B.4 hình tam giác C.5 hình tam giác D.6 hình tam giác
*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" />

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

82 – 8 65 – 16 58 + 37 65 + 28

Câu 2:(1 điểm) tìm kiếm x:

x + 25 = 37 58 – x = 29

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:(2 điểm) Một shop có 98 chiếc xe đạp và xe pháo máy, trong những số đó có 29 chiếc xe đạp. Hỏi siêu thị có từng nào chiếc xe pháo máy?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4:(1 điểm) kiếm tìm X là số tròn chục, biết: 53 – 18

Các quý hiếm của X là:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Khi Thuê Nhà Của Ông T - Ông A Đã Tự Sửa Chữa, Cải Tạo, A

…………………………………………………………………………………………………..