Các dạng toán trung bình cộng lớp 4

     
Dạng 1: search trung bình cộng của những số đang biết.

Bạn đang xem: Các dạng toán trung bình cộng lớp 4

Ví dụ: tra cứu trung bình cộng của những số sau: 10, 15, 30, 45.

Giải:

Trung bình cộng của các số:

(10+15+30+45):4=25.

Đáp số: 25.

Bài 1:

Tìm vừa phải cộng của các số sau: 24, 40, 84, 124, 100, 300

Bài 2:

Khối 4 của trường em có lớp 4A, 4B và 4C. Lớp 4A bao gồm 21 học tập sinh, lớp 4B gồm 23 học sinh, lớp 4C tất cả số học viên nhiều rộng trung bình cộng 2 lớp 4A với 4B là 2 bạn. Hỏi lớp 4C tất cả bao nhiêu bạn làm việc sinh?

Bài 3:

Bạn An tất cả 13 quyển vở, bạn Lan tất cả 15 quyển vở. Số vở của Nam yếu trung bình cùng số vở đôi bạn trẻ An cùng Lan với 2 quyển. Tính số vở của Nam.

Bài 4:

Tìm mức độ vừa phải cộng của các số: 9, 12, 15, 18, 21, 24 ,27.

Dạng 2: Tính vừa đủ cộng của các số liên tục cách đều.

Ví dụ : Tính mức độ vừa phải cộng của những số trong dãy số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

+Cách 1 : Ta đi tính tổng các số hạng hàng số trên rồi chia cho số số hạng.

Lời giải:

Số số hạng là: (105 - 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cộng là:

1890 : 35 = 54.

Đáp số: 54.

+Cách 2: vày dãy số bên trên là hàng số biện pháp đều ta có:

Tổng = (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2.

Trung bình cùng = tổng : số số hạng

= (số đầu + số cuối) x số số hạng : 2 : số số hạng

=(số đầu + số cuối) : 2

Lời giải:

Vì dãy số trên là hàng số cách đều bắt buộc trung bình cộng của những số hạng trong dãy là:

(3 +105) : 2 = 54.

Đáp số: 54.

Xem thêm: Sau After Là V Ing - Cấu Trúc After Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

Bài 1:

Tính vừa đủ cộng của các số vào dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 2:

Cho hàng số sau: 14,18, 22,…, 142.

Tìm vừa đủ cộng của những số trong hàng số trên,

Bài 3:

Cho dãy số: 6,11, 16,…,a. Biết vừa đủ cộng của các số trong hàng số trên là 56. Tính a.

Dạng 3: Dạng toán không nhiều hơn, nhiều hơn thế hoặc bằng trung bình cộng.

1 .Bằng vừa đủ cộng

Ví dụ: An có 24 dòng kẹo. Bình có 28 loại kẹo. Cường bao gồm số loại kẹo bởi trung bình cùng của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu mẫu kẹo?

Giải:

Sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

24 + 28 = 52 (cái)

Trung bình cùng số kẹo cha bạn tuyệt số kẹo của Cường là:

52 : 2 = 26 (cái).

Đáp số: 26 cái.

Bài 1:

Hải có 14 mẫu nhãn vở, Lâm có 20 cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bằng trung bình cộng số nhãn vở của cả ba bạn. Hỏi Hà tất cả bao nhiêu mẫu nhãn vở?

Bài 2:

Xe trước tiên chở được 5t hàng, xe thiết bị hai chở được 7 tấn hàng. Xe cộ thứ cha chở bằng trung bình cộng của cha xe. Hỏi xe cộ thứ cha chở được từng nào tấn hàng ?

Bài 3:

Số thứ nhất là 98, số thứ hai gấp gấp đôi số máy nhất. Số thứ ba bằng trung bình cùng của 3 số. Tìm số trang bị ba?

2 .Nhiều rộng trung bình cộng.

Ví dụ: Lan gồm 30 viên kẹo, Bình gồm 12 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lơn hơn trung bình cộng của ca tía bạn là 4 viên. Hỏi Hoa tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Giải:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

2 lần trung bình cộng số kẹo của cha bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cộng số kẹo bố bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Đáp số: 27 cái.

Bài 1:

Thùng đầu tiên có 50 lít dầu, thùng vật dụng hai bao gồm 37 lít dầu. Thùng máy ba có rất nhiều hơn trung bình cộng số dầu của tất cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2:

Sốthứ tuyệt nhất là 155, số thứ hai là 279. Số thứ ba hơn vừa phải cộng của tất cả 3 số là 26đơn vị. Kiếm tìm số trang bị ba.

Bài 3:

Số đầu tiên là 267, số trang bị hai là hơn số thứ nhất 32 đơn vị chức năng nhưng yếu số thứ cha 51đơn vị. Số thứ tư hơn mức độ vừa phải cộng của cả 4 số là 8đơn vị. Tìm kiếm số trang bị tư?

3. Ít hơn trung bình cộng.

Bình gồm 8 quyển vở, Nguyên có 4 quyển vở. Mai có số vở thấp hơn trung bình cộng của tất cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi số vở của Mai là bao nhiêu?

Giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

2 lần trung bình cùng số vở của tía bạn là:

8 + 4 - 2 = 10 (quyển)

Trung bình cộng số vở của cha bạn là:

10 : 2= 5 (quyển)

Số vở của Mai là:

5 – 2 = 3 (quyển).

Xem thêm: Ảnh 4X6 Kích Thước Ảnh 4X6 Là Bao Nhiêu Cm, Ảnh 4X6 Kích Thước Bao Nhiêu

Đáp số: 3 quyển.

Bài 1:

Khánh có đôi mươi viên bi, Bảo tất cả 31 viên bi, Nam có số bi ít hơn trung bình cộng của tất cả 3 bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 2:

Túi kẹothứ nhất tất cả 25 viên, túi thiết bị hai nhiều hơn nữa túi đầu tiên 7 viên kẹo. Túi lắp thêm ba thấp hơn trung bình cộng số kẹo của tất cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ tía có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 3:

Khối lớp 4 của ngôi trường Tiểu học Kim Liêntham gia trồng cây trong vườn sinh thái của trường. Lớp 4A trồng được 35cây, lớp 4Btrồng được nhiều hơn lớp 4A 12cây, lớp 4C trồng ít hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4Dtrồng được ít hơn trung bình số kilomet bốnlớp trồng được là 7cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Dowload tư liệu Tại đây!

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm KHÓA HỌC TOÁN NÂNG CAO LỚP 4tại đây: TOÁN NÂNG CAO LỚP 4