các hàm excel

Excel là một trong khuôn mặt vô nằm trong thân thuộc với SV hoặc nhân viên cấp dưới văn chống. Đây là khí cụ sát cánh đồng hành canh ty người tiêu dùng triển khai cơ hội luật lệ tính, trình diễn số liệu,… bên trên bảng tính một cơ hội nhanh gọn và đơn giản và dễ dàng. Tổng ăn ý các hàm cơ phiên bản vô Excel qua quýt nội dung bài viết này tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu rộng lớn về khí cụ này.

1. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về tính chất toán

Tổng ăn ý những hàm cơ phiên bản vô Excel về tính chất toán.

Bạn đang xem: các hàm excel

1.1. Hàm SUM

Hàm SUM dùng để làm tính tổng toàn bộ những số sở hữu vô mặt hàng dù tuy nhiên người tiêu dùng lựa chọn (muốn tính).

Công thức tính của hàm SUM:

=SUM(Number1, Number2,…)

Ví dụ: =SUM(20,40,60) Có nghĩa là với những số đó lại cùng nhau và tạo ra thành quả là 120.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUM hình 1

Ví dụ: =SUM(A1:A3) tức là tính tổng những mặt hàng số kể từ dù A1 cho tới dù A3 tiếp tục tạo ra thành quả là 120.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUM hình 2

1.2. Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX dùng để làm tính độ quý hiếm nhỏ/ rộng lớn nhất vô một phạm vi tài liệu hoặc cả bảng tính.

Công thức tính của hàm MIN/MAX

=MIN(Number1, Number2,…)

=MAX(Number1, Number2)

Ví dụ: =MIN(A2:C5) tiếp tục tạo ra thành quả là 25 – độ quý hiếm nhỏ nhất ở vùng tài liệu tuy nhiên chúng ta lựa chọn.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MIN

Ví dụ: =MAX(A2:C5) tiếp tục tạo ra thành quả là 89 – độ quý hiếm lớn số 1 ở vùng tài liệu tuy nhiên chúng ta lựa chọn.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MAX

1.3. Hàm COUNT/COUNTA

Để đếm những dù sở hữu chứa chấp số trong phạm vi tài liệu, tớ sử dụng hàm COUNT.

Công thức tính của hàm COUNT:

=COUNT(Value1,…)

Ví dụ: =COUNT(A2:C5) tiếp tục tạo ra thành quả là 9 – tổng con số dù sở hữu chứa chấp số.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNT

Để kiểm đếm những dù ko trống vô phạm vi tài liệu chắc chắn, tớ sử dụng hàm COUNTA.

Công thức tính của hàm COUNTA:

=COUNTA(Value1,…)

Ví dụ: =COUNTA(A2:C5) tiếp tục tạo ra thành quả là 8 – con số dù sở hữu chứa chấp số hoặc kí tự động.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNTA

1.4. Hàm AVERAGE

Để tính trung bình nằm trong của một mặt hàng số sở hữu vô trang tính, tớ sử dụng hàm AVERAGE.

Công thức tính của hàm AVERAGE:

=AVERAGE(Number1, Number2,…)

Ví dụ: Để tính nấc lương lậu tầm của 6 mon, tớ sử dụng công thức sau: =AVERAGE(C3:C8)

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm AVERAGE

2. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về ĐK Logic

Cùng tìm hiểu thêm những hàm cơ phiên bản vô Excel về ĐK Logic

2.1. Hàm COUNTIF

Để đếm dù vô một vùng dữ liệu được lựa chọn thỏa mãn nhu cầu ĐK, tớ sử dụng hàm COUNTIF.

Công thức tính của hàm COUNTIF:

=COUNTIF(Range, Criteria)

Ví dụ, khi chúng ta nhập công thức: =COUNTIF(C2:C11,”>150”), SERP được xem là 8 trúng với ĐK con số mặt hàng tồn là 150 trở lên trên.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNTIF

2.2. Hàm IF

Hàm IF được dùng để làm kiểm tra tài liệu sở hữu thỏa điều kiện của người tiêu dùng đề ra hay là không và tạo ra SERP theo dõi biểu thức logic trúng hoặc sai.

Công thức tính của hàm IF:

=IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng vứt trống không 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như thỏa mãn nhu cầu ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE nếu như không thỏa.

Bạn rất có thể theo dõi dõi kỹ rộng lớn qua quýt ví dụ ở hình bên dưới này, cảnh báo ĐK tiếp tục là: Điểm số kể từ 7 trở lên trên là Đạt, ngược lại là Không Đạt nếu như điểm số bên dưới 7.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm IF

2.3. Hàm SUMIF

Hàm SUMIF dùng để làm tính tổng những độ quý hiếm thỏa ĐK xác lập.

Công thức tính của hàm SUMIF:

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Ví dụ: Để tính tổng số color cam ở trong cột A sở hữu con số là từng nào ở cột B, tớ sử dụng công thức: =SUMIF(A1:A8,”cam”,B1:B8).

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUMIF

3. Các hàm cơ phiên bản vô Excel dùng mang lại văn bản

Tiếp theo dõi, hãy nằm trong bản thân mày mò những hàm cơ phiên bản vô Excel dùng mang lại văn phiên bản tức thì sau đây.

3.1. Hàm LEFT/RIGHT/MID

Để cắt ký tự động phía trái chuỗi văn bản tuy nhiên bản thân lựa chọn, tớ dùng hàm LEFT.

Công thức tính của hàm LEFT:

=LEFT(text,[num_chars])

Xem thêm: thập niên 60 làm giàu dạy con

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm LEFT

Để tách ký tự động ở bên phải chuỗi văn bản tuy nhiên bản thân lựa chọn, tớ dùng hàm RIGHT.

Công thức tính của hàm RIGHT:

=RIGHT(text,[num_chars])

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm RIGHT

Đối với hàm MID tiếp tục trả về thành quả là số lượng ký tự động ví dụ vô chuỗi văn phiên bản xuất vạc từ vựng trí bởi chúng ta chỉ định và hướng dẫn bên cạnh đó dựa vào con số ký tự động tuy nhiên bạn thích.

Công thức tính của hàm MID:

=MID(text,[num_chars])

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MID

3.2. Hàm CONCAT

Để nối nhị hoặc nhiều văn phiên bản thành chuỗi văn phiên bản, tớ dùng hàm CONCAT.

Công thức tính của hàm CONCAT:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng vứt trống không 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như thỏa mãn nhu cầu ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE nếu như không thỏa.

Ví dụ: =CONCAT(“Di”,” “,”Động”,” “,”Việt”,” “,”xin”,” “,”chào”,” “,”Quý”,” “, “khách.”) sẽ trả về kết quả: “Di Động Việt nài kính chào Quý khách”.

4. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về ngày tháng

Cùng mày mò những hàm cơ phiên bản vô Excel về tháng ngày tức thì sau đây.

4.1. Hàm NOW

Hàm NOW được dùng để làm hiển thị ngày và giờ thời điểm hiện tại trên khối hệ thống thời điểm hiện tại hoặc nếu như bạn thích đo lường độ quý hiếm dựa vào ngày/giờ thời điểm hiện tại và update lại mọi khi cởi trang tính.

Công thức tính của hàm NOW:

=NOW()

Chẳng hạn, nếu như nhập =NOW() thì máy tiếp tục trả về thành quả thì giờ thời điểm hiện tại sở hữu bên trên khối hệ thống của chúng ta. Còn nếu như nhập theo dõi cú pháp =NOW()+8 thì SERP được xem là ngày và giờ của 8 ngày vô sau này.

4.2. Hàm DATE

Hàm DATE thể hiện thành quả số cho 1 ngày ví dụ.

Công thức tính của hàm DATE:

=DATE(Year,Month,Day)

Trong cơ, Year là Năm, Month là Tháng, Day là Ngày.

Ví dụ: =DATE(2023,7,7) trả về thành quả ngày 7 mon 7 năm 2023.

5. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về tra cứu vãn dữ liệu

Cuối nằm trong, hãy nằm trong bản thân thăm dò hiểu về những hàm Excel cơ phiên bản về tra cứu vãn tài liệu.

5.1. Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được dùng Lúc cần thiết dò thăm dò data trong một bảng, theo dõi mặt hàng dọc và trả về data ứng theo dõi mặt hàng ngang.

Công thức tính của hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Ví dụ: Để xác lập nấc chi trả phụ cấp cho mang lại nhân viên cấp dưới, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm ở ví dụ bên dưới này.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm VLOOKUP

5.2. Hàm INDEX

Hàm INDEX trả về kết ngược độ quý hiếm hoặc tham lam chiếu độ quý hiếm khác sở hữu vô bảng hoặc ở phạm vi chắc chắn.

Công thức tính của hàm INDEX:

=INDEX(array, row_num, column_num)

Bạn rất có thể tìm hiểu thêm sơ qua quýt công thức sở hữu vô hình hình ảnh bên dưới này nhằm thăm dò độ quý hiếm thành phần ở cột loại 1, loại loại 4 ở vô bảng.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm INDEX

5.3. Hàm MATCH

Hàm MATCH được dùng nhằm tìm thăm dò và xác xác định trí kha khá của một độ quý hiếm trong một dù hoặc 1 mảng.

Công thức tính của hàm MATCH:

=Match(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Ví dụ: Chẳng hạn, bạn thích thăm dò kiếm địa điểm của học viên Lâm Thiên Trang vô cỗ làm hồ sơ thi đua tuyển chọn thì rất có thể vận dụng công thức tương tự động như hình bên dưới này.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MATCH

5.4. Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP dùng để làm tìm thăm dò data bên trên loại đầu tiên của bảng tham lam chiếu và trả về thành quả ứng vô phạm vi tuy nhiên người tiêu dùng lựa chọn.

Công thức tính của hàm HLOOKUP:

=HLOOKUP(Lookup_value, Table_ array, Row_index_Num, Range_lookup)

Ví dụ: quý khách ham muốn xếp thứ hạng học viên ở Bảng 1 với tài liệu sở hữu vô Bảng 2, tớ tiếp tục dùng công thức như mặt mũi hình bên dưới. Như vậy Có nghĩa là hàm tiếp tục thăm dò điểm số học viên ở dù C4 vô Bảng 2 kể từ ngược qua quýt, Lúc bọn chúng nhìn thấy độ quý hiếm ngay gần bởi vì tiếp tục trả về data xếp loại ứng ở mặt hàng 2.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm HLOOKUP

6. Tổng kết

Tổng ăn ý 15 hàm cơ phiên bản vô Excel bất kể ai ai cũng đều nên biết qua quýt nội dung bài viết này mong muốn sẽ hỗ trợ chúng ta người hâm mộ hiểu rộng lớn về những hàm bên trên. Đừng quên follow  Dchannel thuộc khối hệ thống siêu thị Di Động Việt nhằm update từng vấn đề, thủ pháp hoặc nội dung bài viết tiên tiến nhất về technology lúc này nhé.

Xem thêm: truyenfull đam mỹ

Khi lựa lựa chọn Di Động Việt, quý quý khách hàng tiếp tục nhận được “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI”. Di Động Việt công ty chúng tôi luôn luôn nhiệt tình và trách cứ nhiệm trong những việc mang về những độ quý hiếm nằm trong quyền lợi tối đa cho tới từng quý khách hàng. Đồng thời đáp ứng thành phầm chính xác với giá bán hợp lí nhất cho những người sử dụng.


Xem thêm:

  • Hướng dẫn 5 cơ hội khắc số trang vô Excel 2003, 2007, 2010, năm nhâm thìn cụ thể, đơn giản và dễ dàng áp dụng
  • Cách fake chữ hoa trở nên chữ thông thường vô Excel và ngược lại
  • Hướng dẫn 2 cơ hội bố trí thương hiệu theo dõi trật tự ABC vô Excel giản dị và đơn giản Lúc lập danh sách
  • 3 Cách xóa loại vô Excel đặc biệt giản dị và đơn giản tuy nhiên chúng ta nên biết

Di Động Việt