các hàm excel cơ bản

Excel là 1 khuôn mặt vô nằm trong thân thuộc với SV hoặc nhân viên cấp dưới văn chống. Đây là dụng cụ sát cánh đồng hành canh ty người tiêu dùng triển khai cơ hội phép tắc tính, trình diễn số liệu,… bên trên bảng tính một cơ hội nhanh gọn và đơn giản và dễ dàng. Tổng hợp ý các hàm cơ phiên bản vô Excel qua quýt nội dung bài viết này tiếp tục khiến cho bạn hiểu rộng lớn về dụng cụ này.

1. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về tính chất toán

Tổng hợp ý những hàm cơ phiên bản vô Excel về tính chất toán.

Bạn đang xem: các hàm excel cơ bản

1.1. Hàm SUM

Hàm SUM dùng để làm tính tổng toàn bộ những số với vô mặt hàng dù tuy nhiên người tiêu dùng lựa chọn (muốn tính).

Công thức tính của hàm SUM:

=SUM(Number1, Number2,…)

Ví dụ: =SUM(20,40,60) Tức là với những số đó lại cùng nhau và đã cho ra sản phẩm là 120.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUM hình 1

Ví dụ: =SUM(A1:A3) tức là tính tổng những mặt hàng số kể từ dù A1 cho tới dù A3 tiếp tục đã cho ra sản phẩm là 120.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUM hình 2

1.2. Hàm MIN/MAX

Hàm MIN/MAX dùng để làm tính độ quý hiếm nhỏ/ rộng lớn nhất vô một phạm vi tài liệu hoặc cả bảng tính.

Công thức tính của hàm MIN/MAX

=MIN(Number1, Number2,…)

=MAX(Number1, Number2)

Ví dụ: =MIN(A2:C5) tiếp tục đã cho ra sản phẩm là 25 – độ quý hiếm nhỏ nhất ở vùng tài liệu tuy nhiên các bạn lựa chọn.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MIN

Ví dụ: =MAX(A2:C5) tiếp tục đã cho ra sản phẩm là 89 – độ quý hiếm lớn số 1 ở vùng tài liệu tuy nhiên các bạn lựa chọn.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MAX

1.3. Hàm COUNT/COUNTA

Để đếm những dù với chứa chấp số trong phạm vi tài liệu, tao sử dụng hàm COUNT.

Công thức tính của hàm COUNT:

=COUNT(Value1,…)

Ví dụ: =COUNT(A2:C5) tiếp tục đã cho ra sản phẩm là 9 – tổng con số dù với chứa chấp số.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNT

Để kiểm điểm những dù ko trống vô phạm vi tài liệu chắc chắn, tao sử dụng hàm COUNTA.

Công thức tính của hàm COUNTA:

=COUNTA(Value1,…)

Ví dụ: =COUNTA(A2:C5) tiếp tục đã cho ra sản phẩm là 8 – con số dù với chứa chấp số hoặc kí tự động.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNTA

1.4. Hàm AVERAGE

Để tính trung bình nằm trong của một mặt hàng số với vô trang tính, tao sử dụng hàm AVERAGE.

Công thức tính của hàm AVERAGE:

=AVERAGE(Number1, Number2,…)

Ví dụ: Để tính nút bổng tầm của 6 mon, tao sử dụng công thức sau: =AVERAGE(C3:C8)

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm AVERAGE

2. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về ĐK Logic

Cùng tìm hiểu thêm những hàm cơ phiên bản vô Excel về ĐK Logic

2.1. Hàm COUNTIF

Để đếm dù vô một vùng dữ liệu được lựa chọn thỏa mãn nhu cầu ĐK, tao sử dụng hàm COUNTIF.

Công thức tính của hàm COUNTIF:

=COUNTIF(Range, Criteria)

Ví dụ, khi chúng ta nhập công thức: =COUNTIF(C2:C11,”>150”), SERP được xem là 8 đích với ĐK con số mặt hàng tồn là 150 trở lên trên.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm COUNTIF

2.2. Hàm IF

Hàm IF được dùng để làm kiểm tra tài liệu với thỏa điều kiện của người tiêu dùng đưa ra hay là không và đã cho ra SERP theo đòi biểu thức logic đích hoặc sai.

Công thức tính của hàm IF:

=IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng quăng quật rỗng 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như thỏa mãn nhu cầu ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE còn nếu không thỏa.

Bạn rất có thể theo đòi dõi kỹ rộng lớn qua quýt ví dụ ở hình bên dưới này, cảnh báo ĐK tiếp tục là: Điểm số kể từ 7 trở lên trên là Đạt, ngược lại là Không Đạt nếu như điểm số bên dưới 7.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm IF

2.3. Hàm SUMIF

Hàm SUMIF dùng để làm tính tổng những độ quý hiếm thỏa ĐK xác lập.

Công thức tính của hàm SUMIF:

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

Ví dụ: Để tính tổng số color cam nằm trong cột A với con số là từng nào ở cột B, tao sử dụng công thức: =SUMIF(A1:A8,”cam”,B1:B8).

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm SUMIF

3. Các hàm cơ phiên bản vô Excel dùng mang đến văn bản

Tiếp theo đòi, hãy nằm trong bản thân tìm hiểu những hàm cơ phiên bản vô Excel dùng mang đến văn phiên bản tức thì sau đây.

3.1. Hàm LEFT/RIGHT/MID

Để cắt ký tự động phía bên trái chuỗi văn bản tuy nhiên bản thân lựa chọn, tao dùng hàm LEFT.

Công thức tính của hàm LEFT:

=LEFT(text,[num_chars])

Xem thêm: iphone 6 có lên được ios 13 không

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm LEFT

Để tách ký tự động ở bên phải chuỗi văn bản tuy nhiên bản thân lựa chọn, tao dùng hàm RIGHT.

Công thức tính của hàm RIGHT:

=RIGHT(text,[num_chars])

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm RIGHT

Đối với hàm MID tiếp tục trả về sản phẩm là số lượng ký tự động rõ ràng vô chuỗi văn phiên bản xuất trừng trị từ vựng trí vì thế các bạn chỉ định và hướng dẫn mặt khác dựa vào con số ký tự động tuy nhiên mình muốn.

Công thức tính của hàm MID:

=MID(text,[num_chars])

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MID

3.2. Hàm CONCAT

Để nối nhị hoặc nhiều văn phiên bản thành chuỗi văn phiên bản, tao dùng hàm CONCAT.

Công thức tính của hàm CONCAT:

=IF(Logical_test;Value_if_true;Value_if_false)

Lưu ý: Nếu người tiêu dùng quăng quật rỗng 2 ĐK Value_if_true, Value_if_false, độ quý hiếm là 0 nếu như thỏa mãn nhu cầu ĐK và tiếp tục trả độ quý hiếm là FALSE còn nếu không thỏa.

Ví dụ: =CONCAT(“Di”,” “,”Động”,” “,”Việt”,” “,”xin”,” “,”chào”,” “,”Quý”,” “, “khách.”) sẽ trả về kết quả: “Di Động Việt van xin chào Quý khách”.

4. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về ngày tháng

Cùng tìm hiểu những hàm cơ phiên bản vô Excel về tháng ngày tức thì sau đây.

4.1. Hàm NOW

Hàm NOW được dùng để làm hiển thị ngày và giờ thời điểm hiện tại trên khối hệ thống thời điểm hiện tại hoặc nếu như mình muốn đo lường độ quý hiếm dựa vào ngày/giờ thời điểm hiện tại và update lại mỗi một khi ngỏ trang tính.

Công thức tính của hàm NOW:

=NOW()

Chẳng hạn, nếu như nhập =NOW() thì máy tiếp tục trả về sản phẩm thời giờ thời điểm hiện tại với bên trên khối hệ thống của khách hàng. Còn nếu như nhập theo đòi cú pháp =NOW()+8 thì SERP được xem là ngày và giờ của 8 ngày vô sau này.

4.2. Hàm DATE

Hàm DATE thể hiện sản phẩm số cho một ngày rõ ràng.

Công thức tính của hàm DATE:

=DATE(Year,Month,Day)

Trong cơ, Year là Năm, Month là Tháng, Day là Ngày.

Ví dụ: =DATE(2023,7,7) trả về sản phẩm ngày 7 mon 7 năm 2023.

5. Các hàm cơ phiên bản vô Excel về tra cứu vãn dữ liệu

Cuối nằm trong, hãy nằm trong bản thân dò thám hiểu về những hàm Excel cơ phiên bản về tra cứu vãn tài liệu.

5.1. Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được dùng Lúc cần thiết dò dò thám data trong một bảng, theo đòi mặt hàng dọc và trả về data ứng theo đòi mặt hàng ngang.

Công thức tính của hàm VLOOKUP:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Ví dụ: Để xác lập nút chi trả phụ cấp cho mang đến nhân viên cấp dưới, chúng ta có thể tìm hiểu thêm ở ví dụ bên dưới này.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm VLOOKUP

5.2. Hàm INDEX

Hàm INDEX trả về kết trái ngược độ quý hiếm hoặc tham lam chiếu độ quý hiếm khác với vô bảng hoặc ở phạm vi chắc chắn.

Công thức tính của hàm INDEX:

=INDEX(array, row_num, column_num)

Bạn rất có thể tìm hiểu thêm sơ qua quýt công thức với vô hình hình ảnh bên dưới này nhằm dò thám độ quý hiếm thành phần ở cột loại 1, loại loại 4 ở vô bảng.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm INDEX

5.3. Hàm MATCH

Hàm MATCH được dùng nhằm tìm dò thám và xác xác định trí kha khá của một độ quý hiếm trong một dù hoặc 1 mảng.

Công thức tính của hàm MATCH:

=Match(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Ví dụ: Chẳng hạn, mình muốn dò thám tìm kiếm địa điểm của học viên Lâm Thiên Trang vô cỗ làm hồ sơ đua tuyển chọn thì rất có thể vận dụng công thức tương tự động như hình bên dưới này.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm MATCH

5.4. Hàm HLOOKUP

Hàm HLOOKUP dùng để làm tìm dò thám data bên trên loại đầu tiên của bảng tham lam chiếu và trả về sản phẩm ứng vô phạm vi tuy nhiên người tiêu dùng lựa chọn.

Công thức tính của hàm HLOOKUP:

=HLOOKUP(Lookup_value, Table_ array, Row_index_Num, Range_lookup)

Ví dụ: quý khách ham muốn xếp thứ hạng học viên ở Bảng 1 với tài liệu với vô Bảng 2, tao tiếp tục dùng công thức như mặt mũi hình bên dưới. Vấn đề này Tức là hàm tiếp tục dò thám điểm số học viên ở dù C4 vô Bảng 2 kể từ trái ngược qua quýt, Lúc bọn chúng nhìn thấy độ quý hiếm ngay gần vị tiếp tục trả về data xếp loại ứng ở mặt hàng 2.

các hàm cơ phiên bản vô excel
Ví dụ hàm HLOOKUP

6. Tổng kết

Tổng hợp ý 15 hàm cơ phiên bản vô Excel bất kể ai ai cũng đều nên biết qua quýt nội dung bài viết này hy vọng sẽ hỗ trợ chúng ta người hâm mộ hiểu rộng lớn về những hàm bên trên. Đừng quên follow  Dchannel thuộc khối hệ thống siêu thị Di Động Việt nhằm update từng vấn đề, thủ pháp hoặc nội dung bài viết tiên tiến nhất về technology lúc này nhé.

Xem thêm: hình nền iphone 6

Khi lựa lựa chọn Di Động Việt, quý quý khách hàng tiếp tục nhận được “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI”. Di Động Việt Cửa Hàng chúng tôi luôn luôn nhiệt tình và trách móc nhiệm trong các việc mang lại những độ quý hiếm nằm trong quyền lợi tối đa cho tới từng quý khách hàng. Đồng thời đáp ứng thành phầm chính xác với giá chỉ hợp lí nhất cho tất cả những người sử dụng.


Xem thêm:

  • Hướng dẫn 5 cơ hội đặt số trang vô Excel 2003, 2007, 2010, năm 2016 cụ thể, đơn giản và dễ dàng áp dụng
  • Cách đem chữ hoa trở nên chữ thông thường vô Excel và ngược lại
  • Hướng dẫn 2 cơ hội bố trí thương hiệu theo đòi trật tự ABC vô Excel đơn giản và giản dị Lúc lập danh sách
  • 3 Cách xóa loại vô Excel cực kỳ đơn giản và giản dị tuy nhiên chúng ta nên biết

Di Động Việt