cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình số 1 nhị ẩn đỡ đần ta tìm kiếm được nghiệm của hệ. Với dòng sản phẩm PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Bạn đang xem: cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình nhị ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình số 1 nhị bẩn

Ta ấn vô mode tuy nhiên hình máy tiếp tục xuất hiện những cụm dòng sản phẩm : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số vô máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình

Do phương trình này sẽ không là dạng của dòng sản phẩm, Khi giải bài xích này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. Trước tiên tớ cần cần phải đem nó về dạng của dòng sản phẩm sở hữu dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau Khi đem về dạng của dòng sản phẩm tớ nhập vô máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tớ nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy xuất hiện thành phẩm \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Xem thêm: top đam mỹ

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ mang lại hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập vô máy như hệ phương trình phía trên máy xuất hiện màn hình hiển thị math error (hệ này vô nghiệm)