cách bật siri

Dưới đấy là một vài phương pháp để kích hoạt Siri.

Không sở hữu nội dung thay cho thế này được hỗ trợ mang đến Hình ảnh

Bạn đang xem: cách bật siri

Chỉ cần thiết phát biểu Siri* hoặc Hey Siri, rồi phát biểu tức thì điều bạn phải. Thiết lập cơ hội gọi Siri nhập phần Cài bịa > Siri & Tìm lần, vấp nhập Lắng nghe, rồi nhảy Siri hoặc Hey Siri.

 • Nếu iPhone sở hữu nút trang chủ, hãy nhấn nút trang chủ, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Nếu iPhone không tồn tại nút trang chủ, hãy nhấn nhập nút Sườn, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Để thể hiện đòi hỏi dài ra hơn nữa, hãy nhấn và lưu giữ nút Sườn hoặc nút trang chủ cho tới khi chúng ta hoàn thành xong đòi hỏi.

Bật tác dụng Nhập liệu nhập Siri. Sau bại liệt nhấn nút nhằm kích hoạt Siri và nhập đòi hỏi.

Dưới đấy là một vài phương pháp để kích hoạt Siri.

Không sở hữu nội dung thay cho thế này được hỗ trợ mang đến Hình ảnh

Chỉ cần thiết phát biểu Siri* hoặc Hey Siri, rồi phát biểu tức thì điều bạn phải.

 • Nếu iPad sở hữu nút trang chủ, hãy nhấn và lưu giữ nút trang chủ, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Nếu iPad không tồn tại nút trang chủ, hãy nhấn và lưu giữ nút bên trên nằm trong, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Để thể hiện đòi hỏi dài ra hơn nữa, hãy nhấn và lưu giữ nút trang chủ hoặc nút mối cung cấp cho tới khi chúng ta hoàn thành xong đòi hỏi.

Bật tác dụng Nhập liệu nhập Siri. Sau bại liệt nhấn nút nhằm kích hoạt Siri và nhập đòi hỏi.

Dưới đấy là một vài phương pháp để kích hoạt Siri.

Trong Lúc treo AirPods Pro, AirPods Max hoặc AirPods (thế hệ 2 trở lên), hãy phát biểu Siri* hoặc Hey Siri, rồi phát biểu tức thì điều bạn phải.

Mũi thương hiệu chỉ nhập thân thích tai nghe bên trên AirPods Pro

 • Trên AirPods Pro hoặc AirPods (thế hệ 3), hãy nhấn và lưu giữ cảm ứng lực bên trên thân thích của 1 trong những nhị AirPod, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Trên AirPods (thế hệ 1 hoặc 2), hãy vấp nhị lượt nhập bên phía ngoài 1 trong những nhị AirPod, ngóng âm báo, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Trên AirPods Max, hãy nhấn và lưu giữ nút Digital Crown, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

Dưới đấy là một vài phương pháp để kích hoạt Siri.

Trên loại máy Mac được tương hỗ, hãy phát biểu Siri* hoặc Hey Siri, rồi thể hiện đòi hỏi.

Không sở hữu nội dung thay cho thế này được hỗ trợ mang đến Hình ảnh

Xem thêm: truyện ngôn tình sủng full

 • Trong thanh thực đơn hoặc Dock, hãy nhấn vào nút Sirinút Siri, tiếp sau đó phát biểu điều bạn phải.

 • Trên máy Mac sở hữu cảm biến Bar, hãy vấp nhập nút Sirinút Siri, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Trên keyboard Apple sở hữu những phím tác dụng, hãy nhấn và lưu giữ phím Đọc chủ yếu tảPhím Đọc chủ yếu tả, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Để thể hiện đòi hỏi dài ra hơn nữa, hãy lưu giữ nút Sirinút Siri cho tới khi chúng ta hoàn thành xong đòi hỏi.

Bật tác dụng Nhập liệu nhập Siri. Sau bại liệt nhấn hoặc nhấn vào nút Siri và nhập đòi hỏi.

Dưới đấy là một vài phương pháp để kích hoạt Siri.

Nhìn nhập Apple Watch hoặc vấp nhập screen của vũ khí. Sau bại liệt phát biểu "Siri"* hoặc "Hey Siri", rồi thể hiện đòi hỏi.

Trên Apple Watch Series 3 trở lên trên, hãy trả cổ tay lên sao mang đến Apple Watch ở ngay gần mồm chúng ta, tiếp sau đó phát biểu điều bạn phải.

Mũi thương hiệu trỏ cho tới nút Digital Crown bên trên Apple Watch

 • Nhấn và lưu giữ nút Digital Crown, tiếp sau đó phát biểu điều bạn phải.

 • Để thể hiện đòi hỏi dài ra hơn nữa, hãy nhấn và lưu giữ nút Digital Crown cho tới khi chúng ta hoàn thành xong đòi hỏi.

Dưới đấy là một vài phương pháp để kích hoạt Siri.

Chỉ cần thiết phát biểu "Siri"* hoặc "Hey Siri", rồi phát biểu tức thì điều bạn phải.

HomePod mini sở hữu mặt phẳng cảm ứng

 • Chạm và lưu giữ mặt mũi bên trên của HomePod, tiếp sau đó thể hiện đòi hỏi.

 • Để thể hiện đòi hỏi dài ra hơn nữa, hãy vấp và lưu giữ mặt mũi bên trên của HomePod cho tới khi chúng ta hoàn thành xong đòi hỏi.

HomePod không tồn tại ở một vài vương quốc và chống.

Giữ nút Siri bên trên Siri Remote, thể hiện đòi hỏi, tiếp sau đó nhả nút Siri.

Tìm hiểu tăng về phong thái dùng Siri bên trên Apple TV

Nếu xe pháo chúng ta tương hỗ CarPlay hoặc Siri Eyes Free, hãy lưu giữ nút khẩu mệnh lệnh bên trên vô lăng lái xe nhập khi chúng ta thể hiện đòi hỏi.

Xem thêm: đế hoàng thư

Từ việc lần vấn đề cho tới tinh chỉnh và điều khiển căn nhà của người tiêu dùng, hãy mày mò tăng rất nhiều cách dùng Siri sẽ giúp chúng ta thực hiện những việc hằng ngày.

*Phạm vi dùng và những tác dụng của Siri không giống nhau tùy từng ngôn từ, vương quốc và chống. Tìm hiểu những tác dụng Siri được tương hỗ bên trên vương quốc hoặc chống của người tiêu dùng bên trên iOS, iPadOS, macOS, watchOS và tvOS. Tùy lựa chọn chỉ việc phát biểu Siri khả dụng bên trên Hoa Kỳ, Úc, Canada và Vương quốc Anh.

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận