Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

     

Thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense) là thuộc kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản quan trọng mà bạn phải nắm vững. Tuy đấy là thì rất quen thuộc với họ nhưng nhiều người dân ngại thực hiện vì khó xác định cách dùng của nó. Hãy cùng 4Life English Center (thutrang.edu.vn) tim hiểu cụ thể về thì này nhé!

*
Thì hiện nay tại xong tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense)
3. Công thức thì hiện nay tại xong tiếp diễn 4. Biện pháp dùng thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn 5. Rõ ràng thì hiện tại dứt và thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn 6. Một vài bài tập và giải đáp thì hiện tại kết thúc tiếp diễn

1. Định nghĩa thì hiện tại dứt tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense)

Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn là một trong những thì trong giờ đồng hồ Anh hiện đại. Thì diễn tả sự việc bước đầu trong thừa khứ và liên tiếp ở hiện nay tại có thể tiếp diễn sinh hoạt tương lai vụ việc đã ngừng nhưng tác động kết trái còn lưu giữ hiện tại.

Bạn đang xem: Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

2. Vệt hiệu nhận ra thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn

Cách để phân biệt thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn là có một vài dấu hiệu sau:

Since + mốc thời gian

Ví dụ: He has been working since the early morning. (Anh ấy làm việc từ sáng sủa sớm.)

For + khoảng thời gian

Ví dụ: We have been listening khổng lồ the radio for 2 hours. (Chúng tôi nghe đài được 2 tiếng đồng hồ đeo tay rồi.)

All + thời gian

Ví dụ: I have been working in the field all the morning. (Tôi thao tác ngoài đồng cả buổi sáng.)

3. Bí quyết thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn

*
Công thức thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn

3.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Lưu ý:

I/we/you/they + haveHe/she/it + has

Ví dụ:

She has been swimming for two hour. (Cô ấy đã bơi lội được 2 tiếng.)I have been studying Enghlish for 12 years. (Tôi vẫn học giờ đồng hồ Anh được 12 năm.)

3.2. Thể lấp định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Lưu ý:

have not = haven’thas not = hasn’t

Ví dụ:

I haven’t been played football for 5 years. (Tôi dường như không chơi láng trong 5 năm.)He hasn’t been watching films since last year. (Anh ấy không xem phim từ thời điểm năm ngoái.)

3.3. Thể nghi vấn

Công thức: Have/ Has + S + been + V-ing ?

Trả lời:

Yes, S + have/ has.No, S + have/ has not.

Ví dụ:

Has she been typing the report since this morning? (Cô ấy tấn công máy bài report từ sáng sủa rồi rồi phải không?)Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you been standing in the rain for more than 3 hours? (Bạn đứng dưới mưa hơn 3 tiếng đồng hồ rồi yêu cầu không?)Yes, I have./ No, I haven’t.

4. Phương pháp dùng thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn

4.1. Diễn tả hành động bắt đầu ở vượt khứ cùng còn liên tục ở bây giờ (nhấn dũng mạnh tính liên tục)

Ví dụ:

I’ve been decorating the house this winter. (Tôi vẫn đang trang trí nhà từ mùa đông.)He has been waiting for you all day (Anh ấy vẫn đợi chúng ta cả ngày.)

4.2. Diễn tả hành rượu cồn đã dứt trong vượt khứ nhưng họ quan chổ chính giữa tới tác dụng tới hiện

Ví dụ:

Someone’s been eating my cookies. (Ai này đã ăn bánh quy của tôi.)Now I am very tired because I have been working hard for 9 hours. (Bây giờ tôi rất stress vì tôi đã làm việc cần mẫn suốt 9 tiếng đồng hồ.)

5. Riêng biệt thì hiện nay tại xong xuôi và thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn

*
Phân biệt thì hiện tại xong xuôi và hiện tại taị chấm dứt tiếp diễn

5.1. Về công thức

Thì bây giờ hoàn thành:

S + have/has (not) + Vpll.Have/Has + S + Vpll?

Ví dụ:

Student have not gone lớn school on weekends. (Học sinh không bắt buộc đến trường vào thời điểm cuối tuần.)Have you finished your homework yet? (Bạn sẽ làm hoàn thành bài tập về công ty chưa.)

Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn:

S + have/has (not) + been + Ving.Have/Has + S + been + Ving?

Ví dụ:

I have been learning khổng lồ play the piano since last year. (Tôi học chơi piano từ năm ngoái rồi.)Has she been using my máy tính xách tay 7 hours. (Cô ấy sử dụng laptop của tôi 7 giờ rồi bắt buộc không?)

5.2. Về phong thái sử dụng

Thì bây giờ hoàn thành: nhận mạnh tác dụng của hành động.

Xem thêm: 18 Books Members Groups With Which Popular Describes Our, Our Family Has Got Many Books

Thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn: thì nhấn mạnh tính liên tục của hành động.

6. Một vài bài tập và giải đáp thì hiện tại dứt tiếp diễn

*
Một số dạng bài bác tập áp dụng

6.1. Bài tập 1

Điền vào vị trí trống:

I (study) ____ all day.She (work) ____ here for four years.We (live) ____ in NewYork for seven months.You (eat) ____ a lot recently.They (learn) ____English for three years.He (play) ____ football, so he’s tired.She (go) ____ to lớn the cinema every weekend for years.(Cook) ____ so I’m really hot.You (sleep) ____ for twelve hour.It (rain) ____ the pavement is wet.You(not/eat) ____ well recently.I (not/work) ____ today.She ____ (not/study).We (not/exercise) ____ enough.It (not/snow) ____.They (not/live) ____ here for very long.We (not/drink) ____ enough water, that’s why we feel tired.He (not/play) ____ football for five years.They (not/watch) ____ TV much recently.I (not/sleep) ____ I was reading.

Xem thêm: Các Bệnh Nào Dễ Truyền Nhiễm Qua Đường Hô Hấp Thường Gặp, Các Bệnh Lây Qua Đường Hô Hấp Thường Gặp

6.2. Bài tập 2

Điền vào nơi trống:

Levy ______ living in Italy since May.I’m tired because I _____ been working out.Quinn _____ been studying hard this semester._____ your brother & sister been getting along?It has _____ snowing a lot this week.My brother has been travelling _____ two months.Has it _____ raining since you arrived?He has ______ too hard today.We have been watching TV _____ we had dinner.Did you know he’s been teaching German _____ fifteen years?

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

have been studyinghas been workinghave been livinghave been eatinghave been learninghas been playinghas been goinghave been cookinghave been sleepinghas been raininghaven’t been eatinghaven’t been workinghasn’t been studyinghaven’t been exercisinghasn’t been snowinghaven’t been livinghaven’t been drinkinghasn’t been playinghaven’t been watchinghaven’t been sleeping

Bài tập 2:

has beenhavehasHavebeenforbeenbeen workingsincefor

Trên phía trên là chi tiết toàn cỗ về thì hiện tại xong tiếp diễn. Mong muốn với những share từ 4Life English Center (thutrang.edu.vn) sẽ giúp đỡ bạn nắm chắc chắn hơn kiến thức cơ bạn dạng của ngữ pháp để hoàn toàn có thể sử dụng thành thục trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp.