CÁCH NHÂN SỐ THẬP PHÂN

     

Phép nhân và phép chia hai số thập phân được thực hiện tương trường đoản cú như đối với số nguyên.

Cách nhân số thập phân

Nhân nhị số thập phân dương

Cách nhân nhì số thập phân dương các em đã được học sinh sống bậc tè học. Xem ví dụ tiếp sau đây để lưu giữ lại phương pháp làm:

Ví dụ 1: Để tính tích $5,285 cdot 7,21$, ta để tính như sau:


*

Vậy: $5,285 cdot 7,21 = 38,10485$.

Lưu ý là các dấu phẩy không cần thẳng sản phẩm (khác với khi cùng hoặc trừ số thập phân). Số lượng chữ số sau dấu phẩy nghỉ ngơi tích bởi với tổng con số chữ số sau vệt phẩy ở cả 2 thừa số.


Cách nhân nhị số thập phân dương: