Cách sử dụng neither either so too

     

Các từ "so", "too", "either", "neither" có cùng nghĩa phần nhiều lại được sử dụng giữa những ngữ cảnh không giống nhau trong cả ngữ pháp và giao tiếp.

Bạn đang xem: Cách sử dụng neither either so too

*

Muốn có chứng từ TOEIC cấp tốc chóng? xem thêm ngay:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC

1. Too và So tức là “cũng vậy”

Khi nói lại một điều giống bạn đã nói trước, ta hoàn toàn có thể dùng Too, So.

-“Too” đặt tại cuối câu, sau một dấu phẩy.

E.g: A. I can sing English songs.

B. I can sing English songs, too. (thực tế là I can, too)

Trong thực tế người ta thường được sử dụng động từ đặc biệt (động từ bỏ khiếm khuyết, trợ cồn từ) để nói gọn nhẹ thay bởi vì phải tái diễn cả câu.

-“So” đặt tại đầu câu, sau “So” bắt buộc mượn trợ hễ từ tương xứng đi ngay tức thì sau nó cùng đứng tức thì trước chủ ngữ.

So + V (đặc biệt)+ Subject.

E.g: A. I can sing English songs

B. So can I.

MẤT GỐC TIẾNG ANH? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

2. Either và Neither tức là “cũng không”

Khi người đầu tiên nói một điều đậy định và fan thứ hai nói hệt như vậy, rất có thể dùng nhị từ này.

-“Either” đặt tại cuối câu, sau một vệt phẩy.

E.g: A. I’ m not good.

B. I’ m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)

-Neither đặt ở đầu câu, sau Neither là cồn từ quan trọng (động từ bỏ khiếm khuyết, trợ hễ từ) rồi mang đến chủ từ. (chỗ này tương tự So)

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

Xem thêm: Với Lào Năm 1893 Đánh Dấu Sự Kiện Gì Ở Lào? Năm 1893 Là Năm Đánh Dấu Sự Kiện Gì Ở Lào

Chú ý nhé: Sau Neither không có not, chúng ta cũng có thể nhớ Neither = not + either, bởi vậy đã gồm neither thì không đề nghị not nữa.

E.g: A. I don’t play football.

B. Neither vị I.

Bạn bị mất gốc tiếng Anh đang lâu? các bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chuyên cần nhưng không hiệu quả? xem thêm ngay các khóa học tập TOEIC để luyện thi TOEIC một cách công dụng tại đây:

*

Bài tập về Much Many bao gồm đáp án

Bài 1: dùng too giỏi either nhằm điền vào địa điểm trống.

We often go swimming in the summer, & they........ He can speak English very well. I............................... Ha didn’t come to the party last night, và Minh.... Mai will buy some oranges và pineapples. I............. They don’t want khổng lồ go out tonight, & we.................. The pineapples aren’t ripe, và the bananas................ Nhị is hungry & his friends...................................... Jane won’t come. Peter................................................. Minh had a medical check-up yesterday morning. We. She can’t swim and his brother......................................

Bài 2: cần sử dụng so giỏi neither để điền vào vị trí trống.

I ate bread & eggs for breakfast. ....................IHanh doesn’t lượt thích pork, and.......................her aunt.Milk is good for your health. ......................fruit juice.I didn’t see her at the buổi tiệc ngọt last night. ....................we.These boys lượt thích playing soccer, and.......................those boys.My father won’t go lớn Ha Noi, and....................my mother.Manh can swim. ........................Ba.The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.You should drink a lot of milk, and........................your brother. I don’t know how to cook. .........................my sister.

Đáp án

Bài 1: dùng too xuất xắc either để điền vào vị trí trống.

1 - do, too;

2 - can, too;

3 - didn’t, either;

4 - will, too;

5 - don’t, either;

6- aren’t, either;

7 - are, too;

8 - won’t, either;

9 - did, too;

10 - can’t, either.

Bài 2: cần sử dụng so giỏi neither để điền vào nơi trống.

Xem thêm: Một Năm Có Bao Nhiêu Ngày Tháng Năm, Một Năm Có Bao Nhiêu Tuần, Ngày, Giờ, Phút, Giây

1 - so did;

2 - neither does;

3 - So is;

4 - Neither did;

5 - so do;

6 - neither will;

7 - So can;

8 - Neither are;

9 - so should;

10 - Neither does.

Qua những thông tin mà lại anh ngữ Athena đã cung ứng ở nội dung bài viết trên dành cho chúng ta trẻ đang luyện thi TOEIC và nên nhữngmẹo thi TOEIChiệu quả. Chúng ta có thể sưu trung bình thêm những trường hợp cần sử dụng too/so, netheir/either trong số bài thi demo TOEIC và tài liệu toeic nhưng anh ngữ Athena cung cấp tại khóa huấn luyện và đào tạo TOEIC nhằm đạt công dụng tốt nhất khi thi thật. Chúc chúng ta ôn thi thành công!