CÁCH THÊM S ES VÀO DANH TỪ

  -  

Muốn học giỏi tiếng Anh thì chúng ta cần buộc phải nắm vững cấu trúc về ngữ pháp. Ngữ pháp giờ Anh có tương đối nhiều kiến thức rất cần được chủ đụng học để nắm rõ kiến thức. Nhiều người học nhiều năm nhưng vẫn khá chủ quan về kiến thức về cách thêm s es vào sau danh từ, đụng từ. Để nói giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh xác, chúng ta cũng có thể tham khảo những quy tắc sau.

Bạn đang xem: Cách thêm s es vào danh từ

Các trường hợp cần phải thêm s es vào sau danh tự và động từ


*
*
*
Bài tập đụng từ cần thêm s hoặc es

Bài 1: Khoanh tròn hầu như đáp án chứa từ đúng nhấtt và rút ra luật lệ thêm s/ es của động từ

Finish (kết thúc) – finishes/ finishs/ finish Do (làm) – dos/ des/ doTeach (dạy) – teaches/teaches/ teachFix (sửa chữa) – fixs/ fies/ fixes Catch (bắt kịp) – catches/ catchs/ catchKiss (hôn) – kiss/ kisss/ kissesMiss (nhớ) – misss/ miss/ missesWatch (xem) – watch/ watches/ watchsPush (đẩy) – pushes/ push/ pushsGo (đi) – gos/ goes/ go

Bài 2: gạch đậm chân từ đáp án đúng tốt nhất và tiếp nối bạn hãy đúc rút quy tắc thêm s/es của cồn từ

Study (học ) – studies/studys/ studyesCry (khóc) – crys/ cryes/ criesTry (cố gắng) – trys/ tries/ tryesHurry (nhanh lên) – hurrys/ hurries/ hurryesImply (gợi ý) – implys/implies/implyesApply (áp dụng) – applies/ applys/ applyesCarry (mang, vác) – carrys/carries/ carryesCopy (sao chép) – copies/copys/ copyesDry (làm khô) – drys/ dries/ dryesFry (rán, chiên) – fries/ frys/ fryesBury (chôn) – burys/ buryes/ buriesFly (bay ) – flies/ flys/ flyes

Bài 3: gạch chân hễ từ lời giải đúng và rút ra luật lệ thêm s/es của những động từ vừa tìm được

1. Say (nói) – saies/ sayes/ says

2. Buy (mua) – buys/ buies/ buyes

3. Enjoy (yêu thích) – enjoys/enjoies/ enjoyes

4. Pay (trả tiền) – paies/ pays/ payes

5. Play (chơi) – plays/ plaies/ playes

Bài 4: sơn đậm bên dưới chân những đáp án đúng cùng rút ra phép tắc thêm s/es của động từ

1. Write (viết) – writs/ writes/ writies

2. Come (tới) – coms/ comies/ comes

3. Type (đánh máy) – typies/ typs/ types

.4. Ride (lái xe) – rides/ ridies/ rids

5. Lượt thích (thích) – likies/ likes/ liks

Bài 5: chọn thể loại bao gồm dạng đúng của từ trong câu sau:

1. Police catchs/ catches her because she’s a theft

2. My father is a teacher. He always teachs/ teaches me English.

3. Jok gos/ goes market about three-time a weeks.

4. He have/ has a good table.

5. Adam & Sushi eat out/ eats out together.

6. I sometime watch/ watches TV before going to lớn bed.

Bài 6: Thêm âm s/es vào các từ các loại động trường đoản cú sau

1. Become 11. Write 
2. Begin 12. Pay 
3. Fix 13. Build 
4. Do 14. Drive 
5. Drink 15. Fly 
6. Eat 16. Catch 
7. Mix 17. Cut 
8. Visit 18. Sing 
9. Wash 19. Sleep 
10. Make 20. Win 

Bài 7: Chọn những dạng đúng của từ vào ngoặc mặt dưới:

1. He (have) ………. A new haircut today.

2. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

3. My father often (teach)……….me English on Saturday evenings.

4. I lượt thích Math and she (like)……….Literature.

5. My sister (wash)……….the dishes every day.

Bài 8: lựa chọn từ khác khi phát âm đuôi s, es trong giờ đồng hồ Anh

1. A. Proofs B. Books C. Points D. Days

2. A. Asks B. Breathes C. Breaths D. Kinds

3. A. Sees B. Sports C. Pools D. Trains

4. A. Tombs B. Lamps C. Brakes D. Invites

5. A. Books B. Floors C. Combs D. Drums

6. A. Cats B. Tapes C. Rides D. Cooks

7. A. Walks B. Begins C. Helps D. Cuts

8. A. Shoots B. Grounds C. Concentrates D. Forests

9. A. Helps B. Laughs C. Cooks D. Finds

10. A. Hours B. Fathers C. Dreams D. Thinks

11. A. Beds B. Doors C. Plays D. Students

12. A. Arms B. Suits C. Chairs D. Boards

13. A. Boxes B. Classes C. Potatoes D. Finishes

14. A. Relieves B. Invents C. Buys D. Deals

15. A. Dreams B. Heals C. Kills D. Tasks

16. A. Resources B. Stages C. Preserves D. Focuses

17. A. Carriages B. Whistles C. Assures D. Costumes

18. A. Offers B. Mounts C. Pollens D. Swords

19. A. Miles B. Words C. Accidents D. Names

20. A. Sports B. Households C. Minds D. Plays

Bài 9: chọn từ tất cả phát âm đuôi khác những từ còn lại

Hãy đánh tròn các từ phân phát âm khác với các từ còn lại

1.A. ProofsB. BooksC. PointsD. Days
2.A. HelpsB. LaughsC. CooksD. Finds
3.A. NeighborsB. FriendsC. RelativesD. Photographs
4.A. SnacksB. FollowsC. TitlesD. Writers
5.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Có Những Dạng Nào? Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Trẻ

A. StreetsB. PhonesC. BooksD. Makes
6.A. CitiesB. SatellitesC. SeriesD. Workers
7.A. DevelopsB. TakesC. LaughsD. Volumes
8.A. PhonesB. StreetsC. BooksD. Makes
9.A. ProofsB. RegionsC. LiftsD. Rocks
10.A. InvolvesB. BelievesC. SuggestsD. Steals

Bài 10: phân tách động trường đoản cú sau bằng phương pháp chọn câu trả lời đúng

Hãy lựa chọn đáp án có chứa từ đúng trong các từ sau

Come – coms/ comies/ comesTry– tries/ tryes/trysFly – flies/ flys/ flyesLike – likies/ likes/ liksStudy – studys/ studies/studyesGo – goes/gos/ goFinish – finishs/finishes/finishCry – crys/cries/cryesRide – rides/ ridies/ridsWrite – writs/ writes/ writies

ĐÁP ÁN

Bài 1: 

1 – finishes; 2 – does; 3 – teaches; 4 – fixes; 5 – catches;

 6 – kisses; 7 – misses; 8 – watches; 9 – pushes; 10 – goes;

Bài 2: 

1 – studies;2 – cries; 3- tries; 4 – hurries;5 – implies;

 6 – applies; 7 – carries; 8 – copies; 9 – dries; 10 – flies;

Bài 3: 

1 – says

2 – buys

3 – pays

4 – enjoys

5 – plays

Bài 4: 

1 – writes

2 – comes

3 – rides

4 – likes

5 – types

Bài 5: lựa chọn dạng đúng của từ vào câu:

1. Police catches him because he’s a theft

2. My father is a teacher. She always teaches me English.

3. Jok goes market about three-time a weeks.

4. He has a good table.

5. Adam và Sushi eat out together.

6. I sometime watch TV before going khổng lồ bed.

Bài 6: Thêm s/es vào các động trường đoản cú sau

1. Becomebecomes11. Writewrites
2. Beginbegins12. Paypays
3. Fixfixes13. Buildbuilds
4. Dodoes14. Drivedrives
5. Drinkdrinks15. Flyflies
6. Eateats16. Catchcatches
7. Mixmixes17. Cutcuts
8. Visitvisits18. Singsings
9. Washwashes19. Sleepsleeps
10. Makemakes20. Winwins

Bài 7: chọn dạng đúng của từ vào ngoặc:

1. He (have) ……has…. A new haircut today.

2. I usually (have) …have…….breakfast at 6.30.

3. My father often (teach)…teaches…….me English on Saturday evenings.

4. I like Math và she (like)…likes…….Literature.

5. My sister (wash)……washes….the dishes every day.

Xem thêm: Cách Vẽ Hoa Bỉ Ngạn Đẹp Bằng Bút Chì Cực Kì Đơn Giản, Vẽ Hoa Bỉ Ngạn Bằng Bút Chì

Bài 8. 

1 – D

2 – A

3 – B

4 – A

5 – A

6 – C

7 – B

8 – B

9 – D

10 – D

11 – D

12 – B

13 – C

14 – B

15 – D

16 – C

17 – A

18 – B

19 – C

20 – A

Bài 9:

1 – D

2- D

3 – D

4- A

5- B

6 – B

7 – D

8 – A

9 – B

10 – C

Bài 10:

ComesTriesFliesLikesStudiesGoesFinishesCriesRidesWrites

Nắm bền vững các bí quyết thêm s es vào một danh từ bỏ hoặc đại danh trường đoản cú là giữa những quy tắc ngữ pháp rất đặc trưng của giờ đồng hồ Anh. Các bạn hoàn toàn rất có thể áp dụng vào các năng lực khác như khả năng đọc, viết chỉ với sau một thời gian ngắn chúng ta thực hành. Mặc dù nhiên, phân biệt rõ ràng và phát âm s với es đúng chuẩn cho từng trường phù hợp là việc không hẳn là việc 1-1 giản. Ngoài việc cần bạn đọc luyện đọc thường xuyên, chúng ta có thể tìm mang đến sự hỗ trợ của những ứng dụng về luyện phạt âm và những chương trình tiếng Anh như để cải thiện kỹ năng phân phát âm chuẩn chỉnh như người bản xứ, nhất là khi tham gia học tiếng Anh giao tiếp online.

Sau khi phát âm xong bài viết này, bạn có lẽ rằng cũng hiểu rằng tầm cực kì quan trọng của việc chia động từ thêm s, es. Mong mỏi rằng cùng với những kỹ năng và kiến thức và bài bác tập khôn cùng cơ bạn dạng do cửa hàng chúng tôi đã hỗ trợ sẽ sở hữu đến cho chính mình có những tin tức bổ ích. Chúc bạn thành công và may mắn!