cài đặt ngôn ngữ iphone

Bạn hoàn toàn có thể thay cho thay đổi thiết lập ngữ điệu bên trên iPhone hoặc iPad nếu thiết lập ko đúng mực hoặc các bạn vô tình thay cho thay đổi trở nên ngữ điệu nhưng mà các bạn thiếu hiểu biết nhiều.

Mở phần mềm Cài đặt

Biểu tượng phần mềm Cài đặt điều được phóng lớn bên trên Màn hình chủ yếu của một cái iPhone. 

Bạn đang xem: cài đặt ngôn ngữ iphone

Chạm nhập Cài đặt điều chung

Tùy lựa chọn Cài đặt điều cộng đồng được khắc ghi ở bên dưới tùy lựa chọn Thời gian ngoan dùng nhập phần mềm Cài đặt điều bên trên một cái iPhone. 

Chọn Ngôn ngữ & vùng

Tùy lựa chọn Ngôn ngữ & vùng được khắc ghi nhập thực đơn Cài đặt điều cộng đồng bên trên một cái iPhone. 

Chạm nhập Thêm ngôn ngữ

Tùy lựa chọn Thêm ngữ điệu được khắc ghi nhập thực đơn Ngôn ngữ & vùng bên trên một cái iPhone. 

Xem thêm: khó dỗ dành truyện chữ

Chọn ngữ điệu của bạn

Tùy lựa chọn Tiếng Pháp được khắc ghi nhập list những ngữ điệu khối hệ thống hoàn toàn có thể dùng bên trên một cái iPhone. 

Xem thêm: thiên nhai khách

Chọn ngữ điệu chủ yếu của bạn

Trên screen tiếp tục hiển thị chú ý nhằm căn vặn coi mình muốn dùng ngữ điệu này thực hiện ngữ điệu chủ yếu. Sau khi update ngữ điệu, thiết bị tiếp tục tự động hóa hiển thị ngữ điệu các bạn tiếp tục lựa chọn.

Một cái iPhone hiển thị cảnh báo:  

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận