3000 Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 10 Có Đáp Án

  -  

Nhằm cung cấp ngân hàng thắc mắc và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học viên rèn luyện trong quy trình học tập, thutrang.edu.vn giới thiệu đến các em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu có 489 trang cùng với các thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 10 gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong lịch trình Đại số 10 và Hình học tập 10.

Bạn đang xem: 3000 bài tập trắc nghiệm toán 10 có đáp án

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP.1 MỆNH ĐỀ.I. Bao phủ định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ cùng ∃.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 TẬP HỢP.I. Có mang tập hợp.II. Tập hợp con.III. Tập hợp bởi nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP TẬP HỢP.I. Giao của nhị tập hợp.II. Vừa lòng của hai tập hợp.III. Hiệu và phần bù của hai tập hợp.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢP SỐ.I. Các tập phù hợp số sẽ học.II. Những tập phù hợp con hay được dùng của R.III. Thắc mắc trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – sai SỐ.I. Số ngay gần đúng.II. Quy tròn số ngay sát đúng.III. Thắc mắc trắc nghiệm.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự đổi thay thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số số 1 y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc hai.II. Chiều biến đổi thiên của hàm số bậc hai.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức thân trung bình công với trung bình nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức đựng dấu quý hiếm tuyệt đối.III. Bài xích tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. định nghĩa bất phương trình một ẩn.II. Một số trong những phép chuyển đổi bất phương trình.III. Bài bác tập trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về vệt nhị thức bật nhất.II. Xét vệt tích, thương những nhị thức bậc nhất.III. Bài tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN.I. Bất phương trình số 1 hai ẩn.II. Trình diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.III. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.IV. Áp dụng vào bài toán kinh tế.V. Bài tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về dấu của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc nhì một ẩn.III. Bài xích tập trắc nghệm.

Xem thêm: Choose T He Gains Impressive Achievements At The Age Of 20, He Gains Impressive Achievements At The Age Of 20

Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung với góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Giá trị lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học của tang và côtang.III. Quan hệ giới tính giữa những giá trị lượng giác.IV. Bài xích tập trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Cách làm cộng.II. Phương pháp nhân đôi.III. Công thức chuyển đổi tích thành tổng, tổng thành tích.IV. Bài tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA nhị VECTƠ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhì VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Giá trị lượng giác của những góc sệt biệt.IV. Góc giữa hai véctơ.V. Bài tập trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các tính chất của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng.IV. Ứng dụng.V. Bài xích tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ dài con đường trung tuyến.IV. Cách làm tính diện tích s tam giác.V. Bài tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Tháp Nghiêng Pisa Ở Đâu ? Vì Sao Tháp Bị Nghiêng, Nghiêng Bao Nhiêu Độ?

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Nắm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghệm.

download tài liệu