CÂU PHỨC VÀ CÂU GHÉP TRONG TIẾNG ANH

  -  
A. Kết cấu câu ghép và câu phức trong giờ đồng hồ AnhB. Bài bác tập áp dụng về câu phức và câu ghép trong tiếng Anh - CÓ ĐÁP ÁN

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - Câu phức cùng câu ghép trong giờ Anh là 2 một số loại câu khá kiểu như nhau về cấu tạo ngữ pháp tiếng Anh cũng tương tự cách dùng.

Bạn đang xem: Câu phức và câu ghép trong tiếng anh

Chính vày vậy, giả dụ không để ý kĩ, các bạn sẽ khá dễ nhầm lẫn, nhất là lúc làm phần Writing trong bài thi Ielts.. Nội dung bài viết bao bao gồm cấu trúc, cách dùng, lấy ví dụ như sẽ giúp bạn học tiếng Anh tác dụng và dễ dàng dàng.

*

Cấu trúc câu phức cùng câu ghép trong giờ Anh: kim chỉ nan và bài tập áp dụng

A. Cấu trúc câu ghép và câu phức trong tiếng Anh

1. Kết cấu câu ghép trong giờ Anh

Câu ghép là câu gồm 2 mệnh đề chính, nối nhau bởi liên tự (như and, but, so, or...) cùng phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía đằng trước liên từ.

Ví dụ:

His father is a doctor, and/but his mother is a writer.We missed the bus, so we came khổng lồ work late.

Lưu ý:

Nếu nhị mệnh đề ngắn quá, có thể không dùng dấu phẩy.

Ví dụ:

I talked và he listened.

Trong giờ đồng hồ Việt chúng ta có thể dùng vệt phẩy giữa hai mệnh đề bao gồm nhưng trong giờ Anh hoàn hảo không được mà lại phải thực hiện liên từ.

Tìm gọi thêm các chủ đề giờ đồng hồ Anh thông dụng:

Cách nhận ra trọng âm tiếng Anh - 13 phép tắc và bài tập vận dụng

Cách cần sử dụng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of và bài tập áp dụng

2. Cấu tạo câu phức trong giờ đồng hồ Anh

Câu phức là câu gồm một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể được kèm theo bởi những liên từ phụ thuộc (subordinate conjunction such as because, although, while) hoặc đại từ dục tình (relative pronoun such as which, who)

Ví dụ:

When I came, they were watching TV.We'll go out if the rain stops.Although my friend invited me hang out, I didn't go.

Câu phức trong tiếng Anh - MỘT SỐ LIÊN TỪ PHỤ THUỘC

After, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as thoughBecause,beforeEven if,even though, ifIn order to,in case, onceSince,so that, that, thoughUnless, until, when, whenever, whereas, where, wherever,while

CÂU PHỨC TỔNG HỢP trong TIẾNG ANH

Là câu có ít nhất 2 mệnh đề chính và tối thiểu 1 mệnh đề phụ. Ví dụ:

Although I like camping, I haven’t had the time to lớn go lately, và I haven’t found anyone khổng lồ go with.

B. Bài tập vận dụng về câu phức cùng câu ghép trong giờ đồng hồ Anh - CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập 1: trả tất phần đông câu sau với tự được mang lại dưới đây

and but or so for1. I feel tired, _____I feel weak.2. The Japanese eat healthily, _____they live for a long time.3. I have flu, _____I don't feel very tired.4. You should eat less fast food, _____you can put on weight.5. You can go và see the doctor, _____you can go to bed now và rest.6. The Japanese eat a lot of rice, _____they eat lots of fish, too.7. I want lớn eat ice-cream, _____I have a sore throat8. You should eat less fast food, _____you can put on weight.9. The Americans often eat fast food, _____ many of them are overweight.10. You can walk, _____ you can ride a xe đạp to get there.

Bài tập 2: phối hợp những câu sau sử dụng liên từ vào hộp

1. You may have an allergy. Be careful with what you eat & drink. (so)___________________________________________________________________2. Tom has a temperature. Tom has a sore throat. (and)___________________________________________________________________3. I want to lớn buy other car. I have no money. (but)___________________________________________________________________4. It’s raining. I will stay at trang chủ and sleep. (so)___________________________________________________________________5. I pass the test. My parents took me lớn the cinema. (therefore)___________________________________________________________________6. I feel sleepy. I must finish the report. (however)___________________________________________________________________7. His shoes are worn. He has no socks. (for)___________________________________________________________________8. I wanted to buy a set of Lego. I started khổng lồ save my money. (so)___________________________________________________________________9. I enjoy visiting many different countries. I wouldn’t want to live overseas. (yet)___________________________________________________________________10. I couldn’t go khổng lồ your party. I was tired. (for)

___________________________________________________________________

Bài tập 3: Hãy xác định đâu là câu đơn, câu ghép và câu phức trong 10 câu giờ Anh được liệt kê bên dưới.

Giải thích: Câu đối chọi là câu gồm một mệnh đề duy nhất (chỉ gồm một hễ từ chính)

Vd: I love fllowers very much.

Xem thêm: Dịc Tieng Anh Sang Tieng Viet, Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt

1. The training rooms of these college athletes smell of grease and gasoline.

2. Their practice field is a stretch of asphalt, và their heroes make a living driving cars.

3. Their tools are screwdrivers và spanners rather than basketballs & footballs.

4. This new brand of college athlete is involved in the thể thao of tự động racing.

5. Most of the students are engineering majors, and they devote every minute of their spare time to their sport.

6. Although the thể thao is new, it has already attracted six collegiate teams in the Southeast.

7. The students work on special cars designed for their sport.

8. The cars are called Legends cars, models of Fords và Chevys from 1932 to lớn 1934, & they are refitted by the students with 1200 cc motorcycle engines.

9. Although their usual tốc độ ranges from 50 khổng lồ 90 miles an hour, Legends cars can move up to 100 miles an hour on a straightaway.

10. The Saturday morning races of the competing teams have attracted as many as 3,500 fans, but the students concede they are no threat to lớn the nation's fastest growing sport of stock oto racing.

Xem thêm: Đbscl Có Những Điều Kiện Thuận Lợi Gì Để Trở Thành Vùng Sản Xuất Lương Thực Lớn Nhất Cả Nước

Đáp án bài xích tập câu phức và câu ghép trong giờ đồng hồ Anh

Bài tập 1:1. And2. So3. But4. Or5. Or6. And7. But8. For9. So10. Or

Bài tập 2:1. You may have an allergy, so be careful with what you eat & drink.2. Tom has a temperature & a sore throat.3. I want other oto but I have no money.4. It’s raining, so I’ll stay trang chủ and read.5. I passed the test; therefore, my parents took me khổng lồ the circus.6. I feel sleepy; however, I must finish the report.7. His shoes are worn, for he has no socks.8. I wanted to buy a mix of Lego, so I started khổng lồ save my money.9. I enjoy visiting many different countries, yet I wouldn’t want to lớn live overseas.10. I couldn’t go khổng lồ your party, for I was tired.

Bài tập 3:

1. Câu đơn

2. Câu ghép

3. Câu đơn

4. Câu đơn

5. Câu ghép

6. Câu phức

7. Câu đơn

8. Câu ghép

9. Câu phức

10. Câu ghép

Trên trên đây là toàn cục kiến thức về cấu trúc câu phức và câu ghép trong giờ đồng hồ Anh. thutrang.edu.vn chúc các bạn học tốt tiếng Anh!