chế độ tối

Lưu ý: Tính năng này mang tên là Chế chừng tối bên trên PC nhằm bàn và Giao diện tối bên trên khí giới địa hình.

Khi chúng ta duyệt trang web ở Chế chừng tối hoặc Giao diện tối nhập Chrome, trang chủ, thanh khí cụ, phần setup và một vài trang không giống sẽ có được màu sắc tối. 

 1. Trên khí giới Android, hãy phanh Google Chrome Chrome
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Giao diện.
 3. Chọn hình mẫu mình thích dùng: 
  • Tùy lựa chọn khoác toan của hệ thống nếu mình thích dùng Giao diện tối bên trên Chrome khi cơ chế Trình tiết kiệm chi phí pin đang được nhảy hoặc chúng ta đang được đặt điều khí giới địa hình hiển thị Giao diện tối nhập phần setup khí giới. 
  • Tối nếu mình thích sử dụng Giao diện tối bên trên Chrome. 
  • Sáng nếu mình thích sử dụng Giao diện sáng sủa bên trên Chrome.

Cách đánh giá coi chúng ta đang được sử dụng Giao diện tối hoặc Chế chừng ẩn danh

 1. Mở Chrome.
 2. Ở bên trên nằm trong, hãy đánh giá coi chúng ta đem thấy hình tượng Chế chừng ẩn danh Ẩn danh ko. Nếu thấy hình tượng này, tức là chúng ta đang được duyệt trang web ở cơ chế riêng biệt. 

Thông tin cậy này còn có hữu ích không?

Chúng tôi hoàn toàn có thể nâng cấp trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận