Chiến lược phát triển giáo dục 2001 đến 2010

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ********

Số: 201/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

CỦATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 201/2001/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊDUYỆT ""CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2001- 2010"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 30 mon 9 năm 1992;Căn cứ Luật giáo dục ngày 02 mon 12 năm 1998;Xét tờ trình của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Chiến lược phát triển giáo dục 2001 đến 2010

Phê coi ngó "Chiến lược cải tiến và phát triển giáo dục 2001 -2010" kèm theo quyết định này.

Điều 2. Phân công triển khai Chiến lược:

a) Hội đồng tổ quốc Giáo dụcgiúp Thủ tướng chính phủ lãnh đạo thực hiện Chiến lược cách tân và phát triển giáo dục2001-2010.

b) Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản chủtrì, phối hợp với Bộ Lao cồn - yêu quý binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quanvà Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khaithực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010; thiết kế và tổ chức triển khai thựchiện những kế hoạch giáo dục và đào tạo 5 năm và hàng năm tương xứng với kế hoạch phát triểngiáo dục và chiến lược phát triển tài chính - buôn bản hội; hướng dẫn, kiểm tra, giámsát, tổng phù hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng chính phủ; tổchức sơ kết việc triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 vào đầu năm2006 cùng tổng kết vào đầu năm 2011.

c) cỗ Lao đụng - yêu thương binh vàXã hội nhà trì, phối phù hợp với Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, những Bộ, ngành tương quan vàcác địa phương thiết kế và thực hiện kế hoạch cách tân và phát triển đào tạo nên nghề phù hợpvới Chiến lược cải cách và phát triển giáo dục 2001-2010; thành lập các chế độ hỗ trợhọc sinh, sinh viên nằm trong diện thiết yếu sách.

d) bộ Kế hoạch với Đầu tư chỉ đạocác ngành và những địa phương chuyển kế hoạch cách tân và phát triển giáo dục và giảng dạy nhânlực vào kế hoạch định kỳ của ngành và địa phương; nhà trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra huy động các nguồn tài trợ vào và xung quanh nướccho cách tân và phát triển giáo dục; công ty trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức triển khai công tácthông tin về nhu cầu nhân lực và biến động của thị trường lao động.

e) cỗ Tài bao gồm chủ trì, phốihợp với cỗ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, bộ Lao động, thương binhvà làng hội xác định tỷ lệ chi phí hàng năm chi cho giáo dục, bảo đảm việc thựchiện Chiến lược cải cách và phát triển giáo dục 2001-2010; hoàn thiện chế độ tài chínhvà chế độ cai quản tài bao gồm trong nghành nghề dịch vụ giáo dục để thực hiện có hiệu quả cácnguồn tài chính đầu tư cho giáo dục; kiến tạo các chính sách về tự chủ tàichính trong những cơ sở giáo dục, các cơ chế tài chính khuyến khích gắn thêm kếtđào chế tạo với nghiên cứu và phân tích khoa học với ứng dụng, khuyến khích các thành phần kinhtế - xã hội chi tiêu cho giáo dục.

g) Ban tổ chức triển khai - Cán bộ Chínhphủ phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ Lao động - yêu đương binh cùng Xã hộithực hiện cách tân hành chủ yếu trong ngành giáo dục; xác minh biên chế, xây dựngcác chế độ, cơ chế đối với cán bộ ngành giáo dục, so với các tập thể, cánhân thâm nhập xã hội hoá giáo dục.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài: Danh Từ (Tiếp Theo) 2023, Danh Từ (Tiếp Theo)

h) cỗ Khoa học, công nghệ và Môitrường chủ trì, phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo thành và những Bộ, ngành, địaphương thành lập cơ chế, chính sách và kế hoạch áp dụng tiềm lực của ngành giáodục trong phân tích khoa học tập - công nghệ và ứng dụng, đảm bảo môi trường; chủtrì tổ chức tiến hành việc kết hợp các vận động nghiên cứu kỹ thuật - côngnghệ giữa các viện nghiên cứu với các trường đại học, cao đẳng.

i) những Bộ, ngành theo chức năngvà trọng trách tổ chức, chỉ huy thực hiện tại chiến lược cải tiến và phát triển giáo dục 2001 - 2010trong phạm vi thẩm quyền; phối hợp với Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất và các Bộ, ngànhkhác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải tiến và phát triển giáo dục bên trên phạm vi toànquốc.

k) Ủy ban nhân dân những tỉnh,thành phố trực thuộc tw chịu trách nhiệm phát triển giáo dục bên trên địabàn theo thẩm quyền; kiến thiết và chỉ huy thực hiện các kế hoạch giáo dục 5 nămvà hàng năm cân xứng với Chiến lược trở nên tân tiến giáo dục 2001 - 2010 cùng kế hoạchphát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội của địa phương trong cùng thời kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộcTrung ương, các thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục phụ trách thi hànhQuyết định này.

Xem thêm: Cho Nick Ngọc Rồng Mk 0 Cực Vip, Top 20 Cho Nick Ngọc Rồng 2022 Hay Nhất 2022

Phan Văn Khải

(Đã ký)

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2001 - 2010(Ban hành kèm theo quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm2001 của Thủ tướng chủ yếu phủ)

MỞ ĐẦU

Đại hội IX của Đảng cùng sảnViệt nam giới đã xác định mục tiêu tổng thể của chiến lược phát triển kinh tế tài chính -xã hội 2001 - 2010 là: ²Đưa quốc gia ta thoát khỏi tình trạng nhát phát triển, nângcao rõ ràng đời sống đồ vật chất, văn hoá, niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng đểđến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo phía hiện đạihoá². ²Con mặt đường công nghiệp hoá - tân tiến hoá của việt nam cần và có thể rútngắn thời hạn so với những nước đi trước, vừa bao hàm bước tuần tự, vừa cónhững cách nhẩy vọt...". Để đạt được các phương châm nêu trên, giáo dục vàkhoa học công nghệ có phương châm quyết định, yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo là rấtbức thiết.

Sau gần 15 năm thay đổi mới, giáo dụcViệt Nam đã đạt được những thành tựu đặc trưng nhưng còn đông đảo yếu kém, bất cập.Chiến lược trở nên tân tiến giáo dục năm 2001 - 2010 xác định mục tiêu, chiến thuật vàcác bước tiến theo phương châm đa dạng chủng loại hóa, chuẩn chỉnh hóa, tân tiến hóa, thôn hội hóa,xây dựng một nền giáo dục và đào tạo có tính trong thực tế và hiệu quả, tạo cách chuyển mạnhmẽ về chất lượng, đưa nền giáo dục vn sớm tiến kịp các nước phạt triểntrong quần thể vực, nâng cao dân trí, đào tạo và huấn luyện nhân lực và tu dưỡng nhân tài, gópphần đắc lực tiến hành các mục tiêu của chiến lược phát triển tài chính - làng mạc hội2001 - 2010.