cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu hỏi:

10/03/2022 75,849

Bạn đang xem: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

A. Giảm tỉ trọng chống II. 

B. Tăng tỉ trọng chống III.

C. Giảm tỉ trọng chống I.

Đáp án chủ yếu xác

D. Khu vực II lắc tỉ trọng tối đa.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án: C

Cơ cấu ngành vô GDP ở việt nam đang xuất hiện Xu thế vận động và di chuyển theo phía tăng tỷ trọng chống II (Công nghiệp và xây dựng) rời tỷ trọng chống I (Nông - lâm -ngư nghiệp),  chống III (Dịch vụ) với tỷ trọng tương đối cao tuy nhiên không yên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không thể hiện nay Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo đòi bờ cõi nước ta?

Câu 2:

Xem thêm: vẽ tranh bảo vệ môi trường đơn giản và đẹp

Sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính vô nội cỗ chống công nghiệp - kiến tạo ở nước ta không diễn đi ra theo đòi Xu thế nào là sau đây?

Câu 3:

Khu vực công nghiệp - kiến tạo với vận tốc phát triển sớm nhất bởi nguyên vẹn nhân đa số nào là sau đây?

Câu 4:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực vực I của nước tao hiện ni, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 6:

Sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo đòi bờ cõi ở việt nam với thể hiện nào là sau đây?

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây đích về vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính của nước ta?

Câu 8:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính nước ta?

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với Xu thế vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 10:

Nguyên nhân đa số nào là tại đây thực hiện cho tới bộ phận kinh tế tài chính Nhà nước thân thuộc tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 11:

Một nền kinh tế tài chính phát triển vững chắc thể hiện nay ở

Xem thêm: cách đổi mật khẩu garena