Công thức câu điều kiện loại 2

     

Câu điều kiện là 1 điểm ngữ pháp quan tiền trong trong vô số nhiều bài thi với trong giao tiếp hằng ngày. 4Life English Center (thutrang.edu.vn) đang hướng dẫn cho mình đọc về câu đk loại 2 gồm những: Khái niệm, công thức, giải pháp dùng.

Bạn đang xem: Công thức câu điều kiện loại 2

*
Câu đk loại 2
3. Bí quyết dùng câu đk loại 2 4. Những biến thể của câu điều kiện loại 2 5. Bài xích tập về câu điều kiện loại 2

1. Khái niệm câu điều kiện loại 2

Câu đk loại 2 là câu sử dụng để miêu tả một hành động, sự việc phụ thuộc một điều kiện không tồn tại thật ở lúc này và sẽ không còn xảy ra trong tương lai.

2. Phương pháp câu điều kiện loại 2

Mệnh đề điều kiện: If + S + V-ed/V2If + (HTĐ/QKĐ/QKHT)Mệnh đề chính: S + would/could/should… + V-infS + would/could/should… + V-ing.Lưu ý: Người bản xứ thường áp dụng dùng “were” ở toàn bộ các ngôi cụ cho “was”.

Ví dụ: If he were younger, he would travel more.

If I were you, I would get a new job.

3. Cách dùng câu đk loại 2

3.1. Đưa ra lời khuyên

Cấu trúc thịnh hành của cách dùng này là: If I were you, I would…

Ví dụ: If I were you, I would not accept becoming his subordinate.

Câu điều kiện loại II còn được dùng khi bạn muốn hỏi người khác lời khuyên.

Ví dụ: What would you vì if you were me?

Lưu ý: rất có thể dùng “was” mang lại chủ ngữ số không nhiều hoặc số nhiều. Ví dụ như “If she was…” giỏi “If I was him…”, “If I was you…”. Mặc dù nhiên, câu nói sẽ trở yêu cầu thiếu trang trọng, thậm chí là là bất định kỳ sự.

3.2. Đưa ra câu hỏi mang tính đưa thuyết

Câu hỏi mang tính giả thuyết là kiểu dáng mang ý nghĩa tưởng tượng ko chân thực. Trường hợp này là không thực tế và thậm chí không có chức năng xảy ra trong tương lai. Cấu tạo của câu hỏi này là: What would you vì chưng if…?

Ví dụ: What would you do if you had to vị this project?

Ngoài ra, bạn cũng có thể tượng tượng rằng bạn sẽ làm gì trong một trường hợp giả định nào đó bởi cấu trúc:

If you could…?

Ví dụ: If you saw someone drowning, what would you do?

3.3. Nói về một điều giả tưởng

Câu đk loại 2 rất có thể dùng để mang ra một tưởng tượng của bản thân về một trái đất khác, một cuộc sống thường ngày khác của khách hàng hoặc của không ít người xung quanh.

Ví dụ: If I won a big prize in a lottery, I’d give up my job.

3.4. Đưa ra một yêu cầu lịch sự

It would be great if you could…

Ví dụ: It would be really great if you can hotline me tonight.

3.5. Đưa ra lí vì chưng vì sao bạn không thể làm gì (Từ chối ý kiến đề xuất của ai đó)

Ví dụ: If there were more hours in a day, I would happily help you with this project.

4. Các biến thể của câu đk loại 2

*
Các đổi mới thể của câu điều kiện loại 2

4.1. Trở nên thể mệnh đề IF

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf.

Ví dụ: If you were studying, I wouldn’t disturb you.

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf.

Ví dụ: He would never know this secret if his mother had not revealed it.

Xem thêm: Vẽ Tranh Về Tương Lai Và Nụ Cười Rạng Rỡ, Vẽ Tranh Nụ Cười Rạng Rỡ

4.2. Biến thể mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing.

Ví dụ:

If she weren’t always so late, she would be promoting now.

If we won the lottery, we would be traveling the world now.

If + past simple, past simple.

Ví dụ:

If I spoke perfect English, I had a good job.

If you had a better job, we were able lớn buy a new car.

5. Bài xích tập về câu đk loại 2

*
Bài tập về câu điều kiện loại 2

5.1. Bài tập 1

 If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to lớn help the poor. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.If he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it lớn the police.If she (were/was/would be) ____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.They (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.

5.2. Bài bác tập 2

1. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

doesn’t agreedidn’t agreehadn’t agreedwouldn’t agree

2. Had you told me that this was going to happen, I __________it.

would have never believeddon’t believehadn’t believedcan’t believe

3. Unless you __________all of my questions, I can’t vì chưng anything lớn help you.

answeredanswerwould answerare answering

4. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.

didn’t makewouldn’t have madewon’t makedon’t make

5. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.

I will never mentionI never mentionwill I never mentionI don’t mention

6. Vì chưng you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

spokespeakhad spokenwill speak

7. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time & trouble over the years.

had I knowndid I knowIf I knowIf I would know

8. __________more help, I would hotline my neighbor.

neededshould I needI have neededI should need

9. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

would have visitedvisitedhad visitedvisit

10. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

Xem thêm: Cách Đá Cầu, Tâng Cầu Giỏi Cho Người Mới Cải Thiện Kỹ Thuật Đá Cầu Lưới

havewould havehad hadshould have

5.3. Đáp án

Bài 1:

were/would trywould you do/sawwere/would askfound/would takewere/would bewould be/saw

Bài 2:

CABBAAABAC

Trên đấy là tổng hợp kỹ năng và kiến thức về câu đk loại 2 do 4Life English Center (thutrang.edu.vn) thực hiên. Hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn.