Công thức mệnh đề quan hệ

     

Mệnh đề dục tình (Relative clauses) được áp dụng để rút gọn gàng câu nhưng vẫn mô tả đủ ý. Đây là chủ điểm ngữ pháp đặc biệt cần cầm cố vững trong giờ Anh, thường xuất hiện thêm trong các dạng đề thi.

Bạn đang xem: Công thức mệnh đề quan hệ

> Câu điều kiện, mệnh đề If 1,2,3 - cách làm và bài xích tập vận dụng

> Quy tắc đọc cùng viết tháng ngày tiếng Anh

Kênh tuyển chọn Sinh tổng phù hợp tất cả kiến thức đặc biệt về mệnh đề quan hệ nam nữ - định nghĩa, phân loại, giải pháp dùng, lưu ý, ví dụ rõ ràng và chi tiết.

*

Mệnh đề quan tiền hệ là 1 chủ điểm ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ nam nữ (Relative Clause)

Trước khi mày mò về mệnh đề (clause), hãy cùng khám phá qua một số trong những đại từ quan hệ nam nữ (relative pronouns) nhé!

Trong giờ Anh bao gồm đại từ quan hệ tình dục cơ bản sau:

Đại từ quan lại hệ Cách sử dụng
Who Làm chủ ngữ, thay mặt ngôi người
which Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi đồ vật, động vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó
whose Chỉ sở hữu cho người và vật
whom Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người
That Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan tiền hệ xác định (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

Khi này, bọn họ sử dụng mệnh đề quan hệ (Relative Clause) nhằm vấp ngã nghĩa cho danh trường đoản cú đứng trước nó. Vì là 1 trong mệnh đề đề xuất chúng vẫn có cấu tạo chủ ngữ vị ngữ cơ phiên bản của một câu. Mệnh đề quan hệ tình dục đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

Lord Thompson, who is 76, has just retired. This is the house which Jack built. Marie Curie is the woman that discovered radium.

2. Những loại mệnh đề quan lại hệ 

Có hai các loại mệnh đề quan tiền hệ: mệnh đề quan liêu hệ xác minh và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining Relative Clause)

Defining Relative Cluase được dùng để làm xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh trường đoản cú là danh trường đoản cú không khẳng định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính. 

Trong mệnh đề này, chúng ta có thể sử dụng that thay vắt cho who và which:

Ví dụ: 

Marie Curie is the woman that discovered radium.This is the house that Jack built.

Đồng thời, chúng ta cũng rất có thể loại bỏ danh từ ví như nó vẫn là tân ngữ trong mệnh đề quan liêu hệ.

Ví dụ: This is the house that Jack built. (that is the object of built)

Mệnh đề tình dục không xác minh (Non-defining relative clauses)

Non-defining relative clause là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một đồ gia dụng hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không duy nhất thiết phải có trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ khẳng định và được chia cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vết phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ví dụ: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. 

Làm thế nào để khẳng định loại của mệnh đề quan tiền hệ?

Để hoàn toàn có thể xác định được loại mệnh đề quan liêu hệbạn hãy chú ý đến danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa. Đối với Non-defining relative clauses, danh tự được xẻ nghĩa trong mệnh đề thường là: 

Danh từ riêng Tính từ tải (my, his, her, their) Danh tự đi cùng với this , that, these, those

3. Bí quyết dùng mệnh đề quan hệ 

Đối với các đại từ quan hệ tình dục who, whom, which

Who

Làm chủ từ vào mệnh đề quan liêu hệ.

Thay nỗ lực cho danh từ bỏ chỉ người. 

 ….. N (person) + who + V + O

Ví dụ: I don"t know who he is

Whom

Làm túc từ đến động từ trong mệnh đề quan lại hệ.

Thay nạm cho danh trường đoản cú chỉ người.

…..N (person) + whom + S + V

Ví dụ: The girl whom John is dating is really beautiful.

Which

Làm nhà từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan lại hệ.

Thay núm cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + which + V + O

….N (thing) + which + S + V

Ví dụ: The car which I have just bought suddenly broken down.

Whose

Chỉ mua cho danh trường đoản cú chỉ bạn hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + whose + N + V ….

Ví dụ: This is George, whose brother went lớn school with me.

Đối với đại từ quan hệ that 

That có thể thay cầm cho vị trí của who, whom, which vào mệnh đề tình dục quan hệ xác định.

Các trường vừa lòng sử dụng that:

lúc đi sau các bề ngoài so sánh nhất.

Ví dụ: He was the most interesting person that I have ever met.

khi đi sau những từ chỉ lever như only, the first, the last:

Ví dụ: It was the first time that I heard of it.

khi danh tự đi trước bao gồm cả bạn và vật. 

Ví dụ: These books are all that my sister left me.

khi đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại từ tủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ví dụ: She talked about the people and places that she had visited.

Lưu ý: Bạn ko được phép áp dụng đại từ bỏ that trong những mệnh đề quan hệ giới tính không khẳng định và lúc nó che khuất giới từ.

Đối với những trạng từ quan hệ 

Why Mở đầu cho mệnh đề tình dục chỉ lý do, thường thế cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + why + S + V …

Ví dụ: I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

Where Thay cụ từ chỉ địa điểm chốn, thường cụ cho there

….N (place) + where + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: 

The hotel where we stayed wasn’t very clean.

The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

When Thay rứa từ chỉ thời gian, thường cụ cho từ then

….N (time) + when + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ:

Do you still remember the day when we first met?

Do you still remember the day on which we first met?

4. Biện pháp rút gọn gàng mệnh đề quan hệ

Với những mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn, bạn nên sử dụng kết cấu này như vậy nào?

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành cụm phân từ:

Mệnh đề tình dục chứa những đại từ quan liêu hệ cai quản từ who, which, that có thể được rút gọn thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing) hoặc thừa khứ phân tự (V3/ed).

Nếu mệnh đề tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân từ (V-ing).

Ví dụ: 

The man who is standing over there is my father.

Xem thêm: Nước Cộng Hoà Cuba Được Thành Lập Là Kết Quả

→ The man standing over there is my father.

The couple who live next door to lớn me are professors.

→ The couple living next door to me are professors.

Nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ bỏ (V3/ed).

Ví dụ: 

The instructions that are given on the front page are very important.

→ The instructions given on the front page are very important.

The book which was bought by my mother is interesting.

→ The book bought by my mother is interesting.

Mệnh đề tình dục được rút thành cụm động tự nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành nhiều động từ nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc hiệ tượng so sánh bậc nhất.

Ví dụ

John was the last person that got the news.

→ John was the last person to get the news.

He was the best player that we admire.

→ He was the best player khổng lồ be admired.


5. Một số xem xét khi sử dụng mệnh đề quan tiền hệ 

Nếu trong mệnh đề quan liêu hệ có giới trường đoản cú thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ áp dụng với whomwhich).

Ví dụ: 

Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

Có thể sử dụng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ: She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

Ở địa điểm túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ví dụ: I’d lượt thích to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

Trong mệnh đề quan tiền hệ xác minh , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan hệ có tác dụng túc từ như whom, which.

Ví dụ: 

The girl you met yesterday is my close friend.

The book you lent me was very interesting.

Các các từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được dùng trước whom, which whose.

Ví dụ: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Xem thêm: Bài Văn Phân Tích Bài Chiều Tối Phần Dịch Thơ Chiều Tối (Mộ) Của Hồ Chí Minh

6. SUMMARY 

*
Tổng quát chủ điểm ngữ pháp Mệnh đề quan hệ giới tính (Relative Clauses)

7. Bài tập thực hành mệnh đề quan hệ tình dục tiếng Anh

Bên cạnh bài toán hiểu lý thuyết, thực hành thường xuyên bài tập mệnh đề dục tình (relative clauses) sẽ giúp bạn nắm vững chủ điểm ngữ pháp này rộng nữa.