CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TIẾNG ANH

  -  

Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc cùng viết bốn phép toán cơ bạn dạng trong giờ Anh. Đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Cùng CNTA tò mò Cộng trừ nhân phân tách tiếng Anhcác phép tính trong tiếng anh là gì nhé!

Cách cùng trừ nhân chia bằng tiếng anh cấp tốc nhất

Các phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì ?

addition < ə’diʃən > : phép cộngsubtraction < səb’ trækʃən > : phép trừmultiplication < mʌltiplication > : phép nhândivision < də’ viʒən > : phép chiamultiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chươngadd < æd > : cộng, thêm vàosubtract < səb’ trækt > : trừ, bớt đidivide < də’ vaid > : chiaplus < plʌs > : cộng, thêm vàominus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

Cộng trừ nhân phân tách tiếng Anh là gì ?

Phép cùng trong giờ đồng hồ Anh là gì ?

Phép cộng trong tiếng Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Cộng trừ nhân chia tiếng anh

Với phép cộng :


Để màn biểu diễn cho dấu cùng (+), chúng ta có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để màn biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đây là các phương pháp nói khác biệt cho việc 7 + 4 = 11:


Bạn đang đọc: cùng trừ nhân chia tiếng Anh – những phép tính trong giờ anh (2021) ✔️ Cẩm Nang giờ đồng hồ Anh ✔️


– Seven & four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven and four are eleven. – Seven và four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. ( Đây là cách biểu đạt theo ngữ điệu Toán học tập ) .

*


Phép cùng (Addition) trong giờ đồng hồ Anh

Phép trừ trong tiếng Anh là gì ?

Phép trừ trong giờ Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Xem thêm: Sách Tổng Hợp Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm, Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7

Với phép trừ :

Để màn trình diễn cho dấu trừ (-), bạn cũng có thể sử dụng minus. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng giới từ from với giải pháp nói ngược lại.Để màn biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đây là những bí quyết nói khác biệt cho câu hỏi 11 – 7 = 4 :– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. ( Đây là cách diễn đạt theo ngôn từ Toán học tập )


Phép nhân trong giờ đồng hồ Anh là gì ?

Phép nhân trong giờ đồng hồ Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Với phép nhân :

Để trình diễn cho dấu nhân (x), bạn cũng có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói hai số nhân liên tiếp nhau, trong đó số nhân sản phẩm công nghệ hai trình diễn ở dạng số nhiều.Để màn trình diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng cồn từ to be hoặc equal

Dưới đây là những phương pháp nói khác nhau cho việc 5 x 6 = 30 :– Five sixes are thirty. – Five times six is / equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. ( Đây là cách mô tả theo ngôn từ Toán học tập )

Phép chia trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia :


Để màn biểu diễn cho dấu phân chia (÷), chúng ta cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc chúng ta có thể sử dụng into theo phong cách nói trái lại như trong phép trừ.Để màn biểu diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng hễ từ to be, equal hoặc áp dụng go.

Xem thêm: Những Câu Hỏi Tiếng Anh Về Chủ Đề Du Lịch ", Tiếng Anh Giao Tiếp Khi Du Lịch

Dưới đó là những cách nói khác biệt cho bài xích toán 20 ÷ 5 = 4 :

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách mô tả theo ngôn ngữ Toán học)


Ghi chú : Nếu câu hỏi có đều số hạng hoặc tác dụng là phần đông số thập phân hoặc dạng phân số, bạn xem thêm cách đọc viết các số trong số những chương trước .Ví dụ vấn đề với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn hoàn toàn nói theo cách khác :Five divided by five is / equals two point five .

Các dấu cộng trừ nhân chia trong tiếng anh

+ Dấu cùng Plus /plʌs/ vết trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/± Dấu cộng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/x vết nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/÷ vết chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các dấu khác trong tiếng anh