CÙNG EM HỌC TOÁN LỚP 4 TẬP 1 TUẦN 14

  -  

Tuần 22 trang 15, 16, 17 (trang 15 thuộc em học tập Toán 4 Tập 2)Tuần 23 trang 18, 19, trăng tròn (trang 18 thuộc em học tập Toán 4 Tập 2)Tuần 21 trang 11, 12, 13, 14 (trang 11 cùng em học tập Toán 4 Tập 2)Tuần 24 trang 21, 22, 23 (trang 21 cùng em học Toán 4 Tập 2)Tuần 27 trang 33, 34, 35 (trang 33 thuộc em học tập Toán 4 Tập 2)Tuần 26 trang 27, 28, 29 (trang 27 cùng em học Toán 4 Tập 2)Tuần 32 trang 50, 51, 52 (trang 50 thuộc em học Toán 4 Tập 2)Tuần 25 trang 24, 25, 26 (trang 24 thuộc em học tập Toán 4 Tập 2)Kiểm tra cuối năm trang 64, 65, 66 (trang 64 thuộc em học Toán 4 Tập 2)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải mã bài tập cùng em học tập Toán lớp 4 Tập 2 Tuần 26 trang 27, 28, 29 hay, cụ thể giúp học sinh biết phương pháp làm bài bác tập vào sách cùng em học tập Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 4 tập 1 tuần 14Bài 1 (trang 27 thuộc em học Toán 4 Tập 2): Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài 2 (trang 27 cùng em học Toán 4 Tập 2): search x:

Hướng dẫn giải:

Bài 3 (trang 27 cùng em học tập Toán 4 Tập 2): Viết tiếp vào nơi chấm mang lại thích hợp:

Một con kênh lâu năm 15km. Tín đồ ta vẫn kè được phía hai bên bờ của bé kênh với độ dài bằng 2/5 độ dài của toàn bé kênh.

a) Độ dài phần được kè của con kênh là .........


b) Độ dài phần không được kè của con kênh là ........

Hướng dẫn giải:

a) Độ nhiều năm phần được kè của con kênh là : 6km

b) Độ nhiều năm phần không được kè của bé kênh là: 9km.

Xem thêm: Hai Tran Thanh Con Buom Xuan

Giải thích:

Độ nhiều năm phần được kè của nhỏ kênh là: (km)

Độ nhiều năm phần không được kè của bé kênh là: (km)

Bài 4 (trang 27 thuộc em học tập Toán 4 Tập 2): Viết tiếp vào khu vực chấm nhằm được đáp án đúng:

Mẹ đến Minh 100 000 đồng nhằm mua đồ dùng học tập. Minh mua cây bút hết 1/4 số tiền và cài đặt vở không còn 3/5 số tiền. Hỏi Minh còn lại bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Minh sót lại 15000 đồng.

Giải thích:

Minh mua cây viết hết: 100000 x 1/4 = 25000 (đồng)

Minh download vở hết: 100000 x 3/5 = 60000 (đồng)

Số chi phí Minh sót lại là: 100000 - 25000 - 60000 = 15000 (đồng).

Bài 5 (trang 28 thuộc em học Toán 4 Tập 2): Tính:


Hướng dẫn giải:

Bài 6 (trang 28 thuộc em học Toán 4 Tập 2): Tính:

Hướng dẫn giải:

Bài 7 (trang 28 thuộc em học tập Toán 4 Tập 2): Viết hiệu quả của phép tính vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

Bài 8 (trang 28 thuộc em học Toán 4 Tập 2): sản phẩm ngày, Huy hay dậy mau chóng và đàn dục bằng phương pháp chạy bộ. Để biets hằng ngày mình chạy bộ được bao xa, Huy đã ghi lại khoảng phương pháp từ bên mình mang đến một số địa điểm như bảng bên dưới đây:

Địa điểmKhoảng cáchCông viên 5/4 kmNhà hàng3/5 kmChợ1/3 km

Viết tiếp vào vị trí chấm mang lại thích hợp:

a) nếu Huy chạy cỗ từ công ty đến khu vui chơi công viên rồi trở về nhà thì Huy chạy được ....km

b) trường hợp Huy chạy bộ hai vòng từ bỏ nhà cho chợ thì Huy chạy được ...km

c) trường hợp Huy chạy bộ tía vòng từ nhà đến nhà hàng thì Huy chạy được ...km.

Lưu ý: Một vòng từ địa điểm A đến vị trí B được xem là tự A mang lại B rồi quay lại A.

Hướng dẫn giải:

a) nếu Huy chạy cỗ từ bên đến khu dã ngoại công viên rồi quay trở về nhà thì Huy chạy được 5/2 km .

Xem thêm: Những Bài Học Kinh Nghiệm Lớn Của Đảng Trong Quá Trình Lãnh Đạo Cách Mạng Việt Nam

b) nếu Huy chạy cỗ hai vòng tự nhà mang lại chợ thì Huy chạy được 4/3 km

c) giả dụ Huy chạy bộ cha vòng từ công ty đến nhà hàng thì Huy chạy được 18/5 km.

Vui học (trang 29 cùng em học Toán 4 Tập 2): Một shop xăng buổi sáng bán được 1275l, buổi chiều bán tốt số xăng bởi 1/3 buổi sáng thì cửa hàng còn lại 5620l. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu lít xăng?


Hướng dẫn giải:

Trả lời: Số xăng shop có ban sơ là: 7320l xăng.

Giải thích:

Số xăng siêu thị bán được ở giờ chiều là:

1275 x 1/3 = 425 (lít)

Số xăng cửa hàng có ban sơ là:

1275 + 425 + 5620 = 7320 (lít)


Cùng em học tập toán lớp 4 tập 1


*

Tuần 2. Những số tất cả sáu chữ số. Hàng và lớp. So sánh các số có khá nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu