CÙNG EM HỌC TOÁN LỚP 4 TẬP 1

  -  
Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 - tiết 2. Nhân một trong những có một chữ số. đặc thù giao hoán của phép nhân - Tuần 10 bao gồm đáp án và giải mã chi tiết, sách thuộc em học Toán lớp 4 tập 1

Bài làm:

Bài 1

Viết quý hiếm của biểu thức vào ô trống:

a

2

3

4

5

401 512 x a

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Thay vần âm trong biểu thức bằng giá trị số sẽ cho.

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 4 tập 1

- Tính quý giá của biểu thức rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

a

2

3

4

5

401 512 x a

 803 024

1 204 536 

1 606 048 

 2 007 560

Bài 2

Số ?

7

x

9

=

9

x

 

568

x

 

=

6

x

568

Phương pháp giải:

Khi đổi nơi hai vượt số trong phép nhân thì cực hiếm của tích không núm đổi.

Lời giải chi tiết:

7 x 9 = 9 x 7

568 x 6 = 6 x 568

Bài 3

Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 2 x 87 x 5 = ………

= ………

= ………

b) 6 x 19 x 5 = ………

= ………

= ………

c) 8 x 21 x 5 = ………

= ………

= ………

d) 4 x 43 x 5 = ………

= ………

= ………

Phương pháp giải:

Nhóm hai số gồm tích thông qua số tròn chục rồi nhân cùng với số còn lại.

Xem thêm: Thuật Toán Nhân 2 Số Nguyên Lớn Chia Để Trị, Thuật Toán Chia Để Trị

Lời giải chi tiết:

a/ 2 x 87 x 5 = 2 x 5 x 87

= 10 x 87

= 870.

b/ 6 x 19 x 5 = 6 x 5 x 19

= 30 x 19

= 570.

c/ 8 x 21 x 5 = 8 x 5 x 21

= 40 x 21

= 840

d/ 4 x 43 x 5 = 4 x 5 x 43

= trăng tròn x 43

= 860.

Xem thêm: Lời Bài Hát Những Bông Hoa Trên Tuyến Lửa, Bài Hát Lớp 5

Bài 4

Một loại quạt cây có mức giá trị là 490500 đồng. Bác bỏ Tư mong muốn mua 2 dòng quạt cây như thế. Hỏi bác bỏ tự cần trả từng nào tiền ?

Phương pháp giải:

Muốn tra cứu số tiền bắt buộc trả để mua hai chiếc quạt thì ta lấy kinh phí của một cái quạt cây nhân với 2.