CÙNG EM HỌC TOÁN LỚP 4 TUẦN 12

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 4 tuần 12

*Xem thêm: Một Khối Trụ Có Thể Tích Bằng 6Pi ), Một Khối Trụ Có Thể Tích Bằng 6Pi

Giải cùng em học tập Toán lớp 4 Tập một tuần lễ 12. Nhân một trong những với một tổng. Nhân một vài với một hiệu. Hay tuyệt nhất


Xem thêm: Cam Xã Đoài Xứ Nghệ Càng Chín Lại Càng Thơm, Ai Vô Xứ Nghệ

Giải cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 tuần 12. Nhân một trong những với một tổng. Nhân một vài với một hiệu. Tuyệt nhất

Bài 1: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 3 x (5 + 4) = ?

Cách 1:

3 x (5 + 4) = 3 x 9 = 27

Cách 2:

3 x (5 + 4) = 3 x 5 + 3 x 4 = 15 + 12 = 27

a) 5 x (10 + 9)

b) 10 x (30 + 5)

Hướng dẫn giải:

a) 5 x (10 + 9)

Cách 1:

5 x (10 + 9) = 5 x 19 = 95

Cách 2:

5 x (10 + 9) = 5 x 10 + 5 x 9 = 50 + 45 = 95

b) 10 x (30 + 5)

Cách 1:

10 x (30 + 5) = 10 x 35 = 350

Cách 2:

10 x (30 + 5) = 10 x 30 + 10 x 5 = 300 + 50 = 350

Bài 2: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 5 x (10 – 4)

Cách 1:

5 x (10 – 4) = 5 x 6 = 30

Cách 2:

5 x (10 – 4) = 5 x 10 – 5 x 4 = 50 – 20 = 30

a) 3 x (20 – 5)

b) 20 x (40 – 1)

Hướng dẫn giải:

a) 3 x (20 – 5)

Cách 1:

3 x (20 – 5) = 3 x 15= 45

Cách 2:

3 x (20 – 5) = 3 x trăng tròn – 3 x 5 = 60 – 15 = 45

b) đôi mươi x (40 – 1)

Cách 1:

20 x (40 – 1) = trăng tròn x 39 = 780

Cách 2:

20 x (40 – 1) = 20 x 40 – đôi mươi x 1 = 800 – 20 = 780

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:

a) 513 x 4 + 513 x 6

b) 88 x 9 – 88 x 8

Hướng dẫn giải:

a) 513 x 4 + 513 x 6

= 513 x (4 + 6)

= 513 x 10 = 5130

b) 88 x 9 – 88 x 8

= 88 x (9 – 8)

= 88 x 1 = 88

Bài 4: Phòng hội nghị có 3 dãy, mỗi dãy có 24 mặt hàng ghế. Khi hội nghị diễn ra, nhà tọa yêu ước mọi bạn ngồi ghế dồn lên bên trên thì mỗi hàng ngồi đầy đủ 18 sản phẩm ghế. Hỏi phòng hội nghị còn lại bao nhiêu sản phẩm ghế trống?

Hướng dẫn giải:

Mỗi dãy còn lại số sản phẩm ghế trống là:

24 – 18 = 6 (hàng)

Phòng hội nghị còn sót lại số hàng ghế trống là:

6 x 3 = 18 (hàng ghế)

Đáp số: 18 mặt hàng ghế.

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a) 987 x 23 + 987 x 77

b) 2928 x 69 – 1928 x 69

Hướng dẫn giải:

a) 987 x 23 + 987 x 77

= 987 x (23 + 77)

= 987 x 100

= 98700

b) 2928 x 69 – 1928 x 69

= (2928 – 1928) x 69

= 1000 x 69

= 69000

Bài 6: Áp dụng đặc điểm nhân một số với một tổng, nhân một trong những với một hiệu để tính (theo mẫu):

Mẫu: 66 x 8 = (60 + 6) x 8

= 60 x 8 + 6 x 8

= 480 + 48 = 528

66 x 8 = (70 – 4) x 8

= 70 x 8 – 4 x 8

= 560 – 32 = 528

a) 232 x 4

b) 608 x 4.

Hướng dẫn giải:

a) 232 x 4

= (230 + 2) x 4

= 230 x 4 + 2 x 4

= 920 + 8 = 928

b) 608 x 4

= (600 + 8) x 4

= 600 x 4 + 8 x 4

= 2400 + 32 = 2432

Bài 7: Đặt tính rồi tính :

36 x 43

123 x 25

245 x 34

Hướng dẫn giải:

Bài 8: từng bao gạo tẻ khối lượng 50kg, từng bao gạo nếp cân nặng 30kg. Một xe ô tô chở 25 bao gạo tẻ cùng 25 bao gạo nếp. Hỏi xe đó chở toàn bộ bao nhiêu tấn gạo ?

Hướng dẫn giải:

Số gạo tẻ xe chở được là :

25 x 50 = 1250 (kg)

Số gạo nếp xe pháo chở được là :

30 x 25 = 750 (kg)

Tổng số gạo xe chở được là :

1250 + 750 = 2000 (kg)

Đổi 2000kg = 2 tấn

Đáp số : 2 tấn.

Vui học: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Để chuẩn bị cho 1 trong các buổi liên hoan, bạn Trang đã đem về một số kẹo nhằm chia cho các bạn. Biết rằng tất cả 11 các bạn nam và 9 bạn nữ, mỗi bạn nhận được 3 dòng kẹo. Hỏi chúng ta Trang đã mang lại bao nhiêu dòng kẹo ?

Hướng dẫn giải:

Bạn Trang mang đến số kẹo là :

(11 + 9) x 3 = đôi mươi x 3 = 60 (chiếc kẹo)

Đáp số : 60 loại kẹo.

Các bài bác Giải bài xích tập cùng em học tập Toán lớp 4 Tập 1 khác:


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện lớp 4 cho nhỏ sẽ được tặng kèm miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho bé và được hỗ trợ tư vấn miễn giá tiền tại khoahoc.thutrang.edu.vn